Nord-Norge

Nå er det Nord-Norges tur å lede SV

Uansett hvem som bli ny leder i SV, så ligger det an til å bli Nord-Norges tur. Selv foretrekker fylkeslederen i Troms og Finnmark Kirsti Bergstø foran Kari Elisabeth Kaski.

– Av Kari Elisabeth Kaski og Kirsti Bergstø som ny leder i SV foretrekker jeg for min del Kirsti. Jeg syns hun er bredest orientert politisk, sier Bjarne Rohde, som enn så lenge er fylkesleder for det snart oppløste Troms og Finnmark SV.

– Kirsti har den bredden i saksfelt som er viktig for partiet videre. Jeg har også samarbeidet med Kirsti tidligere i fylkestingsvalgkamper, og i andre sammenhenger. Hun har vært nestleder i flere år, så at hun har en god standing i partiet er det ingen tvil om, mener Rohde.

– Står sterkt i nord

I helgen vedtok Troms og Finnmark SV å dele seg opp i to fylkeslag igjen, og innstilte på to nye fylkesledere. Rohde tar ikke gjenvalg, men er Troms SVs toppkandidat i fylkestingsvalget neste høst. Fram til nå i hans lederperiode har de tre mest aktuelle lederkandidatene til å overta SV etter Audun Lysbakken kommet fra Rohdes SV-område: Kari Elisabeth Kaski fra Kirkenes, Kirsti Bergstø fra Nesseby (begge Øst-Finnmark), samt Torgeir Knag Fylkesnes fra Tromsø.

– Det er veldig tydelig at SV står sterkt i nord. Det er mye god jobbing i SV-lagene i Nord-Norge, sier Rohde til Dagsavisen.

– Så uansett hvem av de tre som blir valgt, så er det Nord-Norge sin tur til å bli SV-leder?

– Ja, det blir i alle fall en som har røtter eller har vokst opp i Nord-Norge, og det har de gjort alle tre. Det kan nok være en viss variasjon over hvem av dem som er mest knyttet til Nord-Norge nå, mener Rohde.

Skeptisk Fylkesnes

For mens Bergstø og Fylkesnes har bakgrunn fra lokal- og fylkespolitikken i henholdsvis Finnmark og Troms, kommer tidligere partisekretær Kari Elisabeth Kaski fra miljøbevegelsen og er valgt inn på Stortinget fra Oslo. Også Bergstø er valgt inn fra et annet fylke enn Finnmark nå (Akershus), men hun har tidligere representert Finnmark på Stortinget.

Fylkesnes er valgt inn fra Troms, men har nylig gitt signaler blant annet til NTB om at han er «skeptisk» til å bli ny leder etter at Audun Lysbakken overraskende meldte at han ikke tar gjenvalg. Det må en ekstraordinær situasjon til før han eventuelt tar et slikt verv, har Fylkesnes sagt til Klassekampen.

Dermed kan det i øyeblikket se ut til at lederkampen i SV kan komme til å stå mellom Kaski og Bergstø, selv om ingen av dem ennå har sagt tydelig fra om at de er kandidater. Men hittil har Agder, Oslo, Innlandet og Sosialistisk Ungdom (SU) signalisert støtte til Kaski, mens representantskapet i Rogaland SV, lederen i Nordland SV og nestlederen i Viken SV støtter Bergstø.

Bjarne Rohde

– Geografi betyr noe

Om Fylkesnes skulle ombestemme seg, og enten han, Kaski eller Bergstø blir valgt, så blir det uansett første gang SV får en partileder fra Nord-Norge. SV-dronningen Hanna Kvanmo (1926–2005) fra Nordland var riktignok en sentral SV-lederskikkelse på 70- og 80-tallet, men hun ble aldri mer enn «bare» mangeårig parlamentarisk leder i Stortinget. Alle SVs tidligere ledere før bergenske Audun Lysbakken, som Berit Ås, Berge Furre, Theo Koritzinsky, Erik Solheim og Kristin Halvorsen, kom fra Øst- eller Vestlandet.

– Men betyr egentlig geografi noe i et parti som SV?

– Geografi betyr noe, men selvsagt ikke alt. Det viktigste er jo å ha den rette lederen. Det er også viktig med rett sammensetning i partiledelsen, sier Rohde.

– Hva ønsker du deg mest i en leder for SV?

– Jeg ønsker meg noen som kan videreføre det prosjektet som Audun har stått for, nemlig å bredde ut partiet. I hans ledertid har vi gått fra å vake nede på sperregrensen til å bli dobbelt så stort som parti. Det har betydning for innflytelse og bredde i saksfelt. Alle de tre kandidatene fra nord er nevnt her har sine ulike perspektiver og er alle gode navn. Hvis noen av dem stiller, da! Det har jo ingen av dem sagt ennå, minner Rohde om.

Vanskelig valg

Rohde er på et vis lettet over at Fylkesnes har erklært sin skepsis til å bli ny leder, for hadde han blitt bedt om å velge mellom Bergstø og Fylkesnes, vet han ikke helt hvem han ville valgt.

– Jeg håper ikke jeg bli nødt til å velge mellom Kirsti og Torgeir, for da blir det nok litt vanskeligere, innrømmer han, og forteller at han har samarbeidet godt med begge to, men kanskje særlig med Fylkesnes.

– Er det fordi dere kommer fra samme partilag i Troms?

– Ja, men det handler også om det politiske innholdet. Hvor man kommer fra er ikke helt uten betydning, men ser vi på politisk bredde så har så definitivt Torgeir vært med på å bygge opp den, med fiskeripolitikk og etter hvert også annen nærings- og landbrukspolitikk. Nå har han også vært leder for forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget. Så hjelper det på at han også er fra nord, sier Rohde.

Men når Dagsavisen ber Rohde om å velge mellom finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski og nestleder Kirsti Bergstø, er han altså helt klar på at han ville valgt Bergstø.

Må melde fra

Fylkesstyret i Troms og Finnmark SV sitter fram til nyttår, men før det må de og andre partilag i SV innen 20. desember melde fra til valgkomiteen hvem de ønsker seg som ny leder. Valgkomiteen skal levere sitt forslag til ny partiledelse 1. februar.

Etter det vil nok lederdebatten gå videre fram til SVs landsmøte 17.–19. mars 2023. Da går Lysbakken av, mens en ny leder blir valgt. Valgkomiteen har gitt uttrykk for en viss frustrasjon over at verken Kaski, Bergstø, Fylkesnes eller noen andre har erklært seg som lederkandidater ennå.

– Det er klart at det hadde vært enklere for partiet å diskutere lederspørsmålet om det hadde vært flere tydelige lederkandidater, sa valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt tidligere til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: