Nyheter

Starter massetesting av skoleelever

Samtlige elever på videregående skole i Moss skal nå få tilbud om ukentlig testing av covid-19.

Den siste tiden har videregående elever vært overrepresentert blant nye smittetilfeller i Moss. I uke 14 og 15 fikk 33 personer i alderen 10 til 19 år påvist covid-19. Det utgjorde nesten 40 prosent av alle smittetilfeller i kommunen:

Dette er grunnen til at kommunen nå innfører ekstra testing av elever på videregående skole.

– Vi vet at ungdom er en gruppe der koronaviruset sprer seg lett, og vi vet at skoleansatte er mer utsatt for smitte enn mange andre yrkesgrupper. Med ukentlig testing kan vi hindre at smitte spres på skolen, og det vil bidra til at vi kan holde skolene på gult smittevernnivå i stedet for rødt nivå, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Også de ansatte skal testes

Kommunen starter testing av noen pilotklasser allerede torsdag 29. april.

– Målet er å innføre regelmessig testing av alle elever ved de videregående skolene én gang i uka fra uke 18, sier kommuneoverlegen.

Testingen er frivillig. Også de ansatte på skolene vil etter hvert få samme tilbud.

– På sikt vil tiltaket også omfatte alle ansatte på de videregående skolene, bekrefter Krogshus.

Håper minst 70 prosent sier ja

De to videregående skolene i Moss, Malakoff og Kirkeparken, har hver rundt 1 000 elever. Kjetil Langø, rektor på Kirkeparken, sier han opprinnelig var skeptisk til massetesting av elevene, men at han nå mener det vil være et godt tiltak.

– Dette gjør at vi kan holde mer åpent på gult nivå, samtidig som at vi skaper en større trygghet for elever og ansatte, sier han.

Rektoren håper også testingen vil bidra til at flere elever fullfører det som har vært et krevende skoleår.

Kommuneoverlegen i Moss har et mål om at minst 70 prosent av elevene sier ja til bli med på de ukentlige testene.

– Det håper jeg vi skal klare å oppnå, sier rektoren.

Kan bli utvidet til ungdomsskolen

Elevene vil bli testet på skolen i stedet for testsenteret på nedlagte Moss lufthavn Rygge, hvor den øvrige befolkningen testes. Det er skolene selv som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen. Ifølge kommunen skal elevene teste seg selv, med bistand fra koronaverter.

På Kirkeparken har de fire slike verter. Inntil nå har de bidratt med å sørge for at elevene overholder smittevernreglene, for eksempel ved å dele ut munnbind og svare på spørsmål.

Kommunen vurderer også å utvide testingen til andre skoletrinn der det går yngre elever.

– Akkurat nå vil tiltaket omfatte testing av elever ved de videregående skolene, ved behov vil vi vurdere ukentlig testing også ved ungdomsskolene, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

---

Noen nøkkeltall for uke 14 og 15

  • Antall nye tilfeller per 14 dager per 100 000 innbyggere: 177,46.
  • Andel positive blant de testede i gjennomsnitt siste to ukene: 2,4 prosent i uke 14 og 4,9 prosent i uke 15.
  • Andel tilfeller med ukjent smittevei: 18,2 prosent.
  • Antall nye innleggelser per 14 dager per 100 000 innbyggere: 4,0.
  • Testing ved testsenteret: 1 708 (uke 14) & 714 (uke 15).
  • Per mandag 19. april har det blitt satt 14 051 doser og 2 879 personer er fullvaksinerte.

Kilde: Moss kommune

---