Nyheter

Planlegger store kutt i skolen: – Det er dramatisk

Byrådet foreslår å kutte opp til 297 millioner kroner i Utdanningsetaten innen fire år. De tillitsvalgte er bekymret.

– Det er alvorlig med store kutt i skolebudsjettene når skolene får stadig større oppgaver. Hvis de skal løse oppgavene sine må de ha en økonomi som gjør det mulig, sier Therese Thyness Fagerhaug.

Hun er leder av Utdanningsforbundet i Oslo. Sist uke la byrådet fram sitt forslag for Oslo kommunes budsjett for 2023, og økonomiplan fram til 2026. Byrådet foreslår å redusere Utdanningsetatens rammekutt i 2023 og 2024, men det ligger an til store kutt i de påfølgende årene.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug.

Kan reduseres

Budsjettforslaget vil først bli vedtatt i bystyret i desember. Kuttene i økonomiplanen for de påfølgende årene kan endres de neste årene. Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll understreker at kuttene de foreslår kan reduseres, hvis «det økonomiske handlingsrommet bedrer seg».

– Vi ser alvorlig på det. Vi er glade for at de reduserer rammekuttene i 2023 og 2024, og vi håper at de følger opp det i 2025 og 2026, sier Therese Thyness Fagerhaug i Utdanningsforbundet.

Skolebyråden har tidligere utalt seg til utdaningsnytt.no, og sier det samme til Dagsavisen. Hun sier byrådet gjennom hele sin periode har styrket skolenes økonomi, ved å øke grunnfinansieringen.

– I år bevilget vi også 72 millioner til dette, noe som vil bli videreført til neste år, sier hun.

Byrådet vil komme tilbake til om det er mulig å redusere kuttene som de har foreslått for 2025 og 2026. I 2024 reduseres rammekuttet med 92,3 millioner, slik at rammekuttet nå utgjør 24,6 millioner i 2024. Samtidig er det lagt inn et nytt rammekutt i 2026 på 27,6 millioner.

Oppvekst- og kunnskapsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll på pressekonferansen om revidert Oslo-budsjett for 2022.

Legger ikke planer

Direktøren for Utdanningsetaten i Oslo, Marte Gerhardsen er tydelig på at de planlagte kuttene er alvorlige.

– I slutten av økonomiplanperioden økes innsparingskravene til et nivå som vil ha betydelige konsekvenser for Utdanningsetatens tjenestetilbud, dersom de blir en realitet, sier hun.

Men hun sier at de ikke utarbeider detaljerte planer for kuttene.

– Av erfaring vet vi at det kan bli endringer i de siste årene i økonomiplanperioden. Vi utarbeider derfor ikke detaljerte planer for budsjettene for 2025 og 2026 før det er større sikkerhet rundt de endelige budsjettrammene, sier Gerhardsen.

Marte Gerhardsen. Direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Utrygg

Lederen av Utdanningsforbundet i Oslo er ikke sikker på om hun kan slå seg til ro med at kuttene vil reduseres.

– Jeg kan ikke si at jeg er trygg på hva som skjer om ett år eller to, så vi vil følge med på dette svært nøye. Det er viktig at en etat med ansvar for alle byens elever fra 1. klasse og ut videregående har økonomi som gjør det mulig å følge opp disse elevene godt, sier Therese Thyness Fagerhaug.

– Jeg tenker særlig på spesialundervisning, og klassestørrelser. Det er viktige rammefaktorer for hvordan lærerne klarer å følge opp elevene, og dette koster penger. Det blir helt klart påvirket hvis kuttene gjennomføres, sier hun.

De sårbare barna

De PPT-ansattes hovedtillitsvalgte Kathe Lundahl, deler Utdanningsforbundets bekymring. På vegne av fagforeningen Samfunnsviterne, omtaler hun de foreslåtte kuttene som dramatiske.

– Kutt er svært uheldig. Det er dramatisk, og det vil alltid vil gå utover de sårbare elevene. De elevene som klarer seg bra, de klarer seg alltid. Hvis det skal kuttes så mye, så er det noen tiltak som må ryke – spørsmålet er hva vi skal prioritere. Det er grenser for hvor mye vi kan tære på for å gjøre ting på andre måter. Nå må vi se på hva de konkrete tiltakene er, og hva slags følger det får, sier hun.

Kathe Inger Lundahl.

Hun understreker at spesialundervisningen i Oslo-skolen allerede har vanskelige kår.

– Det vil bli svært vanskelig å få realisert god spesialundervisning. Der kan vi ikke kutte så mye som en krone, heller motsatt, sier Lundahl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen