Nord-Norge

«Duodjigate» holdt på å felle Sametingsrådet

Årets siste plenumsmøte i Sametinget startet på mest dramatisk vis. Frp fremmet mistillit mot Sametingsrådet.

KARASJOK (Dagsavisen): Et mistillitsforslag mot Sametinget vil si det samme som et mistillitsforslag mot regjeringen på Stortinget. Saken handler om mangelfull protokollføring, mangel på informasjon til Sametinget og at de involverte ikke visste om at en avtale skulle sies opp.

Og da kommer vi inn på «Duodjigate». Duodji er en del av samisk kulturarv og er samenes tradisjonelle håndverksferdigheter. Duodji er både kultur og næring, og er også et viktig identitetsskapende element i de samiske samfunnene. Dette er et satsingsområde for Sametinget og hvert år blir det inngått en hovedavtale mellom duodjiorganisasjonene Sámiid duodji og Duojáriid Ealáhussearvi og Sametinget. Dette er Sametingets viktigste redskap for utvikling av duodji.

Arthur Tørfoss (FrP) fremmet mistillitsforslag mot det sittende Sametingsråd.et

Ville si opp avtalen

Sametingsrådet ønsket å si opp denne avtalen og inngå andre og mer individuelle avtaler. Konflikten i Sametinget går på hvem visste hva. Ifølge Arthur Tørfoss (Frp), som fremmet mistillitsforslaget har ikke sametinget eller doudjiorganisajonene visst at det var aktuelt å si opp avtalen.

– Ingen steder har det vært protokollført at avtalen skal oppheves, og sametingsråd Hans Olav Eira svarer ikke på spørsmål i plenum, sier Tørfoss. Eira er «næringsminister» i Sametingsrådet og det var egentlig ham mistilliten ble rettet mot.

– Hvis det ikke er mulig å rette mistillit mot enkeltvis sametingsråd, er dette rette mot hele Sametingsrådet, sa Tørfoss i innledningen. Det var ikke mulig å rette mistillit mot enkeltpersoner i Sametingsrådet, derfor ble den rettet mot hele «regjeringen».

Sametingspresident, Silje Karine Muotka innrømmet at det kunne vært gjort et bedre arbeid i forkant, men erkjente ikke at Sametinget var feilinformert.

– Jeg innrømmer at det finnes forbedringsmuligheter. Vi har hatt veldig mange møter både administrativt og politisk og dette er godt kjent i allmennheten. Det vil gi større fleksibilitet gi støtte til enkelte utøvere, sa Muotka.

Finnes ikke protokoll

Muotka henviser til et møte den 20. juni i 2022 der det framkommer i et notat at de kommer spesielt til å se på om det er mulig å inkorporere deler av hovedavtalen inn i næringsavtalen, slik at det blir ett dokument å forholde seg, ifølge Sagat. Det finnes ikke protokoll fra møtet.

Nå ble ikke avstemmingen spesielt spennende og resultatet var egentlig gitt, da Sametingsrådet har god majoritet i Sametinget. Mistillitsforslaget falt. 39 prosent stemte for mistillit og 61 prosent stemte mot.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen