Nyheter

Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

Skolen visste at eleven kunne være farlig og hadde engasjert vektere for å fotfølge ham på skolens område. Lærere på skolen var uvitende. Så smalt det.

Klokken er 12.30 torsdag 15. mai 2014. Lærer og lektor Clemens Saers (62) står vendt mot tavla i klasserom 312 på Oslo handelsgymnasium – en sentrumsnær prestisjeskole der de rundt 1000 elevene i flere år har vært blant landets beste. Denne timen står økonomi på timeplanen.

Norsk-somaliske Farhiya (20) og to andre jenter er de eneste elevene som har undervisning. Resten av klassen har morsmålseksamen.

Så banker det på døra.

Lyn fra klar himmel

– Umiddelbart tenker jeg at det må være noen elever som kommer for sent. I det jeg åpner døra til klasserommet blir jeg møtt av en aggressiv, ruvende og for meg ukjent ung mann som skriker at han skal ha pengene sine. Rundt ham står fire gutter som jeg kjenner igjen. Under påskudd av at en elev i klassen skylder dem penger, går de mot meg for å ta seg inn i klasserommet, forteller Clemens Saers, og fortsetter:

– For å beskytte elevene mine legger jeg instinktivt hånden på brystet til eleven som leder an, mens jeg forsøker å lukke døren. Gutten skriker; «ikke rør meg!»

– I neste øyeblikk kjenner jeg et smertefullt grep i strupen og tenker; «du verden så sterk han er.» Jeg vakler, og hører et slags smell. Rett før alt svartner tenker jeg; «det er ikke vondt å dø», forteller Saers.

Kroppen hans fortsatt i alarmberedskap når han gjenforteller det som skjedde denne solfylte maidagen.

– Jeg husker at jeg var glad og oppstemt. Jeg har alltid brent for jobben og vært trygg i lærerrollen.

– Etter 45 år i skolen kan jeg fortsatt navnet på alle elevene jeg har hatt. Jeg husker hver og en av dem, hvor de satt og hva slags typer de var. Da jeg ble angrepet i mitt eget klasserom kom det som lyn fra klar himmel, forteller Clemens Saers, født i Nederland.

Siden han kom til Norge i 1973 har han undervist på alle trinn og tatt hovedfag i religionshistorie og flere andre fag.

Tilbake i klasserom 312 er situasjonen dramatisk.

Les også: Utdanningsetaten avviser oppreisningskrav (Dagsavisen pluss – krever abonnement)

Flashback

Den 18 år gamle eleven har tatt tak på hver side av strupehodet til Saers, dratt til og vridd rundt. Læreren er urørlig og rød i ansiktet da jentene i rommet oppfatter at det står om livet.

Farhiya kjenner igjen «dødsgrepet» fra en film hun har sett. Resolutt skriker hun høyt til guttene, griper tak i en feiekost, truer og kaster kosten mot gutten som holder rundt strupen på Saers. Han slipper taket, og sammen greier jentene å få guttegjengen ut av klasserommet før de låser døren. Bak dem hiver lærer Saers etter pusten.

Når han kommer til hektene ringer han kontoret på skolen og ber rektor og noen sterke karer raskt komme seg til rom 312. Ingen kommer. Etter en stund våger han seg ut og opp på kontoret der skolens ledelse er samlet.

I juni 2016 får Farhiya Carnegies bronsemedalje for sin heltedåd.

– Hun grep inn i situasjonen og bidro til å redde lærerens liv, sa USAs daværende ambassadør Sam Heins, under en mottakelse i ambassadørens residens i Oslo.

– Jeg har mye å takke jentene for. Uten dem ville jeg neppe vært her i dag. Leger undres over at jeg lever, sier Clemens Saers, med rusten stemme.

Angrepet har påført ham alvorlig skade på stemmebåndet og posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Det tok to år å komme tilbake i jobb. Skadene er godkjent som yrkesskade og gjør at lektoren i dag er avhengig av mikrofon og høyttaler når han underviser fordi stemmen er så svak. Korsangen er for lengst lagt på hylla.

Likevel er de psykiske belastningene verst, synes Saers.

– Det første året etterpå kunne jeg ikke kjøre tog eller trikk. Jeg taklet ikke mange mennesker rundt meg. Jeg får stadige flashback og kan føle at jeg blir angrepet mens jeg står og stryker en skjorte, eller bråvåkner om natta, forteller Clemens Saers.

I august 2015 dømmes den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium til seks måneders fengsel for vold mot læreren samt andre episoder med vold, trusler og ordensforstyrrelser. I dommen slås det fast at det er en klar årsakssammenheng mellom elevens voldsutøvelse og skadene læreren er påført.

Les også: Forsker: – Nærmer seg en lovløs arena (Dagsavisen pluss)

Varsler søksmål

Den 23. mars i år oversender Clemens advokat Thorkil H. Aschehoug i Advokatfirmaet Grette, varsel om søksmål og 250.000 kroner i oppreisningskrav til Oslo kommune. Bakgrunnen er mangelfull risikovurdering av den aktuelle eleven, og manglende informasjon til lærerne om elevens voldshistorikk.

