Nyheter

Presser på videre for Gaustad

Regjeringen bevilger 100 millioner og garanterer for et lån på 29 milliarder som skal sikre utbygging av et nytt sykehus på Gaustad og utbygging på Aker sykehus.

1 av 3

– Vi har tapt denne saken, sier helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad til Dagsavisen.

I statsbudsjettet kommer det fram at regjeringen kjører videre med sykehusplanene i Oslo. Ullevål skal selges, og de gir de nødvendige garantiene og bevilgningene til nytt sykehus på Gaustad og kraftig utbygging på Aker.

Grimstad og Venstre har vært skeptiske til planene og har ønsket en bredere utredning der Ullevål også er inkludert. Men nå innser de at slaget er tapt.

–  Vi har vært opptatt av å få et best mulig grunnlag for de beslutningene som tas. Vi har stått på hele tiden for å få en ny utredning som tar for seg dette på et bredere grunnlag. Det er en sak vi har tapt. Vi får ikke det. Men det betyr ikke det samme som at Venstre ikke mener det samme i dag som vi mente i går. Nå kommer vår fraksjon i Oslo bystyre til å følge opp denne saken. Det kommer en reguleringssak opp i bystyret, så får vi se hva bystyret mener om det, sier Grimstad.

Frp: Ønsket en utredning

Også Frp erkjenner nå at de har tapt slaget om Ullevål-utredning.

– Når det gjelder diskusjonen om utbyggingen av Gaustad mot Ullevål, har FrP ønsket en ny utredning av Ullevål-alternativet. Vi må være ærlige å si at vi har tapt dette. Vi vet at Oslo FrP er skeptiske til utbygging av Gaustad, så må vi bare vente å se hvordan Oslo kommune stiller seg i reguleringsplanene, sier sykehuspolitisk talsperson i Frp, Jan Steinar Engeli Johansen .

Han er likevel fornøyd over at prosessen med bygging av sykehus på Aker får gå sin gang.

– Dette er en etterlengtet og ønsket utvikling som er i tråd med Fremskrittspartiets ønsker, sier han.

Nye sykehusbygg for Oslo

I 2016 vedtok styret i Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus skal legges ned. I stedet skal det bygges et nytt stort sykehus på Gaustad i tillegg til at Aker sykehus skal bygges kraftig ut.

LES OGSÅ: Helseministeren advarer Oslo-politikerne

Siden da har planene møtt sterk motbør, blant annet fra fagforeningene som organiserer de ansatte ved Ullevål. De mener det nye sykehuset på Gaustad blir for lite, for dyrt og ikke ivaretar viktige funksjoner. De frykter også oppsplitting av fagmiljøer som i dag fungerer godt. Enden på visa ble at direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein gikk av i sommer etter mistillit fra de ansattes organisasjoner.

Etter valget ble det klart at et flertall i Oslo bystyre også er motstandere av planene. Alle partier bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet underskrev i valgkampen en avtale om å stemme ned reguleringsplanen på Gaustad når denne kommer til behandling, og i stedet kreve en grundig utredning av å bevare Ullevål som Oslos hovedsykehus.

LES OGSÅ: Game over for Gaustad

I statsbudsjettet som ble lagt fram klokka 10 mandag kjører regjeringen og Bent Høie likevel på med planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge nytt på Gaustad og Aker.

«Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus har vist at det er et stort og berettiget behov for nye bygg både for pasienter, brukere og ansatte ved Oslo universitetssykehus. Det må kunne legges til grunn at videre utvikling av Nye Oslo universitetssykehus skjer på en god måte med god involvering og gode prosesser mellom ledelse og ansatte» skriver regjeringen.

«Det forslås derfor at det fastsettes en låneramme på 29 073 mill. 2020-kroner, med en bevilgning på 100 mill. kroner i 2020, til prosjektet. Av den totale lånerammen gjelder 1 988 mill. kroner lån til universitetsarealer ved både Aker og Gaustad» skriver de videre.

Selger Ullevål

Et viktig premiss for utbyggingen er at Ullevål sykehus og tomta sykehuset ligger på skal selges.

LES OGSÅ: Frykter udemokratisk Ullevål-avgjørelse

«Prosjektet omfatter utbyggingen i etappe 1 som er planlagt gjennomført i perioden 2020– 2031. Salg av Ullevåltomten er hensyntatt i vurderingen av den langsiktige bæreevnen til Oslo universitetssykehus. Det er lagt til grunn at salg av Ullevåltomten vil finne sted på et senere tidspunkt, og at salget vil finansiere utbyggingen i etappe 2» skriver regjeringen.

Planen innebærer også at det skal bygges stort og nytt på Aker. I dag er befolkningen i Groruddalen henvist til A-hus sykehus i Lørenskog.

– Nye Oslo universitetssykehus vil innebære at det etableres et nytt stort akuttsykehus på Aker som integrerer somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette vil gi et helhetlig tilbud til befolkningen som vil tilhøre Aker, skriver regjeringen.

Rødt advarer

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, advarer mot avgjørelsen.

– Det legges opp til en uansvarlig nedleggelse av Ullevål sykehus. Regjeringa gir lånegaranti for utbygging på Gaustad uten at Ullevål-alternativet har blitt utredet. Dette skjer mot protester fra et samlet fagmiljø. Å legge ned Ullevål fører til oppsplitting av det akuttmedisinske miljøet, noe som er farlig for befolkninga ved store ulykker, katastrofer eller terrorangrep, sier han.

– Et prestisjeprosjekt fra direktørsjiktet i helseforetakene settes foran befolkningas helsetilbud. En løsning med lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, kombinert med gradvis utbygging av Ullevål vil trolig kreve mindre investeringer, og har nødvendig fleksibilitet for å møte framtidig befolkningsvekst. Det kommer ikke Gaustad til å ha, sier Moxnes.

Også helsepolitisk talsperson i SV, Sheida Sangtarash, reagerer.

– Dette er uansvarlig styring av helsepolitikken og pengene. Helt vanvittig at vi har en minister som avfeier både fagmiljøer og kunnskap. Direktøren Erikstein gikk av før sommeren. Det sier seg selv hvor uryddig prosessene har vært. Dette er en regjering som nekter å lytte til folk, til fagfolk og til lokale politikere. Det er skammelig! sier hun.