Nyheter

Trygdemisbruk for nesten 100 millioner kroner i fjor: – Du skal være DDR for å komme i null

557 personer ble anmeldt for Nav-bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Det er på grensa til et ikke-eksisterende problem, mener Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

I 2022 ble 557 personer anmeldt for bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Det er en økning på 145 personer og 14 millioner kroner fra året før. Til sammen er de 557 personene anmeldt for totalt 780 straffbare forhold. Dette rapporterte Nav tirsdag.

– Tallene viser at trygdesvindel er et helt minimalt, på grensa til et ikke-eksisterende problem i Norge, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson fra Rødt til Dagsavisen.

Kristjánsson har skrevet boka «Mamma er trygda» og engasjert seg kraftig i spørsmål om fattigdom de siste årene. Han mener norsk offentlighet bryr seg for mye om trygdesvindel.

– Vi har enormt mye oppmerksomhet rundt trygdesvindel. Og mye av Nav-systemet er laget for å unngå det. Men det er mange hundre tusen som kunne ha svindla, så er det 557 som blir anmeldt for det, sier han.

De siste tallene fra Nav viser at det er 364.400 uføretrygdede i Norge. Det er så vidt over en million alderspensjonister.

– Det er jo alvorlig når folk gjør kriminelle ting. Men spørsmålet er om oppmerksomheten vi har hatt rundt trygdesvindel står i stil med omfanget. Det mener jeg det ikke gjør, sier han.

Mener pengene kunne vært brukt bedre

De fleste, 512 personer, ble anmeldt for å ha unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt, og de hadde derfor ikke rett på stønad eller har fått for mye utbetalt i stønad. Den største saken som gjaldt dette, var på i overkant av 740.000 kroner.

Nav skriver også at antallet anmeldelser i 2020 og 2021 var påvirket av redusert kontrollkapasitet i Nav. I 2021 ble det anmeldt 412 personer, mens det i 2020 ble anmeldt 355 personer, viser statistikken. Den reduserte kapasiteten skyldtes omdisponeringer av personell til ordinær dagpenge-søknadsbehandling i forbindelse med koronapandemien.

– Norge er et tillitssamfunn. Skatt og velferd er tillitsbasert. Vi trenger ikke folk som kroppsvisiterer oss på butikken. Men akkurat når det kommer til trygda folk, så skal det være mistillit. Det gir ikke mening, sier Kristjánsson.

Han presiserer at det ikke er bra med trygdesvindel, men mener pengene samfunnet bruker på kontroll og regler mot trygda kunne vært brukt langt bedre andre steder.

– I et system med så mange mennesker kan du ikke ha en nullvisjon. Du skal være DDR for å komme i null, sier han.

Heier ikke på de som svindler

Men hadde det ikke vært mer trygdesvindel uten kontrollmekanismene?

– Det er jo en sjanse for det. Men Nav betaler ut 500 milliarder kroner i løpet av et år. Så forsvinner 98 millioner. Er man så opptatt av å hindre den lille svindelen at man skal dobbelt- og trippelkontrollere alle?

Han mener det tyder på at det er noe feil med det moralske kompasset:

– Vi reagerer mer på at fattige folk snyter på skatten enn at rike folk gjør det, sier han.

Heier du egentlig litt på trygdesvindlerne?

– Haha, nei, jeg heier ikke på de som svindler. De ødelegger for de andre trygda, og noen er organiserte kriminelle også. Men jeg mener problemet er at Nav-systemet er for strengt, ikke for snilt, sier Kristjánsson.

Mer fra Dagsavisen