Nyheter

«PUBLIC ENEMY»: Laila Bertheussen debuterer som kunstner under Arendalsuka

– Hun er vel så tilregnelig som mange andre kunstnere, om vi kan si det sånn, sier kunstnerisk ansvarlig Morten Traavik.

I 2021 ble daværende justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer, Laila Bertheussen, dømt til ett år og åtte måneders fengsel for trussel mot statsorganene. Nå er det kjent at Bertheussen debuterer under kunstnernavnet «Laila B.» under Arendalsuka i sommer.

Kunstnerisk leder og kurator for utstillingen er Morten Traavik og scenekunstkompaniet Traavik.info.

Laila Bertheussen debuterer som kunstner under kunstnernavnet Laila B.

– Hun stiller ut malerier samt nye og tidligere utgaver av Bertheussen-veskene. Og så er det diverse andre objekter, mixed media som det heter. Det blir en tverrkunstnerisk utstilling. Vi er fortsatt i utvelgelsesprosessen og det vil sikkert også bli laget flere nye ting innen åpningen om to måneder, sier Morten Traavik som er kunstnerisk leder for prosjektet. Han bekrefter at Bertheussen er meget produktiv, og at mange av verkene springer ut av Bertheussens soning på blant annet Bredtveit kvinnefengsel.

Kriminelt god

15. august åpner kunstutstillingen hennes «PUBLIC ENEMY» ved Agder kunstsenter, melder Aftenposten. Utstillingen åpnes med en panelsamtale under Arendalsuka under tittelen «Kriminelt god kunst».

«Laila B. fra Lødingen. Det er meg. Alltid impulsiv og kreativ. Til tider litt for mye av både det ene og det andre. Så ble jeg kasta under bussen, rygga over og trampa på. Jeg kunne ha blitt liggende der. Men det bor ikke i meg. Jeg må opp og det må ut.» Morten Traavik omtaler hun som sin portvokter og «kanskje venn».

«Snart er jeg ferdigsonet, alle lenker er av og hvem vet hva som da vil skje», skriver hun og signerer pressemeldingen med «Laila B. fra Lødingen. Mor, kunstner, trussel mot demokratiet».

– Verkene er laget både før, under og etter fengselsoppholdet, sier Morten Traavik.

Tiltalte stilte med ny veske med påskriften « Piken som lekte med Elden» under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere.

Trusselbrev

15. januar 2021 ble daværende justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer, Laila Bertheussen, dømt til ett år og åtte måneders fengsel. Hun ble dømt for angrep på demokratiet og funnet skyldig i åtte tilfeller av å ha sendt trusselbrev til seg selv og samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara og daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) samt hennes ektemann, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Hun ble også dømt for hærverk på egen bil og bolig.

Bertheussen hevdet sin uskyld, men ble ikke trodd av Oslo tingrett. 55-åringen ble dømt på samtlige tiltalepunkter, med unntak av tiltalepunktet om at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

Laila Anita Bertheussen (født 1965) er oppvokst i Lødingen i Nordland. Hun har fått fire strafferettslige reaksjoner tidligere: ifølge Wikipedia ble hun i 1980-årene straffedømt tre ganger for bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning, og har sonet én måned i fengsel i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i 1986.

Hun ble i 1990-årene samboer med senere justisminister Tor Mikkel Wara, og de bosatte seg i Oslo. Hun ble også bøtelagt for naskeri i 1995.

Soningsforhold

Sivilombudet mener soningsforholdene ved Bredtveit fengsel er kritiske og livstruende, og naturlig nok vil dette også bli et tema i Bertheussens verk.

– Det står i pressemeldingen at Bertheussen selv ikke søker offentlighetens oppmerksomhet, men at kunsten hennes gjør det. Er forholdene i fengselet et tema hun ønsker å ta opp med utstillingen?

– Ja. Hun kjente blant annet Jessica som tok sitt eget liv i fengselet, en sak som ble mye omtalt i media, så du kan absolutt si at utstillingen er delvis inspirert av erfaringene fra oppholdet der, sier Morten Traavik.

– Dette skulle du jo egentlig helst spurt henne om, men hun uttaler seg ikke foreløpig, sier han og legger til at Bertheussen er ferdig sonet i begynnelsen av juli måned.

Hun kjente blant annet Jessica som tok sitt eget liv i fengselet, en sak som ble mye omtalt i media.

—  Morten Traavik, kunstnerisk leder

– Kommer hun til å delta på åpningen selv?

– Det håper jeg, sier Traavik, som understreker at Bertheussen er konsekvent i forholdet til media og kun ønsker å uttale seg i situasjoner der hun har full kontroll over hvordan hun fremstår.

– Hun er en person som setter anonymitet og privatliv ekstremt høyt.

Laila Bertheussen setter anonymitet og privatliv svært høyt.

Smart og morsom

Tilregnelighetsspørsmålet er noe som naturlig kommer opp når det er snakk om Laila Bertheussen, det er også Morten Traavik forberedt på.

– Jeg har gjennom de siste par månedene møtt henne og samarbeidet tett, så jeg vil si at hun fremstår som meget intelligent og med masse humor. Og at hun er vel så tilregnelig som mange andre kunstnere, om vi kan si det sånn, sier Morten Traavik.

Mer fra Dagsavisen