Nyheter

Venstre sikrer storstilt sammenslåing i Oslo

For første gang er det Venstre, ikke Rødt, som sikrer flertall for byrådspartiene i en stor politisk sak. Onsdag bankes gigantsammenslåing av byggforetakene til Oslo kommune gjennom.

– Vi har blitt enige med byrådspartiene, Senterpartiet og KrF om et felles forslag. Vi har ønsket noen endringer for å støtte dette som byrådspartiene har gått med på, og nå stiller vi oss bak saken, sier Venstres gruppeleder på rådhuset, Hallstein Bjercke, til Dagsavisen.

Byrådspartiene i Oslo har planer om å slå sammen byggforetakene Undervisningsbygg, Omsorgsbygg, Kultur- og idrettsbygg og Boligbyggs utbyggingsvirksomhet til ett nytt stort foretak, Oslobygg KF, som skal forvalte 2,5 milliarder kvadratmeter. Saken ble varslet i oktober, sendt ut i november og skal etter planen vedtas i bystyret onsdag.

LES OGSÅ: Samarbeidsfloka kan være løst: Byrådet peker på Rødt

Men partiet Rødt, som byrådet vanligvis er avhengige av for å sikre flertall i bystyret, mener prosessen har gått alt for raskt og krever flere utredninger for å si ja til saken. Derfor har byrådspartiene nå henvendt seg til Venstre for å sikre flertall.

Uavklarte spørsmål

Bjercke sier at Venstres krav for å støtte sammenslåingen først og fremst har handlet om gevinstrealisering og klimakrav, for å sikre at Oslos byggnæring blir grønnere i årene som kommer.

At byrådspartiene søker flertall hos Venstre samtidig som byrådet og Rødt har samtaler om en mulig ny samarbeidsavtale liker leder av Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, dårlig. 

– Det skaper ikke et godt samarbeidsforhold når byrådspartiene samarbeider med Venstre i en så stor og viktig sak som har betydning for mange ansatte i lang tid framover. Jeg er forundret over at byrådspartiene ikke samarbeider med oss i denne saken, sier Mobasheri.

LES OGSÅ: Rapport kritiserer to Oslo-byråder for dårlig kontroll på arbeidsmiljøbrudd

Rødt mener det har gått alt for fort i svingene når sammenslåingen bankes gjennom på så kort varsel. Rødt hadde dessuten helst sett at foretakene ble omgjort til etater.

– Vi mener det fortsatt er mange uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til konsulentbruk. Og vi mener byrådet ikke har tatt seg tid til å snakke med brukerne av byggene, for eksempel skolene og barnehagene, og heller ikke fagforeningene. Vi lurer også på om man har sett på hva innsparingene vil bety for resten av kommunen, sier Mobasheri.

LES OGSÅ: Oslo stanser veteranbil-utstilling i Frognerparken: – Vi prioriterer folk, ikke biler, sier kommunen

Saken ble varslet i oktober og fremmet i november. Siden da har det gått flere måneder. Burde ikke det være god nok tid?

– Siden byrådet avga saken i november har vi hatt budsjettforhandlinger, juleferie og samtaler om en samarbeidsavtale. Rødt er et lite parti med begrensede ressurser. Dette kunne vært løst på andre måter av byrådspartiene, sier Mobasheri.

Nytt samarbeid?

At det har gått for fort i svingene er Bjercke i Venstre uenig i.

– Vi føler vi har et godt nok grunnlag til å kunne behandle saken nå. Det er ikke et «must» for oss at det skjer nå, men hvis byrådspartiene ønsker at saken går nå så aksepterer vi det. Dette er en stor sak, men langt i fra det verste eksemplet jeg har vært borti av hastebehandling i Oslo kommune, sier Bjercke.

Han svarer «absolutt» på spørsmål om dette kan bli det første av flere saker framover der Venstre kan sørge for flertall sammen med byrådspartiene, i stedet for Rødt.

LES OGSÅ: Mot snøfri rekord i Oslo: – Klimaendringene er her

– Dette er første gang vi utgjør et flertall sammen med byrådspartiene i en stor og viktig sak i Oslo. Jeg har opplevd byrådet som konstruktive. Vi har hatt en god dialog, de har svart på alle våre spørsmål og de har vist stor vilje til å komme oss i møte. Så min erfaring fra denne saken er positiv, sier Venstre-politikeren.

I høst var det knyttet spenning til om byrådet kom til å søke et samarbeid med Rødt eller Venstre. Til slutt landet byrådet på Rødt.

– Vi har tidligere gitt utrykk for at vi kan finne sammen. I en sak som denne ligger nok vi nærmere byrådspartiene enn Rødt gjør. Vi er et opposisjonsparti, men vi er et konstruktivt opposisjonsparti, sier Bjercke.