Nyheter

Trygdene økte 1. mai. Se når de blir etterbetalt

Se oversikten over hvem som får etterbetalt fra Nav, og når pengene blir utbetalt.

Pensjonene øker fra 1. mai 2023. Det betyr at mange får etterbetalt økningen i trygder og pengestøtte.

Det nye grunnbeløpet blir etter planen fastsatt 26. mai, opplyser Nav.

Grunnbeløpet er nå 111.477 kroner, før det reguleres opp i slutten av mai.

Trygdeoppgjøret startet 15. mai, og grunnbeløpet blir formelt vedtatt 26. mai 2023.

Ytelsene går opp

Grunnbeløpet er avgjørende for store grupper som uføretrygdede og de som mottar alderspensjon.

Uføretrygdede og andre som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får fra 1. mai en merkbar inntektsøkning.

Alderspensjon

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling blir regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

AFP i offentlig sektor blir regulert på samme måte.

AFP i privat sektor blir regulert med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent.

Les mer om regulering av grunnbeløpet og pensjonene på regjeringen sine nettsider.

Etterbetaling for mai

Endringen i grunnbeløpet gir økning i flere av pengestøttene fra Nav fra 1. mai. Etterbetaling for mai vil i hovedsak utbetales i løpet av juni måned. Oversikten under er hentet fra Nav sine nettsider, og viser hvem økningen gjelder for og når pengene blir utbetalt.

Alderspensjon

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Arbeidsavklaringspenger

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Egen utbetaling fra slutten av mai.

Avtalefestet pensjon

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetaling 20. juni.

Dagpenger

Økningen gjelder:

  • Dagpenger som er innvilget 1. mai eller senere.
  • Dagpenger med vernepliktsgrunnlag.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Egen utbetaling fra slutten av mai.

Gjenlevendepensjon, barnepensjon og tidligere familiepleier:

Økningen gjelder: Alle

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetaling 20. juni.

Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon, og svangerskapspenger

Økningen gjelder: Dersom retten til foreldrepengene/svangerskapspengene oppsto 1. mai eller senere. Gjelder kun de som har beregningsgrunnlaget lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp samt selvstendig næringsdrivende.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fortløpende fra slutten av mai.

Krigspensjon og gammel yrkesskade

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Kvalifiseringsstønad

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Normalt juni eller juli.

Overgangsstønad til enslig mor og far

Økningen gjelder: Alle

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Stønad ved barns og andre pårørendes sykdom (omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger)

Økningen gjelder: Dersom stønaden er igangsatt 1. mai eller senere. Gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Supplerende stønad

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Sykepenger

Økningen gjelder: Dersom arbeidsuførheten oppsto 1. mai eller senere. Gjelder kun de som har beregningsgrunnlag lik seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Fra juni.

Uføretrygd

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Yrkesskade

Økningen gjelder: Alle.

Økningen fra 1. mai blir utbetalt: Sammen med månedsutbetalingen 20. juni.

Mer fra Dagsavisen