Nyheter

Samler kompetansen i Moss

Sykehuset Østfold har ikke sovet i timen. Nå har de opprettet en ny enhet i Moss, som de mener vil være helt i toppsjiktet internasjonalt.

Bilde 1 av 2

Just Ebbesen, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, fikk æren av å klippe snoren til det nye kompetansesenteret i Moss i går. Hans kollega Liv Marit Sundstøl utropte at dette var en gledens dag for sykehuset.

– Dette vil bidra til en bedre og mer effektiv pasientbehandling, sa hun fornøyd i en tale.

Skal være blant de beste

Overlege Trond Bjørge har det overordnede fagansvaret ved den nye polikliniske enheten, som er tilrettelagt pasienter med søvnrelaterte pusteproblemer.

– Det egentlige navnet burde være «enhet for søvnrelaterte respirasjonsproblemer», men det blir for langt, smiler Bjørge.

Årsaken til at det havnet i Moss er rett og slett fordi det ikke var plass ved det nye Kalnes-sykehuset.

– Det blir et stort kvalitetsløft. Vårt mål er å ligge på et internasjonalt nivå, tett opp til fronten, på dette fagområdet.

– Føler du dere er det, etter i dag?

– Ja, svarer overlegen uten å nøle.

– Større problem enn kols

Det er særlig folk med sykdommen søvnapné, også kalt snorkesyken på folkemunne, som vil ha nytte av det nye senteret. Ifølge Bjørge er det et stadig økende behov for å hjelpe pasienter med søvnrelaterte pusteproblemer.

– Vi har et stort volum i Østfold. Sykehuset får cirka 800 henvisninger hvert år. Det er tall som tyder på at søvnapné er et større problem enn kols, sier mannen som har jobbet med å hente inn kunnskap til senteret i Moss. Mye har han fått fra det nasjonale kompetansesenteret for søvnsykdommer i Bergen, et av få andre steder i landet med et lignende tilbud.

Mer samkjørte leger

Selv om navnet kanskje tilsier det, vil det ikke være sovende pasienter på enheten. Faktisk vil det ikke være et behandlingssenter i det hele tatt, men snarere et faglig kompetansesenter, hvor pasienter kan bli undersøkt og få veiledning.

– En av fordelene med søvnenheten er at jeg kan gå litt lenger ned i gangen, for å få hjelp eller innspill fra en av mine kollegaer om en pasients problem. Det hele blir mye smidigere og samkjørt, forklarer Bjørge.

Enheten vil ha seks sykepleiere og mellom to og tre overleger til stede. De første pasientene vil kunne benytte seg av tjenesten allerede i dag.

Mer fra Dagsavisen