Nyheter

Reagerer sterkt på ny voldsordning: - Kan oppfattes som nok et forsøk på ikke å ta ansvar

Samme dag som den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers med svak stemme og ødelagt strupehode, skal fortelle sin historie for å opplyse politikerne i Finansutvalget, har byrådspartiene lansert sitt eget forslag om en ny støtteordning for voldsofre.

– Hvis de ønsker å støtte Clemens Saers kan de vise det i dag, de trenger ikke lage en ny ordning for å gjøre det. Dette kan oppfattes som nok et forsøk på ikke å ta ansvar for det lærer Clemens Saers ble utsatt for mens han jobbet som lærer i Osloskolen, sier Bjørn Revil fra Folkets parti FNB.

Det er Aftenposten som først omtalte forslaget de tre byrådspartiene Ap, SV og MDG med støtte fra Venstre, nå legger på bordet.

Hensikten er å sikre ansatte i Oslo kommune økonomisk kompensasjon dersom de blir utsatt for alvorlige voldshendelser i arbeidstiden.

Dette forslaget bærer preg av berøringsangst.

—  Mehmet Kaan Inan (H), skolepolitiske talsperson

En ny ordning skal utformes med sikte på likebehandling og enkel administrasjon. Ordningen skal ha tilbakevirkende kraft fra 01. januar 2013 – altså året før lærer Clemens Saers ble angrepet av en elev i klasserommet og skadet for livet i mai 2014. Planen er at ordningen skal være operativ første kvartal 2023. Om Clemens Saers vil bli omfattet av ordningen er høyst usikkert. Kriteriene for å få kompensasjon skal utredes.

– Jeg synes forslaget for så vidt er positivt, men for lite konkret. Man har hatt åtte år på seg til å ordne opp i saken til Clemens Saers. At man vil skyve den ytterligere fram i tid er ikke godt nok. Dette er skuffende, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

– Grunn til å kjenne seg usikre

I flere omganger, med ulike byråder ved roret, har de ansvarlige politikerne i Oslo diskutert den etter hvert så betente Clemens Saers-saken. Torsdag ettermiddag skal politikerne i Finansutvalget møtes. Ifølge leder av Finansutvalget, Andreas Halse (Ap), er det for å få en grundig belysning av saken.

Andreas Halse blir ny gruppeleder i Oslo Arbeiderparti.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Ja, det er det som er målet i dag. At det skal skje mest mulig ordentlig, sier Halse til Dagsavisen.

I forkant av dagens møte som starter 16.30, ligger et forslag fra Bjørn Revil, som lenge har tatt til orde for at Oslo kommune må stå opp for lærer Clemens Saers.

Konkret handler forslaget om at Oslo kommune skal beklage at lærer Clemens Saers ble utsatt for en alvorlig voldshandling mens han var på jobb for Oslo kommune, og måten han er blitt behandlet på i tiden etter overfallet. Dernest at Saers skal innrømmes en oppreisningserstatning på 250.000 kroner, samtidig som kommunen frafaller alle økonomiske krav mot Saers.

– Inntil det blir gjort et politisk vedtak som vedkjenner Saers denne erstatningen, mener jeg lærere i Osloskolen har grunn til å kjenne seg usikre på om de har en arbeidsgiver som vil stille opp for dem hvis det først smeller, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

Rystet og forbannet

Pensjonert lektor Clemens Saers selv, er både overrasket og rystet over at et helt nytt forlag lanseres få timer før han selv skal snakke direkte til Oslos ansvarlige politikere for første gang:

– Jeg er rystet og forbannet over at arbeidsgiver fortsatt ikke forstår eller vil ta inn over seg at den daglige volden fra elever i Osloskolen, utgjør et stort arbeidsmiljøproblem. At byrådspartiene med støtte fra Venstre, lanserer en helt ny i ordning for voldsofre kort tid før mitt innlegg, oppfatter jeg som et forsøk på å unngå å ta ansvar for min sak. Det er dypt skuffende, sier Clemens Saers til Dagsavisen.

Lektor og lærer Clemens Saers ble angrepet og alvorlig skadet på jobb, to jenter/elever reddet livet hans.

– Men er det ikke positivt at en ny ordning vil favne alle som i fremtiden blir voldsutsatt på jobb i Oslo kommune?

– Nei, fordi politikerne burde isteden hatt fokus og blikket vendt mot hvordan volden i Osloskolen skal stoppes. Det er åtte år siden 2014 og ingenting er gjort. Dette virker som et desperat forsøk på å pusse på sin egen politikerfasade. Jeg hadde satt pris på om de lyttet til meg med blanke ark. Jeg har 50 års erfaring fra innsiden av norsk skole, sier Clemens Saers til Dagsavisen og legger til:

– Aldri har det vært så mye vold i skolen som nå.

– Vil være et brudd

Ansvarlig byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), mener Saers-saken fortsatt gjør inntrykk:

– Clemens Saers-saken opprører veldig. Han har fått erstatninger som han har krav på etter loven. Men som arbeidsgiver vil vi at kommunen skal gjøre mer for de som opplever vold på jobb for Oslo kommune, uttaler Sunniva Holmås Eidsvoll til Aftenposten.

Byråden fremholder samtidig at det er viktig å sørge for at alle som jobber i kommunen behandles likt:

– Å bare utbetale penger til Clemens Saers uten å se det i sammenheng med lignende saker, vil være et brudd på likebehandlingsprinsippet. Derfor oppretter vi nå en ordning for ansatte som opplever grov vold på jobb for Oslo kommune, sier byråden til Aftenposten.

Det er ikke godt nok for Bjørn Revil i Folkets parti FNB.

– Menneskelig side

– Denne saken har en menneskelig side, og det må være mulig å gå trygt på jobb i Oslo kommune uten å bli utsatt for et drapsforsøk. Det er 2.000 lærere som utsettes for vold og trusler årlig i Osloskolen ifølge byrådets egne tall. Clemens Saers sak har over lang tid gitt tydelige, negative signaler om hvordan dette problemet håndteres i Osloskolen, sier Bjørn Revil til Dagsavisen.

Han forteller at han har hørt signaler fra byrådet om at man ikke ønsker å overprøve domstolen, men mener dommen i Saers-saken ikke blokkerer for å gi han en oppreisningserstatning.

– Det kreves ikke grov uaktsomhet for å få oppreisning. Det å gi han personlig oppreisning er å vedkjenne seg arbeidsgiveransvaret Oslo kommune har. Hovedtanken er at når det har oppstått et økonomisk tap så skal man finne ut hvor det skal plasseres. Her er det mer naturlig at det plasseres hos kommunen enn hos offeret og den svake part, nemlig lærere, understreker Bjørn Revil.

Heller ikke Høyres Mehmet Kaan Inan, som også har talt Clemens Saers sak, er imponert.

Berøringsangst

– Det er fint å se at Venstre og byrådspartiene endelig er enig med oss i at vold mot lærere er et stort problem. Det er bare så synd at de ikke har tenkt å gjøre noe med dette nå.

– Dette forslaget bærer preg av berøringsangst. Det er et tafatt forsøk på å ikke ta stilling til forslaget vårt om å gi erstatning til Clemens Saers. Istedenfor velger Venstre og byrådspartiene å utsette saken flere år inn i fremtiden, sier Høyres skolepolitiske talsperson Mehmet Kaan Inan til Dagsavisen.Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen