Nyheter

Island massetester befolkningen for å avdekke mørketall

Ingen land har testet så stor andel av befolkningen for koronaviruset som Island. Det kan gi oss viktige svar på hvordan koronaviruset oppfører seg og hva vi bør gjøre.

1 av 2

Island er i ferd med å bli verdens største korona-labratorium. Den nå nesten lukkede øynasjonen har en liten, men høyt utdannet og informert befolkning kombinert med et velutbygd helsevesen med stor kapasitet.

Det betyr at islendingene kan få tilgang til ganske nøyaktig data om hvordan koronaviruset sprer seg i befolkningen, hvor mange og hvem som rammes og hvordan symptomene fordeler seg i befolkningen. Og ikke minst hva som funker for å få bremset smitten.

Avdekker mørketall

Siden 13. mars har selskapet DeCode Genetics sammen med islandske myndigheter begynt å tilby gratis korona-testing for alle, også for folk som ikke viser noen symptomer, ikke er i risikogruppa eller sitter i karantene. Så langt har islendingene testet 5571 personer utenfor disse gruppene.

– Så vidt jeg vet er det ingen andre land som screener hele befolkningen. Grunnen til at det er viktig er for å skape et sammenligningsgrunnlag for å vite hva vi må gjøre for å forhindre at viruset sprer seg, sier administrerende direktør i DeCode Genetics, Kari Stefansson, til Dagsavisen.

FOTO: DECODE GENETICS

Han er tidligere professor i nevrologi ved Harvard, og er en internasjonalt anerkjent ekspert på menneskelig genetikk.

Hensikten med arbeidet er å kartlegge mørketall i befolkningen, altså hvor mange som har koronaviruset uten å vite om det, og på den måten skape et bilde om tiltakene myndighetene har satt i gang fungerer. 

Av de 5571 som er blitt testet har 48 testet positivt. Det tilsvarer 0,86 prosent. Omtrent halvparten av de som har vært testet i denne gruppa har ikke hatt noen symptomer over hodet. Den andre halvparten har hatt lette forkjølelsessymptomer.

LES OGSÅ: Tysklands lave korona-dødsrate forvirrer ekspertene

– Nå har vi en beskjeden smitte i befolkningen. Det forteller oss at ting som karantene fungerer ganske godt. Hadde vi hatt en smitte i befolkningen på la oss si 20 prosent hadde ikke disse tiltakene fungert, sier Stefansson.

Én prosent smitte 

Han er tydelig på at det at Island har i underkant av én prosent skjult smitte i befolkningen, ikke er overførbart til andre land, som for eksempel Norge. Han peker blant annet på at Island var seint ute med tiltak som karantene for folk med mistanke om smitte og restriksjoner på innreise.

– Men dere kan bruke våre erfaringer til å lage modeller, særlig hvis dere bestemmer dere for å screene befolkningen på samme måte som oss. Det vil være galt å si at også Norge har en skjult smitte på 1 prosent i befolkningen, men dynamikken og utviklingen er nok ikke veldig annerledes i Norge og på Island, sier han.

LES OGSÅ: Tallene eksploderer fra dag til dag: Hvorfor er det blitt så ille i Italia? 

Stefansson og selskapet driver med kartlegging av gener til vanlig. På den måten kan de også spore konkret hvor virustilfellene på Island kommer fra. Han forteller at islandske helsemyndigheter har prioritert å teste og følge folk som har blitt smittet på skiferie i Østerrike og Italia, på samme måte som Norge. Det viruset som sprer seg blant folk på Island nå har de derimot sporet tilbake til særlig England og USA.

– Karantener ser ut til å fungere. Men vi har gått glipp av noen folk som har kommet til landet fra steder som ikke har blitt ansett som risikoområder. Vi har funnet en del viktig informasjon, og nå er jeg optimistisk for at vi skal klare å få ned smitten i stor nok grad, sier han.

– Barn blir sjeldent smittet

Island har innført en rekke tiltak for å begrense smitte, som for eksempel karantene for de som har vært i kontakt med smittede, men de har valgt en mykere linje enn de fleste andre europeiske land, som for eksempel Norge. Island har for eksempel valgt å ikke stenge skoler og barnehager.

LES OGSÅ: Jobben hans hylles på sosiale medier: – Vi har ofte sittet med en følelse av at vi bare er i veien

– Våre data viser at barn under 10 år ikke bare blir mindre syke dersom de skulle få viruset. De viser også at barn har 4-5 ganger mindre sjanse til å faktisk bli smittet enn voksne. Det er en svært viktig oppdagelse. Det viser at risikoen man løper ved å holde barnehagene og småskolen åpen er svært liten. Det fører ikke til at smitten sprer seg, sier Stefansson.

Avslutningsvis peker han på at det finnes feilkilder i datamaterialet. Selv om nesten 6000 islendinger er testet er det en frivillig test. Det er ikke nødvendigvis et representivt utvalg. Stefansson selv tror den reelle smitten er lavere enn 0,86 prosent fordi det er større sjanse for at folk som er engstelige for å ha viruset oppsøker testen. 

Han sier også at testmetoden ikke fanger opp folk med svært svak smitte, og at de kan ha gått glipp av noen få tilfeller på den måten.

Mange tester

Hvis du legger til alle som er testet av DeCode med alle som er testet av helsevesenet har Island til sammen testet 9768 personer av befolkningen på 338.000. Islendingene er dermed det landet som har testet den suverent største andelen av befolkningen for koronavirus.

LES OGSÅ: New Zealand stenger alt i fire uker for å bekjempe koronaviruset

De siste offesielle tallene fra Island, som ble publisert fredag viser at 473 personer er bekreftet smittet. 12 personer ligger på sykehus, og én person er død som følge av viruset.