Nyheter

– Det er ikke lett å forklare små barn disse paradoksale kontrastene i smittevernhåndtering over tid

Barnehagen og samfunnet utenfor porten er i smittevernsammenheng to vidt forskjellige verdener, mener barnehagestyrer Sunniva Rønning Skåre i Fredrikstad.

Forskjellene i smittevernpraksis inne i barnehagene og på barnas fritid er blitt så parakdoksalt store at det er på tide at barna får slippe å «hate barnehagen» på grunn av kohortene som skiller dem fra vennene. Det tar daglig leder Sunniva Rønning Skåre i Ørebekk barnehage nå til orde for.

– Små barn vil gjerne leke sammen. I barnehagene er vi fortsatt delt i kohorter (grupper), som ikke skal blandes. Vi har derfor sperret av uteområdene våre i soner. Når en liten en på fire-fem år kommer og sier at «jeg vil leke med en på den andre siden av gjerdet», men ikke får lov til å leke med bestevennen, da sier barna at de hater korona, forteller Skåre med rusten stemme og blank i øyekroken, og tar en liten pause.

– Det er trist å se barna bli lei seg.

– Det er små barn som bruker sterke uttrykk?

– Veldig.

Les også: Derfor tviholder Fredrikstad-barnehagene på medbrakt mat og frukt (Demokraten+)

Sammen på fritiden

Lenge har Skåre og kollegene lydig stått i det, og fulgt alt av regler som blir pålagt dem. Slik samfunnet for øvrig stort sett har gjort. Nå opplever hun imidlertid at kontrastene mellom barnehage og fritid er blitt så store at hun ikke synes barna lenger skal måtte tåle de fysiske og mentale skilleveggene som voksne har laget mellom dem. Det er tross alt her i barnehagen de for det meste leker, sosialiserer, lærer og utvikler seg, påpeker hun.

– Det som er så frustrerende for oss alle med de strenge reglene vi forholder oss til i barnehagen, er at de samme barna, fra ulike kohorter og fra andre barnehager, går rett over til lek sammen i eksempelvis barneidretten og på hjemmebesøk etter at barnehagedagen er over, poengterer Skåre.

Les også: Forskere advarer mot å la terror dominere undervisning om islam

– Handler ikke om bemanning

Hun mener kontrastene i smittevern mellom barnehage og fritid ikke henger på grep.

– De strenge reglene er viktige, siden vi ikke kjenner omfanget av eventuelle nye smitteutbrudd. Men vi synes det er rart at vi her innenfor portene og i samfunnet utenfor ikke har en felles linje. Vi opplever at samfunnet stort sett ruller og går som normalt – men ikke i barnehagen.

– Blir det enklere for dere ansatte hvis kohortene fjernes?

– Bemanningen og organiseringen vi trenger er på plass, og koronabarnehagen har både fordeler og ulemper for oss som organiserer den, så nei. Det handler ikke om det. Det handler om barnas beste. Vi vil at barna skal ha det bra her. Nå ser vi at det er barn som ikke synes det er greit å være i barnehagen lenger, fordi de ikke får lov til å leke med dem de vil leke med, presiserer Skåre, og legger til:

– Vi opplever det som to vidt forskjellige verdener her i barnehagen og på utsiden.

Undersøkelse: Halvparten av foreldrene sjekker barnas mobil uten samtykke

Skolekullet delt

Innenfor hver kohort eller gruppe er barn i forskjellig alder og på tvers av vennskapsbånd de har knyttet i starten av livet. Det fører blant annet til bekymring for de eldste, som skal forberedes på å begynne på skolen sammen neste høst.

– De som skal begynne på skolen sammen blir også delt av kohortene, og blir rammet av de strenge reglene på den måten at de går glipp av tid de skulle brukt på å bli bedre kjent og knytte bånd til hverandre. Da kommer frustrasjonen inn, for på barneidretten kan de gjøre det fritt, slik vi opplever det. I den sosiale førskolefasen er det også behov for en profesjonell pedagogisk tilnærming til denne store overgangen i livene til disse små, påpeker Skåre, som har følgende oppfordring til myndighetene:

– Enten må det slippes opp mellom kohorter i barnehagene, slik at de største barna får lov å leke sammen og venner ikke skilles. Ellers må det strammes inn i barneidretten og andre fritidstilbud. Det er ikke lett å forklare små barn disse paradoksale kontrastene i smittevernhåndtering over tid, mener Skåre.

Les også: – Folk må få lov til å tro på hva man vil. Krenking er vondt. (Demokraten+)

Overlege: – Et viktig prinsipp

Det er ulike råd for barnehager og samfunnet ellers, påpeker overlege og spesialist på barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl i FHI overfor Demokraten.

