Nyheter

101 færre arbeidsledige

I oktober har det blitt registrert færre arbeidsledige enn måneden før, med en endring fra 1.130 arbeidsledige til 1.029 i Moss.

I Moss kommune er det 336 flere registrerte arbeidsledige enn ved samme tid i fjor. Totalt er det 1.029 uten jobb registrert hos Nav. Det er en utvikling på 48 prosent mer fra i fjor, og totalen tilsvarer 4.3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Det er 1,9 prosentpoeng under fylkesgjennomsnittet.

Ål kommune har færrest arbeidsledige i Viken fylke, med et antall som tilsvarer 1.3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. Kommunen med høyest arbeidsledighet i Viken er Ullensaker, hvor 8.2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen er arbeidsledige.

I Viken er det totalt 26.818 arbeidsledige, som er 12.339 flere personer enn ved samme måned i fjor. 6,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket er arbeidsledige, og det er høyere enn landsgjennomsnittet på 5.4 prosent, med 0,8 prosentpoeng.

45,1 prosent av de helt ledige er kvinner, og 54,9 er menn.

Det er registrert 105.289 arbeidsledige i hele landet. 42,6 prosent av de er kvinner og 57,4 prosent er menn.
19 år og under er aldersgruppen i landet med lavest arbeidsledighet på 2.425 personer. I aldersgruppen 30-39 år finner vi flest, med 30.565 personer.

14.283 av de arbeidsledige sier de har vært det i under fire uker, som er en økning på 1.802 personer som ved samme tid året før.