Nyheter

Fair Play Bygg Østfold kommer i 2021

Østfold-regionen er så attraktivt for kriminelle aktører, at det haster med å få på plass et tilsyn. Derfor har nå byggebransjen selv tatt initiativ til å starte opp et Fair Play-samarbeid i første halvdel av 2021.

Bilde 1 av 2

Som Demokraten har skrevet om før, har Fair Play Bygg Oslo og omegn lenge hatt ambisjoner om et eget tilsyn i Østfold. Nå har Byggmesterforbundet, Nelfo, Fellesforbundet og EL&IT-forbundet i Østfold forpliktet seg til å bidra til prosjektet, og partene mener en realistisk oppstart er rett rundt hjørnet.

Også ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, er positiv til et samarbeid.

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, der samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Organisasjonen samarbeider med blant andre arbeidstilsynet, skatteetaten, akrimsenteret og de regionale verneombunene, om å ivareta lønnsvilkår, gode arbeidsforhold og gjennomsiktighet i byggbransjen, ved å luke ut useriøse bedrifter.

Saken var først omtalt i fagbladet bygg.no.

(Saken fortsetter under bildet)

Frank Pedersen, Byggmesterforbundet region Østfold

Frank Pedersen, regionsleder i Byggmesterforbundet Østfold. Foto: Privat

Les også: – Det er naivt å tro man ikke har avvik i Fredrikstad (+)

Akrim-problemer i Østfold

Frank Pedersen er regionsleder i Byggmesterforbundet Østfold. Han mener at det viktig at dette kommer på plass så raskt som mulig.

– Akrim er et økende samfunnsproblem i de store byene. Dessverre har ikke myndighetene kontroll på denne bransjen og aktørene løper dermed ingen risiko. Det er fritt fram for dem. Derfor er det nødvendig å få på plass en person som bistår myndighetene i arbeidet mot akrim i Østfold.

Pedersen peker på flere årsaker til at useriøse aktører kan bli tiltrukket av Østfold de kommende årene.

– Ikke bare er det utbygging på boligmarkedet, men det er også store infrastrukturplaner som kan komme til å tiltrekke seg kriminelle aktører. Vi har eksempler allerede i dag, der lokale useriøse aktører jobber innover i Oslo.

Dette blir bekreftet av Lars Mamen, prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

– Vi har innhenta informasjon om flere bedrifter i Østfold knytta opp til saker vi jobber med i Oslo-området, sier han, og betegner to av tiltakene som spesielt alvorlige.

Les også: Aktører i byggebransjen i Fredrikstad etterforskes for arbeidskriminalitet (+)

Grov kriminalitet

Mamen, som har jobbet mot useriøse aktører i byggbransjen i mange år, har fått innsikt i en bransje som er nært knyttet opp mot annen kriminalitet - som narkotikakarteller og traficking-virksomheter.

Han ønsker ikke å gå i detalj om de siste sakene de har hatt mot Østfold-selskaper, ettersom sakene ennå ikke er ferdig etterforsket.

– Men det jeg kan si, er at dette er Østfold-bedrifter som driver svart, som bruker sosial dumping som virkemiddel, og at noen av dem har drevet med grov kriminalitet. Vi snakker om aktører som har dokumentasjonsforfalsking og bruk av trusler som en del av virksomheten, sier han.

Minst to useriøse Østfold-bedrifter har gått konkurs som følge av Fair Play Bygg sin rapportering til myndighetene.

– Betyr dette at mange potensielle ulovlige bedrifter i Østfold ikke fanges opp?

– Det viser at vi trenger Fair Play Bygg Østfold. Vi er veldig takknemlige for at Østfold-publikum gir oss tips, men det er allerede så stor arbeidsmengde i Oslo og Akershus, at vi er helt avhengige av å ha en person i Østfold-geografien som kan kjøre rundt og følge opp de bedriftene som driver på her, mener Mamen.

Les også: Useriøse aktører kan føre kommunen bak lyset (+)

HAR DU TIPS TIL DENNE SAKEN? Ta kontakt på demokraten@demokraten.no eller ring 99713513. Du kan også tipse anonymt til journalist Gry Catinka Wold på Signal.

En lavthengende frukt

Tiltakshaverne har nå søkt de største Østfold-kommunene om midler til oppstart. Pedersen i Byggmesterforbundet sier at de allerede har fått positive tilbakemeldinger fra sentrale politikere i regionen.

–  Hvis vi nå får på plass finansieringen, er dette en lavthengende frukt. Stillingsinstruks og kontor er allerede på plass. Det kan skje allerede i første eller andre kvartal av 2021, mener han.

