Moss Dagblad

Jakter på solabboren i Molbekktjernet

Elever fra Verket skole har gått i gang med et nytt skoleprosjekt. Barna skal blant annet kartlegge dyrelivet i Molbekktjernet og se nærmere på hva som vil skje dersom tjernet blir behandlet med rotenon.