– I denne saken mener vi Oslo kommune og skoleledelsen grovt har forsømt sine plikter som arbeidsgiver, noe som har påført Clemens Saers alvorlig skade, sier Aschehoug.

– Skoleledelsen var godt kjent med den sikkerhetsrisiko eleven representerte, og det er uforståelig at man ikke fant grunn til et så enkelt tiltak som å informere sine egne ansatte, legger han til.

I varslet listes det opp flere forhold som viser at skolen var vel vitende om at 18-åringen kunne utgjøre en trussel: Eleven hadde truet en lærer på sin tidligere skole, skolen visste at han hadde hatt befatning med steroider, skolen visste også at han var involvert i flere volds- og trusselepisoder med enkeltelever på OHG og tidligere hadde opptrådt truende mot minst to andre lærere.

Dette bekreftes i et notat om «Skolens risikovurdering og håndtering av informasjon om potensielt farlige elever» fra skolens rektor Trond Lien til Medbestemmelsesutvalget (MBU) datert 2. mars 2015, som Dagsavisen har fått tilgang til. Her kommer det også fram at skoleledelsen og arbeidsmiljøutvalget har diskutert om rektor skal informere bredere når elever truer personale. Konklusjonene var at «informasjon bare har gått til de i personalet som har direkte berøring med angjeldende elev.»

Ifølge advokat Aschehoug viser Clemens` sak at det ikke var tilstrekkelig kun å informere elevens egen lærer.

– Clemens, som underviste i klasserommet tvers over gangen, burde også ha blitt informert, sier advokaten, som viser til Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsgivers ansvar for å beskytte arbeidstakere mot «vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre». Dernest til «særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten» der informasjon til ansatte er trukket fram som første punkt.

I to brev fra Osloskolens øverste sjef, utdanningsdirektør Astrid Søgnen, stilet til Clemens Saers våren 2015, kommer det fram at det på dette tidspunktet ikke finnes noen generell prosedyre for om og i så fall hvilke ansatte som skal informeres om «særskilt utagerende elever». Ifølge direktøren må dette vurderes fra sak til sak.

Les også: De hemmelige vekterne på OHG (Dagsavisen pluss)

Taus skoledirektør

SKOLEN: – Dette har vært en forferdelig trist hendelse som jeg skulle gitt hva som helst for at ikke hadde skjedd.

Det sier rektor på Oslo Handelsgymnasium, Trond Lien, om saken der lærer Clemens Saers (65) ble angrepet og alvorlig skadet i strupen av en elev 15. mai 2014.

– Hvordan har du som rektor opplevd det som hendte?

– Selvfølgelig har dette vært vanskelige å takle. Vi prøvde å gjøre det riktige hele veien, sier Trond Lien.

– I varslet om søksmål fra Saers advokat blir skolen kraftig kritisert for mangelfull informasjon til lærerne om en potensielt farlig elev. Er det noe du ser at skulle vært håndtert annerledes?

– Siden dette er reist i form av et prosesskriv til kommunen blir det feil av meg å si noe om denne saken. Jeg ønsker ikke å trå feil i en pågående prosess. Vi er ikke juridiske eksperter, sier Lien, og legger til:

– Skrivet går veldig langt inn i episoden og mine handlinger, derfor må mine svar være knyttet til det som måtte komme i den videre prosessen, sier rektor Lien.

Avviser skadeansvar

Øverste sjef i Osloskolen, utdanningsdirektør Astrid Søgnen, ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til håndtering av saken med lærer Clemens Saers, og svarer utelukkende via sin kommunikasjonsavdeling.

I en e-post fra kommunikasjonsrådgiver heter det: «Utdanningsetaten kan ikke uttale seg om denne enkeltsaken. Vi har mottatt varsel om oppreisningserstatning og jobber nå med vår redegjørelse. Vi må først gå igjennom faktum og konkludere. Det er ikke riktig å prosedere saken i media.»

Når Dagsavisen ber om svar på hvordan skoledirektøren vil beskrive problemet med vold og trusler mot lærere i Osloskolen generelt, er det kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen som svarer:

«Det er ikke aktuelt for Astrid Søgnen å gi noe intervju om saken nå – ei heller om tilliggende problemstillinger som settes i sammenheng med saken.» heter det i e-posten.

Skoledirektør Astrid Søgnen ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt etaten tar ansvar eller selvkritikk for det som skjedde med lærer Clemens Saers på OHG 15. mai 2014.

I et brev til Clemens Saers fra 15. august 2016 skriver Søgnen: «Som direktør for etaten har jeg et ansvar for å påse at de ansatte har fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. arbeidsmiljøloven. (...) Å erkjenne et ansvar for din konkrete skade, på tross av de forebyggende tiltakene, kan jeg ikke.»

Ubesvart spørsmål

I e-posten fra kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen pekes det på at prosedyrer for forebygging, oppfølging og registrering av uønskede hendelser inngår i lederopplæringen sammen med verktøy for risikoanalyse. Videre står det at «skolene får bistand med konflikthåndtering, veiledning og debrifing ved akutte voldshendelser.»

Vårt spørsmål om når alle disse rutinene kom på plass, og om de gjaldt på tidspunktet da voldsepisoden mot lærer Clemens Saers inntraff, blir ikke besvart.

Mer fra Dagsavisen