– I barnehagene er et viktig prinsipp for å begrense smittespredning, at barnegruppen er delt i kohorter med tilhørende voksne. Det er et viktig prinsipp som da tillater at barn og voksne som tilhører samme kohort ikke behøver å holde en meters avstand til hverandre. I samfunnet ellers oppfordres personer som ikke hører til samme husstand å holde avstand til andre. I tillegg kan barn ha noen andre nære lekevenner som ikke tilhører den samme kohorten, for å møte behovet for å kunne leke med bestevennen, naboer eller lignende. I barneidretten skal barna også organiseres i faste grupper. Dersom det oppstår smitte hos et barn, skal det da være mulig å raskt kunne identifisere nærkontakter og sette disse i karantene, forklarer Greve-Isdahl.

– Tyder noe som helst på at det snart kan bli aktuelt å fjerne kohortene i barnehagene, eventuelt bare ved lek utendørs?

– Foreløpig er det ikke åpnet for at kommuner kan organisere barnehagene på grønt tiltaksnivå, da det nasjonale nivået er satt til gult der kohortene er det viktigste prinsippet for å begrense smittespredning. Hvis det blir åpnet for at kommuner med lite smitte kan organisere barnehagene på grønt nivå, vil barnehagene kunne organiseres som normalt, uten kohorter, svarer Greve-Isdahl.

Kan endre kohorter

Sammensetning av kohorter i barnehagen kan endres ukentlig etter en helg, ifølge den nasjonale smittevernveilederens retningslinjer på gult smittefarenivå, som for øyeblikket gjelder i Fredrikstad. Dette ble sist oppdatert 28. september.

– Her vil jeg oppfordre barnehagene til å se om det er mulig å organisere barnegruppene slik at de som gjerne vil leke sammen, kan tilhøre samme kohort, sier Greve-Isdahl.

– Det er ikke et alternativ for oss å stokke om på kohortene fra uke til uke, for de følger avdelingene vi har i utgangspunktet, hvor vi har faste ansatte. Barna er best tjent med faste voksenrelasjoner, og veilederen anbefaler også av smittevernhensyn å ha faste ansatte på kohortene. Samarbeid på tvers er kun tillatt når det er helt nødvendig av hensyn til bemanning, og det gjelder ikke lek på tvers av kohortene, påpeker Skåre.

Nå måtte hun si ifra, føler hun.

– Vi gjør alt vi er pålagt, men nå er det også på tide å si ifra om at vi ikke synes dette er greit. Vi vet at korona kan være farlig og spre seg raskt, og det «vet» også barna uten at de kanskje helt forstår det. Men vi er altså en barnehage, slutter hun.

Les også: Først ble seksårsevalueringen avlyst, så stoppet all kommunikasjon om saken (Demokraten+)

Lite smitte

Tall fra Nasjonalt smittesporingsteam ved Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det er få smittetilfeller i barnehager og på skoler i Norge, meldte NTB 16. oktober.

Til sammen var det på samme tidspunkt meldt om koronatilfeller ved 24 av landets 5.730 barnehager, 57 av 2.799 grunnskoler, og 15 av 413 videregående skoler i perioden 1. juni til 1. oktober 2020.

– Dette samsvarer godt med den samlede kunnskapen vi har om covid-19 og barn, og tall som er rapportert fra andre land, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI til NTB, og legger til:

– Når vi nå ser at det er lite smitte i barnehager og på skoler, kan det være grunn til å revurdere anbefalingene for karantene i denne aldersgruppen slik at tiltakene står i forhold til risiko for smitte og alvorlig sykdom. Vi avventer imidlertid resultater fra Korona-barn-studien før vi eventuelt foreslår endringer, sier hun.

Fortsatt retningslinjer for fritiden

FHI anbefaler fortsatt redusert kontakt mellom personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Foruten at vi fortsetter med god hånd- og hostehygiene, holder avstand og holder oss hjemme når vi er syke, anbefales det fortsatt at også barn har færrest mulig nærkontakter.

Lek og samvær på fritiden, eksempelvis i bursdagsselskap, bør først og fremst være med barn som er i samme gruppe i barnehagen, på skolen og i organiserte fritidsaktiviteter, heter det i FHIs retningslinjer. Og videre:

«Begrens samvær og lek med andre barn og unge utenom disse gruppene til noen få, og gjerne til barn fra samme lokalmiljø».

Veilederen sier også at barn kan ha overnattingsbesøk dersom alle er friske og den som er på besøk er blant de nære kontaktene i annen lek og samvær, og har med egne toalettsaker. I tillegg kan de andre i familien prøve å holde avstand til den som overnatter, anbefaler FHI.

Lokalt gikk Fredrikstad kommune i forrige uke ut med noen presiseringer og anbefalinger som følge av en noe økende smittetrend, der det viktigste ifølge kommuneoverlegen blant annet er å holde et lavt antall nærkontakter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.