I følge Pedersen har Skatteetaten konkludert med at det er flere titalls milliarder årlig som unndras av useriøse aktører i byggbransjen.

– Da er det et enkelt regnestykke å forstå at det betyr en høy andel av dette, er i Østfold.

Les også: Kriminelle tjener stort på å utnytte utenlandsk arbeid. Bruker vold og torpedoer.

Betydelig økning i akrim

Både Pedersen og Mamen peker på de nå ser en økning i antall akrim-saker i Østfold.

– Vi ser at det er en betydelig økning i denne problematikken i Østfold, og det er en bransje det er veldig vanskelig å holde kontroll på, sier Pedersen.

Han mener Østfold vil kunne oppleve enda større problemer med dette i årene som kommer, også fordi regionen har nærhet til svenskegrensa.

– Det er jo en ting med alle aktørene som tilbyr tjenester svart, og som bruker dokumentforfalsking som gjør at de er vanskelige å avsløre. Men i tillegg har vi alle sakene om "tyveri" av verktøy, der aktøren sender verktøyet til andre land for å selges samtidig som de casher inn på forsikringen. Når vi i tillegg har den grensekryssende kriminaliteten på grunn av nærhet til Sverige, er det godt å komme inn under Fair Play-paraplyen, som blant annet samarbeider med Stockholm og Oslo, sier han.

Når Fair Play Bygg Østfold er opprettet, skal de sjekke tips og gjøre egne observasjoner, og jobbe tett med A-krimsenteret, Skatteetaten og Arbeidstilsynet, i tillegg til de regionale verneombudene - slik som Oslo-avdelingen gjør i dag.

– Det håper vi at vil gi effekt , i form av at våre seriøse bedrifter ikke mister markedsandeler til useriøse aktører.

Les også: – Fredrikstad har kommet lenger enn de fleste (+)

Nygård er positiv

Det første steget til å realisere Østfold-avdelingen er altså nå tatt, ved at de samme organisasjonene Oslo-avdelingen jobber med, har forpliktet seg til samarbeid i Østfold.

– Men det er et for stort løft for dem alene, derfor trenger vi støtte fra kommunene og det offentlige. Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, har allerede sagt han er positiv til å støtte prosjektet, og vi har hatt teams-møte med flere av de andre bykommunene i Østfold - blant annet Sarpsborg og Halden, der ledende politikere også  er positive.

I tillegg til offentlig støtte, trenger de støtte fra næringslivet for å etablere stillingen.

– Dette er et viktig tiltak uavhengig av om det kommer fra Høyre eller Ap. Man må skjønne viktigheten av dette nå som Østfold er inne i en fase med stor utbygging og urbanisering. Vi må lede veksten inn i gode og langsiktige arbeidsplasser, og ikke la kriminelle aktører ta ut kortsiktig vinning i denne fasen.

Kommunene som forplikter seg til et Fair Play-samarbeid, kan signere Etikkplakaten. Også dette, er Nygård positiv til.

– Etikkplakaten virker å være et godt verktøy for å løfte fram et seriøst arbeidsliv, sier Nygård i en e-post til Demokraten.

– Vi har bestilt en sak om å slutte oss til Etikkplakaten.

Les også: Spår byggmesterdød og store sosiale forskjeller som konsekvens av Fredrikstad kommunes arealplan (+)

ETIKKPLAKATEN

Alle aktører tilknyttet Fair Play Bygg Oslo og omegn gir gjennom signatur sitt samtykke til følgende:

Useriøse og kriminelle aktører i byggebransjen i Norge er et problem. Vi vil delta i en dugnad for en seriøs byggebransje med gode lønns- og arbeidsvilkår uten kriminalitet.

Byggebransjen skal kjennetegnes av sikre arbeidsplasser, like konkurransevilkår, trygge arbeidsvilkår, faste ansettelser, fagopplæring og et ryddig og forsvarlig arbeidsliv.

Aktørene i næringen: byggherrer, myndigheter, bedrifter, mennesker og organisasjoner har alle et ansvar for å utvikle en bærekraftig byggenæring som sikrer rekruttering og utvikler byggfagene.

Etikkplakaten består videre av åtte paragrafer som blant annet omhandler offentlige og private innkjøp, kontroll og innsynsrett, varsling, rapportering til offentlig myndighet, bistand og beskyttelse og solidaransvar.

Her kan du lese hele Etikkplakaten.

Les også: Politikerne vil ha ny skutefest i 2023 (+)

Mer fra Dagsavisen