Nyheter

Ingen endring for BPA-brukerne i 2021

BPA-ordningen blir ikke kommunalisert i 2021. Dette vedtok Moss formannskap i sitt møte torsdag 3. desember.

Bilde 1 av 3

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) innebærer at funksjonshemmede brukere har rolle som arbeidsleder, og påtar seg ansvaret for å organisere innholdet i assistansen ut ifra egne behov. Det ble et stort engasjement i brukergruppene da det tidligere i høst ble foreslått at ordningen skulle overføres fra private aktører og over til kommunal drift.

40 høringssvar

Moss kommune har mottatt 40 høringssvar fra både privatpersoner og organisasjoner. Høringsinnspillene er gjennomgående negative til at arbeidsgiveransvaret skal overtas av kommunen. I juni 2021 kommer det en offentlig utredning om ordningen (NOU), og styringsflertallet i Moss kommune vil avvente denne rapporten før de bestemmer seg for den videre organiseringen av BPA-tjenesten. Dette ble vedtatt, mot fire stemmer.

- Traff ikke planken

– Det har aldri vært meningen å svekke tjenesten. Men vi traff nok ikke planken da saken ble presentert for offenligheten, innrømmet Eirik Tveiten (Rødt) da saken var ble behandlet i formannskapet.
Øivind Tandberg-Hanssen viste til at den prosessen som har pågått siden forslaget om kommunalisering ble lansert, har vist at styringsflertallet har lyttet til brukerne.
- Jeg håper at den offentlige utredningen kommer til å konkludere med at BPA-ordningen blir statlig finansiert, sa Tandberg-Hanssen.
På vegne av Frp og Høyre foreslo Michael Torp at saken legges død, og at det overhodet ikke er aktuelt med kommunalisering. Arild Svenson (Ny Kurs) stemte for dette forslaget, som da fikk fem stemmer.