Nyheter

Signalmontørene ber departementet om hjelp. Frykter for sikkerheten

Ingen vil ta ansvaret for tilsyn og godkjenning av signalmontørene på jernbanen. De tillitsvalgte mener det går ut over sikkerheten.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener signalmontørene ikke omfattes av el-tilsynsloven, og mener Statens jernbanetilsyn (SJT) har ansvaret.

Tilsynet på sin side sier at de ikke har noen rolle i godkjenning av signalmontører.

I et brev til direktoratet skriver de: «SJT godkjenner ikke signalmontører, og vi har ikke en rolle i forbindelse med registrering i Elvirksomhetsregisteret. Vi godkjenner kun førere i forbindelse med utstedelse av førerbevis.»  

Bane NOR, som er eier av signalanleggene, er på sin side klar i sin vurdering. De mener det er naturlig at DSB har ansvaret.

En feilvurdering

Midt i denne spagaten står signalmontørene i Bane NOR, som nå ber Samferdselsdepartementet om å instruere DSB til å ta de nødvendige grep for å få signalmontørfaget omfattet av el-tilsynsloven.

Janina Hortman, leder av Elektropersonalets landsråd i Norsk Jernbaneforbund (NJF), mener det kan føre til økt fare for ulykker i jernbanesektoren hvis DSBs tolkning blir stående.

– Etter vår mening foreligger det en feilvurdering av yrket signalmontør, et offentlig fagbrev, som i verste fall kan true sikkerheten ved togfremføring og sikkerheten for de ansatte, sier Hortman.

Hun og hennes kollegaer frykter at kommersielle interesser, og mangel på signalmontører, fører til press ved at man velger å bruke ufaglærte til å utføre feilretting og vedlikehold av signalanlegg.

– Dette presset opplever vi allerede i dag ved utbyggingsprosjekter Bane NOR har ansvar for, der det er kritiske krav til fremdrift, sier Hortman.

– Vi frykter at dette kan gå ut over kvalitet og sikkerhet for både brukere og arbeidere, sier Janina Hortman.

Går ut over sikkerheten

Hun bruker utbyggingen av det nye trafikkstyring- og signalsystemet, ERTMS, som eksempel. Signalmontørene mener noe av arbeidene som er blitt utført er gjort på en måte som tilsier de må ha blitt gjort av ufaglærte.

Så lenge signalmontørene ikke er omfattet av DSBs regelverk er det ingen kontroll på om leverandørene på ERTMS-anlegget bruker kvalifisert personell.

– Vi frykter at dette kan gå ut over kvalitet og sikkerhet for både brukere og arbeidere på jernbanen. Vi ønsker ikke nye Follobane-skandaler, der omdømmet til ansatte i jernbanesektoren i Norge svekkes, sier Hortman.

Mangler innsikt

Hun tror bakgrunnen for DSBs vurdering er at de ikke har tilstrekkelig innsikt i yrket. Hortman påpeker at det tidligere har vært mangelfulle beskrivelser av hva signalmontørens arbeid består i.  

– Men læreplanen ble revidert i 2022, og det kom da inn oppdaterte beskrivelser. Disse beskrivelsene tilsier at kontrollen med signalmontørene bør ligge under DSB, og jeg håper direktoratet tar seg bryet med å gå gjennom disse.

Hortman sier NJF og de andre forbundene som organiserer signalmontørene allerede har hatt et møte med Samferdselsdepartementet.

– Vi har bedt dem om å rydde opp og opplevde at våre innspill ble tatt på alvor, sier Hortman.

Statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet sier departementet henter inn mer informasjon om problemstillingen signalmontørene har reist.

– Vi har ikke konkludert, men det er en sak vi følger opp og tar alvorlig, sier Kroglund.

DSB skriver i en e-post at de er i prosess med å se på virkeområdet for el-tilsynsloven og tilhørende forskrifter.

– I dette ligger også en vurdering av om forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, regulerer godkjenning av signalmontører, skriver Jon Eirik Holst, seksjonssjef i DSB.

Mer fra Dagsavisen