Nyheter

Flyavgiften for fall?

Arbeiderpartiet vil fjerne den utskjelte flyseteavgiften hvis de får regjeringsmakt etter stortingsvalget i høst, sier ordførererne i Rygge og Fredrikstad; Inger-Lise Skartlien og Jon-Ivar Nygård, begge fra Ap.

– Regjeringen gjorde et slett arbeid da de innførte flyseteavgiften. Det var ingen konsekvensanalyse, og avgiften rammet så hardt at det gikk ut over både arbeidsplasser og rutetilbud. Nedleggelsen av Rygge Sivile (RSL) lufthavn ble spydspissen i debatten om avgiften, men den rammet rundt 5.000 arbeidsplasser rundt om i hele landet. Og en rekke rutetilbud er blitt fjernet, særlig i Nord-Norge, som følge av flyseteavgiften, sier Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

Han forteller at det nå blir programfestet i Arbeiderpartiet at flyseteavgiften og erstattes med en alternativ avgift.

– Kanskje på drivstoff

– Hva slags avgift kan bli innført i stedet for flyseteavgiften?

– Vi skal ikke gjøre samme feilen som regjeringen, og proklamere en avgift før det gjort en grundig konsekvensanalyse av hvordan en slik avgift vil virke. Men vi har satt opp et par klare kriterier: Avgiften skal ikke gå ut over arbeidsplasser, og skal heller ikke føre til redusert rutetilbud. Det kan bli snakk om en drivstoffavgift, som i tilfelle skal ha som mål å få flyselskapene til å bruke mer miljøvennlig drivstoff, sier Jon-Ivar Nygård.

Inger-Lise Skartlien understreker at innføring av flyseteavgiften tok knekken på Rygge Sivile Lufthavn, og at det fortsatt svir hardt for både flypassasjerer, de tidligere ansatte på flyplassen og for Rygge kommune.

– Det var store konsekvenser for lokalsamfunnet, og vi får ikke endret dette ved å fjerne flyseteavgiften etter stortingsvalget. Denne avgiften skaper fortsatt problemer for distrikts-Norge. Vi som bor i de tettest befolkede områdene på Østlandet har flere muligheter når vi skal forflytte oss. Men i distriktene er det annerledes. Derfor er det viktig å unngå at flytilbudet rammes, sier Skartlien.

Begge ordførerne regner med at fjerning av flyseteavgiften vil bli høyt prioritert i den kommende Stortingsvalgkampen. Inger-Lise Skartlien forteller at politikerne i Rygge fortsatt håper at det blir flyplassdrift fra Rygge.

– Vi vil derfor ikke omregulere flyplassområdet til annen næringsvirksomhet innen overskuelig framtid, sier hun.

– Skuespill fra Ap

– Vil Frp være med på å fjerne flyseteavgiften hvis det blir regjeringsskifte etter valget, stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp)?

– Vi er imot denne avgiften. Men i et regjeringssamarbeid med Venstre og KrF er vi noen ganger nødt til å gjøre noen kompromisser. Venstre var en pådriver for flyseteavgiften og fikk gjennomslag. Hvis Arbeiderpartiet skulle komme i regjeringsposisjon, vil de bli nødt til å inngå kompromissser med SV og kanskje MDG. Det kan svi enda hardere når det gjelder avgifter, sier Ulf Leirstein.

Nyeste fra Dagsavisen.no: