Nyheter

Byrådet og NHO presser på for karbonfangst

CO2-fangstanlegget på Klemetsrud henger i en tynn tråd før regjeringen skal bestemme seg for om de vil satse på CCS til høsten. Nå slår byrådet og NHO seg sammen og krever full fart i CO2-rensing i Oslo.

Høstens kanskje største politiske sak kan bli om Norge skal bruke mellom 15 og 25 milliarder på CO2-fangst og lagring, forkortet CCS.

Prosjektene på Breivik i Porsgrunn og Klemetsrud i Oslo står klare til å starte byggingen av fullskala renseanlegg, og venter bare på penger fra regjeringen, som har varslet en investeringsbeslutning i statsbudsjettet til høsten. 

Men det er langt fra sikkert at det blir noe av. Prislappen kan komme på så mye om 25 milliarder for begge prosjektene, ifølge en ekstern kvalitetsskring fra konsulentselskapene Atkins og Oslo Economics. I sommer anbefalte konsulentene å droppe anlegget på Klemetsrud dersom et av prosjektene skal skrotes. De mener man får langt mer CO2-rensing per krone hos Norcem i Porsgrunn.

LES OGSÅ: Disse klassiske Oslo-murhusene ble pusset opp i 2011. Nå vil kommunen selge dem som ubeboelige (+)

NHO og byrådet

Nå går NHO-direktør Ole Erik Almlid og Oslos byrådsleder Raymond Johansen sammen og krever at begge CCS-anleggene bygges, og at staten blar opp milliarder for begge renseanleggene i Oslo og i Porsgrunn.

– CCS er kjempeviktig, både for å løse klimautfordringen og for å skape morgendagens jobber. Det er viktig at vi har to anlegg. De løser forskjellige utfordringer, og Fortum på Klemetsrud løser problemer knytta til avfall. Men man trenger også å være sikre på å få nok CO2 for lagring i Nordsjøen, sier Almlid.

LES OGSÅ PORTRETTET MED JAN BØHLER: Brølet etter Bøhler (+)

Selv om den eksterne kvalitetssikringsrapporten peker på at Klemetsrud blir dyrere enn Breivik mener byrådsleder Raymond Johansen at Oslo og Klemetsrud kan være et foregangsanlegg for over 500 forbrenningsanlegg i Europa. Klarer man å utvikle et fullskala renseanlegg her kan man eksportere teknologien til mange andre land.

– Ja, dette anlegget er dyrere, fordi vi er avhengige av dyre varmepumper og transport til kaia. Men de aller fleste forbrenningsanlegg i Europa ligger jo ikke ved ei kai, så vi får utviklet teknologi som gjør det veldig attraktivt å utvikle CCS også andre steder, sier Johansen.

I en tynn tråd

Investeringsbeslutningen knytta til CCS fra regjeringen er blitt skøvet på mange ganger, seinest i statsbudsjettet sist. Olje- og energiminister Tina Bru har varslet en beslutning til høsten. Statsbudsjettet for 2021 legges fram i oktober.

Det store spørsmålet handler til syvende og sist om pris. Anslagene for å bygge begge renseanleggene har ligget mellom 15 og 20 milliarder, men kan altså bli så høyt som 25 milliarder. Samtidig vet ingen helt hva det vil koste å slippe ut CO2, noe som gjør lønnsomheten usikker.

LES OGSÅ: Høye smittetall i Oslo - ville blitt regnet som «rødt» område

– Vi må legge til grunn etter hvert at man priser utslipp av CO2 slik at det blir dyrere å forurense. Hvis ikke vil vi aldri lykkes. Å bygge CCS må være lønnsomt på sikt når vi får en bindene klimaavtale, sier Johansen, og legger til:

– For at vi skal nå Parisavtalens forpliktelser må vi utvikle CCS. Norge har vært tydelige på at det er et ansvar vi vil ta. Norge er et rikt land, og vi har mye teknologisk kompetanse. Vi har mulighet til å utvikle dette som en gave til resten av verden. Og vi må ha to anlegg.

Både Johansen og Almlid peker forøvrig på at de ikke er særlig fornøyde med den eksterne kvalitetssikringa, og stiller flere spørsmål ved rapporten.

Grønt lys fra EU

I sommer var både den eksterne kvalitetssikringen klar, og Norge har fått grønt lys fra ESA for å bruke milliardene som trengs for å bygge CCS. Regjeringen får beslutningsgrunnlaget til høsten, og har varslet en avgjørelse ganske snart.

LES OGSÅ: Vil bygge 1.600 boliger ved Bjerkebanen

En siste mulighet, dersom regjeringen og Stortinget skulle si nei til Klemetsrud, er å søke om penger fra EUs innovasjonsfond. Det vil å så fall forsinke prosessen med flere år, og anlegget vil i så fall stå ferdig i 2027 eller 2028 i stedet for 2024. 

Oslo har satt seg hårete mål om å bli karbonnøytrale innen 2030. I dag står forbrenningsanlegget på Klemetsrud for 14 prosent av Oslos klimagassutslipp, tilsvarende 200.000 biler i året. Ryker CCS her kan Johansen og byrådet samtidig vinke farvell til nullvisjonen.

– Vi kommer ikke utenom å bygge CCS på Klemetsrud. Vi er nødt til å få det til. Jeg er fortsatt optimistisk, og nå må vi skape et politisk press. LO, NHO og de fleste politiske partiene er enige om at dette må vi få til, sier Johansen.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen