Nyheter

Sju nye søknader om dagpenger

I helgen mottok Nav sju søknader om dagpenger fra permitterte i Moss. De mottok 1.010 søknader på landsbasis i tilsvarende periode.

Forrige uke fikk Nav inn 22 søknader om dagpenger fra permitterte i Moss.

I alt fra kommunen har Nav fått inn 3.189 slike søknader siden den 9. mars, samme uke som tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset ble innført.

Det er en andel som utgjør 13,3 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I samme periode har 13,3 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger fra permitterte arbeidstakere. Moss ligger da på samme prosentandel av arbeidsstyrken som i Viken.

Over hele landet er det kommet totalt 388.484 søknader siden 9. mars, som tilsvarer 13,7 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.