Nyheter

Fem nye smittede i Moss

Det er påvist fem nye smittetilfeller i Moss siste døgn. - Selv om jeg er bekymret for smitteutviklingen i Moss, med ti nye smittetilfeller i løpet av siste uke, innfører vi ikke strengere lokale smittevernstiltak nå, sier kommuneoverlege Kristian Krigshus.

Pressekonferanse om koronaviruset i Moss, 29. juli. Kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Alle de fem smittede er voksne personer, opplyser Moss kommunes kommunikasjonsleder, Therese Evensen. 
Totalt har 187 personer i Moss fått påvist koronasmitte gjennom pandemiperioden.
Tre av de fem nye smittetilfellene kan spores tilbake til kjent smittetilfelle fra annen kommune.
For to av smittetilfellene er smittekilden foreløpig ukjent.
En av de smittede er ansatt som helsepersonell i Moss kommune og har vært i kontakt med fire brukere av kommunale tjenester. Disse er kontaktet og satt karantene.

Ingen sammenheng

Smitteoppsporingen så langt, viser ingen sammenheng mellom de fem nye smittetilfellene og de smittetilfellene Moss kommune tidligere har meldt om ved Ekholt skole,  Gaupefaret barnehage eller Sørtun avlastning.
Kommuneoverlegen i Moss er bekymret for utviklingen siste uke, men innfører ikke strengere smittevernstiltak nå.
- Selv om jeg er bekymret for smitteutviklingen i Moss, med ti nye smittetilfeller i løpet av siste uke, innfører vi ikke strengere lokale smittevernstiltak nå. Jeg vil likevel understreke at det er viktig å følge smittevernrådene, slik at færrest mulig blir smittet og vi slipper å stramme inn lokalt, sier Kristian Krogshus