Nyheter

Lar ansatte ha hjemmekontor på ferie-destinasjonen

Pandemien lærte oss at vi ikke nødvendigvis trenger å være fysisk på jobben for å gjøre en god jobb.

For mange er det også fullt mulig å strekke gjesteværelse-kontoret ut i solen, i et annet land.

Høres det fristende ut å kunne sitte på en strandbar, kjenne solen kile deg i nakken, og føle en svak vind ruske deg lett i håret mens du skriver jobbmail, deltar på Teams-møter, har kundemøter, eller godkjenner siste års regnskap?

Og når arbeidsdagen er slutt, kan du kjøle deg ned i hotellets basseng, før du gjør deg klar for å nyte dagens middag på en lokal restaurant.

For mange arbeidstakere er en hverdag i solen en mulighet. Men kanskje uten PC på strandbar.

Norge på topp

Årets undersøkelse fra HR-selskapet SD Worx fokuserte på tre overordnede temaer: digitalisering, talent og fleksibilitet. I februar 2023 samlet SD Worx inn data fra 16 europeiske land, deriblant Norge.

Ifølge undersøkelsen leder Norge an, hvor 51 prosent svarer at de har mulighet til å jobbe fra utlandet uten å ta ut ferie. Frankrike ligger på bunn hvor det samme tallet er 20 prosent.

Kombinasjonen av arbeid og ferie, en såkalt workation, lar deg jobbe fra feriedestinasjonen din på dagtid og nyte ferien der du er på kveldstid og i helgen – uten å ta ut ferie.

SD Worx, som står bak undersøkelsen, har selv innført denne muligheten i sin organisasjon.

– Vi ønsker å være en god arbeidsgiver og gi våre ansatte mulighet til en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Å tilby muligheten for «workation» er i tråd med vår forpliktelse til å tilby et godt arbeidsmiljø. Vi stoler på at våre ansatte vil være produktive samtidig som de nyter fordelene av et miljøskifte, sier Rune Alvestad i SD Worx.

– Tidligere har de ansatte hatt mulighet til dette etter avtale med hver enkelt leder. Nå har vi en egen policy på det, og har formalisert det som tidligere var en praksis, sier Alvestad til Dagsavisen.

---

Undersøkelsen om arbeidsliv

  • Ansatte og bedrifter i 16 har svart på spørsmålene: Østerrike, Belgia, Kroatia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Norge, Nederland, Polen, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.
  • Totalt 16.011 ansatte og 4.833 arbeidsgivere svarte på spørsmålene fra SD Worx.
  • Undersøkelsen er representativ for Norge.

---

Krav

For å jobbe fra utlandet settes de samme krav som til et hjemmekontor i Norge.

– Det er ikke bare å sette seg ned ved et vindusbord på en strandrestaurant og sette seg foran PC-en. Infrastruktur som Internett, skrivebord og PC må være på plass slik at det kan arbeides uforstyrret, sier han.

Det er ikke bare å sette seg ned ved et vindusbord på en strandrestaurant og sette seg foran PC-en. Infrastruktur som Internett, skrivebord og PC må være på plass slik at det kan arbeides uforstyrret.

—  Rune Alvestad, SD Worx

Ansatte har selv ansvar for å kontrollere at arbeidsplassen oppfyller krav til helse og sikkerhet. Arbeidstid bør også avklares, og i SD Worx er en dags arbeid hjemme eller på et feriested det samme og må gjøres i hjemlandets tidssone.

SD Worx har rundt 120 ansatte i Norge, og de har mange ansatte som jobber mest på hjemmekontor.

– Men de fleste er innom kontoret en gang iblant. Vi legger også opp til aktiviteter som gir de ansatte lyst til å komme på kontoret, sier Alvestad.

– Hvor mange som benytter seg av muligheten til å jobbe fra utlandet vet jeg ikke. Men vi har ansatte som har leilighet og hus i utlandet, og dette gir dem muligheten til å benytte disse i større grad sier han.

Rune

At hele 51 prosent av de spurte arbeidstakerne sier at de har mulighet til å jobbe fra utlandet, tar Alvestad som et tegn på tillit.

– I Norge har vi stor grad av tillit til de ansatte, noe som også ligger i vår kultur. Det ligger også i vår kultur å reise mye, og kan man kombinere sol og kulturopplevelser med jobb, så er det veldig bra, sier Alvestad.

