Nyheter

Fallitterklæring med politi som frontlinje mot gjengproblematikk

Snodig ønske om å bevare politiet som frontlinje i møte med ungdomsproblematikk, fremfor velferdstilbud.


Av Arild Knutsen og Thomas Kjøsnes, Foreningen for Human Narkotikapolitikk

VG-journalist Yngve Kvistad skriver i VG at han innser at stoffhandel bidrar til finansiering av kriminelle ungdomsgjenger, men i stedet for å overføre markedet til staten gjennom legalisering, ønsker han omkamp om regjeringens vedtatte avkriminalisering.
 
Det er snodig at Kvistad (Gift med nylig konstituert generalsekretær i Actis, Pernille Huseby) ikke har forstått viktigheten av rusreformens budskap, om å gå fra straff til hjelp. Han ønsker å bevare politiet som frontlinje i møte med ungdommen og at det fortsatt skal brukes virkemidler vi vet er ineffektive og potensielt skadelige, som pågripelser og tvungne urinprøver.
 
Å ty til politi mot ungdomsproblematikk er en fallitterklæring som gir inntrykk av at verktøykassen er tom. Derimot er viktige sosiale tiltak ubrukte, på grunn av en overdreven tro på at politiet er de som kan og skal holde sosiale problemer i sjakk.
 
Politiet vil alltid representere ordensmakten og skaper utrygghet for de som begår ruslovbrudd. Fremming av politikontroll for å løse sosiale utfordringer, skjønnmaler bare undertrykkingen.

Forbudspolitikk og politiinnsats har i realiteten bidratt til å skyve ungdom inn i undergrunnsmiljøer, med tynnslitt respekt for lovens håndhevere. En rekke psykologiske eksperimenter og historiske erfaringer har vist hvordan mennesker blir istand til å krysse egne moralske grenser når de havner i slike miljøer.
 
Det er en kjent sak at langt flere Oslo-ungdom fra vestkanten enn fra østkanten havner på legevakten med akutt rusforgiftning og all grunn til å anta at mer stoff omsettes der det er mest penger, men det er lite kjent gjengproblematikk i vest i forhold til i øst. Det ligger sosioøkonomiske årsaker til grunn for gjengproblemene; som i stor grad kan kompenseres for ved velferdstiltak som fritidsklubber og organiserte fritidsaktiviteter.