Nyheter

Ap-topp i Oslo truer med å trekke seg i protest mot byrådets veipolitikk

Sørøst i Oslo kjemper man hardt for ny E6, mens byrådet stritter imot. Nå legger Arbeiderpartiets BU-leder i Østensjø, Kristin Sandaker, hodet på blokka for å presse gjennom ny motorvei.

– Jeg varslet allerede ved årsskiftet at jeg vurderte å trekke meg som en reaksjon på byrådserklæringen, som skrotet de store motorveiprosjektene. Da lå dette i framtida, men nå er framtida her. Og jeg står ved mine ord.

Det sier BU-leder for Arbeiderpartiet i bydel Østensjø, Kristin Sandaker, til Dagsavisen. Saken ble først omtalt av Nordstrands blad.

Debatten om E6 Oslo Øst har havnet i skyggen av den store debatten om E18 vestover. E6-prosjektet innebærer en omfattende utvidelse og oppgradering av E6 fra Bryn via Ryen og ut av byen, der køen ofte stamper og forrurensingen er høy. Prosjektet innebærer blant annet at det skal legges lokk over store deler av strekningen.

LES OGSÅ: Eterfabrikken på Østensjø er reddet fra utbygging (+)

Mange som bor langs veien, særlig i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand ivrer for prosjektet, fordi de ser på det som en løsning på de store lokale forrurensingsproblemene der ute.

Nasjonal transportplan

Men E6 Oslo Øst henger i en tynn tråd. Byrådet varslet allerede i byrådsplattformen at de ville kjempe mot prosjektet. Og i Oslos nye klimastrategi, som ble vedtatt i bystyret onsdag, slår byrådspartiene med støtte fra Rødt fast at de ikke vil ha noe av prosjektet.

E6 er en riksveg, og det er ikke byrådet eller bystyret som bestemmer hva som skal skje der. Men høringsinnspill til nasjonal transportplan (NTP) og resultatet av forhandlingene om Oslopakke 3 er likevel helt sentralt for hva som skal skje med veistrekket i framtida.

LES OGSÅ: Ny E6 ga flere biler og like mye kø

Sandaker sier hun er enig med byrådet i 99 prosent av alle saker, men her er altså byrådet og bydelen på kollisjonskurs.

– Vi er opptatt av forurensing, og vi er opptatt av alle planene for byen. Her er byrådet og flertallet i bystyret svar skyldig. Hvis de dropper E6, hva skjer da med utbyggingen på Skullerud, Hovinbyen og Gjersrud Stensrud? Og hva skjer med kollektivterminalen på Brynseng? sier Sandaker.

BU-lederen viser til at Arbeiderpartiet i sitt valgprogram var opptatt av at E6 Oslo Øst skulle være et miljøprosjekt, men at de ikke gikk imot utbyggingen som sådan. 

– Men det er en formulering som slår inn åpne dører. Overskriften til Vegvesenet er at dette nettopp er et miljøprosjekt, sier hun.

– Spesiell situasjon

Leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen bor selv på Østensjø. Han sier til Dagsavisen at det er en «veldig uvanlig og spesiell situasjon» at en BU-leder fra Arbeiderpartiet truer med å trekke seg i protest mot byrådet.

Bystyremøte
Rådhuset
Budsjettforhandlinger
Frode Jacobsen

Leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen sier det er en veldig spesiell situasjon. Men han er tydelig på at byrådet ikke ønsker E6 Oslo Øst. Foto: Siri Eriksen

– Jeg er overrasket over dette, og har tillitt til at styret i Østensjø Ap håndterer dette på best mulig måte. Velgerne i Østensjø har tydelig ønsket at Arbeiderpartiet skal lede bydelen, og jeg forutsetter at Ap fortsatt vil ha BU-lederen selv om Kristin Sandaker trekker seg, sier Jacobsen.

LES OGSÅ: Høyre vil ha bredt klimapolitisk forlik i Oslo – det får byrådet til å stusse

Han understreker at Oslo Ap har inngått en avtale med MDG og SV om byrådssamarbeid der det står tydelig at de ikke ønsker at E6 Oslo Øst skal gjennomføres. Det ble også sagt av Raymond Johansen da partiet godkjente plattformen i oktober i fjor. 

– I en tid der kravene til miljøvennlige løsninger og ikke økte bompenger er så tydelige mener vi E6 Oslo Øst er både dårlig miljøpolitikk og et dyrt prosjekt der regningen sendes til bilistene. Vi mener prosjektet er svaret på gårsdagens problemer, og vi må tilbake til tegnebrettet for å se hvordan vi kan løse de reelle problemene, som er for mye kø og forurensning særlig rundt Abildsø og Høyenhall, sier Jacobsen.

Har styrets støtte

Leder i Østensjø Arbeiderparti, Erling O. Turtum, sier Kristin Sandaker har Styrets fulle støtte i saken om E6.

LES OGSÅ: Spillet om Oslopakke 3: Derfor raknet milliardavtalene (+)

– I forbindelse med Byrådserklæringen, ga Styret i Østensjø sin fulle støtte til reaksjonene Kristin kom med hva angår erklæringens omtale av E6 Oslo Øst. Hun har ledet bydelsutvalget i snart 9 år og hun jobber utrettelig i Østensjø for bydelens innbyggere, ikke minst i denne saken, sier Turtum.

Mer fra Dagsavisen