For å sikre en rettferdig og konsistent implementering anbefaler HR-ekspertene i SD Worx å opprette en arbeidspolicy med noen retningslinjer. Denne bør blant annet inneholde hvem som skal godkjenne oppholdet og hvem som har mulighet til å gjennomføre det. Det er også andre retningslinjer, og de sikrer overholdelse av lokale lover og forskrifter, samtidig som de gir trygghet og sikrer et godt arbeidsmiljø.

«Smidig dag»

Telenor er en av Norges største bedrifter med 16.000 ansatte, ifølge tall fra 2021. De har en fleksibel arbeidsordning, men kun innenlands.

– I Telenor jobber vi fortsatt ut fra det vi kaller «smidig dag». Det betyr at vi skal ha en fleksibel arbeidsdag som passer best mulig for den ansatte og den nye hverdagen, samtidig som det sikrer at vi når forretningsmålene våre. Vi tilbyr fleksibilitet i valg av arbeidssted innenfor Norges grenser. Avdelingen eller teamet vurderer i fellesskap valg av arbeidsform (fysisk, hybrid eller digital) og dette avklares med nærmeste leder og også ut fra individuelle behov og ønsker, sier pressesjef i Telenor, Anders Krokan til Dagsavisen.

I Telenor kommer hensyn til drift og beredskap, samt oppgavene tillagt stillingen, først når det gjelder hva som er hensiktsmessig arbeidssted.

– Fleksibiliteten tilbys kun i Norge fordi arbeid fra utlandet kan få konsekvenser for skatt, trygderettigheter, pensjon og forsikringer. Vi ønsker å unngå at en slik konsekvens oppstår som følge av ordningen. I tillegg er det viktig at medarbeidere kan være tilgjengelige for arbeidsgiver og møte opp fysisk på kontoret ved behov, sier Krokan.

Fleksibiliteten tilbys kun i Norge fordi arbeid fra utlandet kan få konsekvenser for skatt, trygderettigheter, pensjon og forsikringer. Vi ønsker å unngå at en slik konsekvens oppstår som følge av ordningen.

—  Anders Krokan, pressesjef Telenor

– Vi ser at fysisk tilstedeværelse på kontoret fortsatt oppleves som et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø, kulturbygging og muligheter til faglig utvikling både for medarbeideren selv og deres kollegaer og team. Samtidig er det mange oppgaver som løses best i fellesskap og krever tverrfaglig samhandling, og noen områder som leder-medarbeider-oppfølging erfaringsmessig egner seg best på kontoret, sier Krokan.

Telenor har lenge operert med fleksibilitet og en viss dynamikk med hensyn til kontorplasser.

Anders K

– Vi har redusert antall kontorplasser noe etter pandemien, men har samtidig oppgradert fellessoner for å skape enda bedre miljø for samhandling for de dagene når man er samlet på jobben, sier pressesjef Anders krokan.

– Vi har erfart at økt fleksibilitet fører til vel så gode resultater, og at medarbeidere flest opplever en bedre balanse i arbeidshverdagen. Våre interne undersøkelser viser at over halvparten av ansatte ønsker å jobbe tre dager eller mer på kontoret og to dager hjemme eller fra andre steder. Dette er også noe våre egne observasjoner bekrefter med hensyn til arbeidsmønsteret i dag, avslutter Krokan.

Fordeler og ulemper ved hjemmekontor er et omdiskutert tema, særlig under og etter koronapandemien. Blant annet har utfordringene med å balansere jobb og privatliv blitt løftet fram. Her handler det gjerne om at skillet mellom jobb og hjem viskes ut. Det har også blitt trukket fram at det langtifra er alle yrkesgrupper som har mulighet til å jobbe hjemmefra.

Dagsavisen omtalte tidligere i år en studie fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Universitetet i Agder og Umeå Universitet i Sverige. Studien viste blant annet at hjemmekontor har flere sider, og at det ikke nødvendigvis bare er positivt. Prosjektleder Anja Hagen Olafsen ved USN sa at de på bakgrunn av resultatene ikke mente å svartmale hjemmekontoret, men at de trengte mer kunnskap om hva som fungerer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: