Innenriks

Undersøkelse: Én av tre vil bytte jobb hvis de ikke får ha hjemmekontor

Seks av ti arbeidstakere med høyere utdanning jobber hjemme én eller flere dager i uka, og én av tre vurderer å bytte jobb hvis de ikke får ha hjemmekontor.

Sju av ti ønsker å ha hjemmekontor ønsker å jobbe hjemmefra minst én gang i uka, skriver E24.

Undersøkelse er utført av Respons Analyse for arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

Før pandemien var bare fire av ti på hjemmekontor en dag i uken eller mer, ifølge en kartlegging Akademikerne gjorde blant egne medlemmer i 2017.

– Undersøkelsen bekrefter at det er etablert en ny jobbvirkelighet etter pandemien, sier konstituert leder Lise Lyngsnes Randeberg.

Den største endringen ser ut til å være hvor mange som tilbringer flere dager i uken på hjemmekontor, fra 23 prosent i 2017 til 42 prosent nå.

– Arbeidstakerne forventer i dag større fleksibilitet når det gjelder hvor de jobber, sier Randeberg.

Hun mener at å tilby mulighet for hjemmekontor er nødvendig for å være en attraktiv arbeidsgiver for grupper med høy utdanning.

Nyeste fra Dagsavisen.no: