Tysklands lave korona-dødsrate forvirrer ekspertene

Andelen som dør etter å ha blitt smittet av koronaviruset, er mye lavere i Tyskland enn i andre europeiske land. Ekspertene vet ikke hvorfor.

Til tross for at Tyskland er blant landene som er hardest rammet av utbruddet, er det registrert overraskende få dødsfall. 11.000 var bekreftet smittet torsdag, og 20 personer var døde, ifølge offisielle tall.

Dødsraten er dermed på kun 0,18 prosent, noe som er vesentlig lavere enn: 

  • Italia (8,3 prosent)
  • Kina (4 prosent)
  • Storbritannia (3,9 prosent)
  • Frankrike (2,9 prosent) 

– Det er vanskelig å nøste opp i hva årsaken kan være, sier Ricard Pebody fra Verdens helseorganisasjon.

Eksperter tror svaret ligger i en kombinasjon av ulike faktorer. Forklaringer som trekkes fram er bedre medisinsk utstyr, tidlig testing, yngre pasienter og lavere bruk av obduksjon.

Les også: Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

Kjøpte seg tid

Kontrasten med Italia er spesielt slående ettersom de to landene har den høyeste andel av befolkning over 65 år i Europa, skriver The Guardian.

En mulig forklaring er at norditalienske sykehus er overveldet over ankomsten av stadig nye pasienter, mens tyske sykehus fortsatt har en del kapasitet å gå på. De har dermed hatt mer tid til å rydde plass til nyankomne, fylle opp utstyr og omorganisere helsepersonell.

– En fordel Tyskland har hatt, er at vi startet å spore smitteveier tidlig da de første smittetilfellene kom. Det kjøpte oss tid for å gjøre sykehusene rede før stormen, sier Marylyn Addo, som leder smittevernavdelingen ved universitetssykehuset i Hamburg.

Tyskland begynte å teste personer med selv milde symptomer relativt tidlig, slik at helsemyndighetene fikk dannet seg et bedre bilde av det totale antall smittede og hvordan viruset spredte seg.

Allerede for en måned siden ble det innført retningslinjer på at folk som hadde symptomer, skulle testes hvis de hadde hatt kontakt med en person som var bekreftet smittet eller nylig hadde besøkt et risikoområde, som Wuhan i Kina eller Lombardia i Nord-Italia.

Les også: Vi synger når faren truer, mener forskere

Unge på skiferie ble smittet

Det er også høyere andel yngre som er smittet i Tyskland enn i en del andre land. Mange av de smittede pådro seg viruset på skiferie i Østerrike eller Italia.

– Man kan anta at det også er mange unge italienere som ble smittet, men som ikke ble fanget opp, sier direktør Christian Drosten ved Institutt for virologi i Berlin til Die Zeit.

Han mener dødsandelen vil stige også i Tyskland i ukene som kommer etter hvert som høyrisikoområder blir vanskeligere å identifisere og kapasiteten i helsevesenet blir mer presset.

Les også: Pål reiser offshore: – Lurer på om jeg kommer hjem fra jobb som planlagt

Flere intensivsengeplasser

Det anslås likevel at tyske sykehus er bedre utstyrt til å ta seg av pasientene ved et stort utbrudd. Tyskland har 25.000 intensivsengeplasser med respirator, skriver AFP. Til sammenligning har Frankrike 7.000 plasser og Italia og Storbritannia 5.000 plasser.

Samtidig har den tyske regjeringen foreslått å gjøre om hoteller og store offentlige haller til midlertidige sykestuer, som kan ta seg av de mindre syke pasientene. Det frigjør sykehusene til å ta hånd om de pasienter som er hardest rammet av sykdommen.

Mindre bruk av obduksjon

Andre grunner til at Tysklands andel ligger lavere enn andre europeiske land, kan være forsinkelse i forbindelse med datainnsamling og mindre bruk av obduksjon.

I motsetning til for eksempel Italia gjennomføres det i liten grad prøvetaking av avdøde personer. Det innebærer at dersom en person dør hjemme, og ikke allerede er bekreftet smittet, er det stor sannsynlighet for at personen ikke vil bli registrert i statistikken.

Marylyn Addo mener imidlertid det ikke er grunn til å tro at det har påvirket statistikken i særlig grad.

– Jeg har ennå ikke sett noen data som tyder på at det har funnet sted et større antall utestede koronarelaterte dødsfall som ikke fanges opp i statistikken, sier hun.

Les også: Ber politiet om assistanse for å stoppe fotballtreninger