Nordre Follo-utbruddet: Vurderer regional samordning av tiltak

Det vurderes å innføre felles tiltak for nærkommunene til Nordre Follo som følge av utbruddet av den britiske varianten av koronaviruset.

Av Oda Ertesvåg

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet var fredag ettermiddag i møte med statsforvalteren i Oslo og Viken og Nordre Follos nærkommuner Oslo, Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby og Enebakk.

– Det vurderes om det skal innføres regional samordning. Det var et samstemt ønske fra nabokommunene om at vi skal jobbe fram konkrete, felles, regionale tiltak. Mange av dem ønsker også en beslutning på regjeringsnivå, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog i etterkant av møtet.

Spørsmålet om tiltak er fortsatt til vurdering, og møtedeltakerne skal møtes på nytt senere fredag ettermiddag.

Les også: Forskere: Koronavaksinen kan gi dårlig beskyttelse mot mutasjoner

Trolig ikke snakk om full nedstengning

– Alle kommunene som var konsultert, var innstilt på at det må treffes tiltak også i deres kommuner. Det gjelder også tiltak tilknyttet kollektivtransport og videregående skoler som må vurderes, sa helsedirektøren.

På spørsmål fra NRK om det kan bli snakk om en full nedstengning også av nabokommunene, svarer Guldvog:

– Jeg tror ikke det er snakk om en total nedstengning, men det kan være innskjerping av tiltak ut ifra den situasjonen vi nå står i.

Også Fredrikstad kommune følger situasjonen nøye, er i dialog med nasjonale myndigheter og vurderer fortløpende behovet for å iverksette strengere smitteverntiltak, opplyser kommunen selv på sine nettsider.

– Statsforvalteren i Oslo og Viken ber nå kommuner i regionen om å vurdere ytterligere smitteverntiltak. I første omgang er nabokommuner og mer nærliggende kommuner mest involvert, skriver de.

Les også: Har gitt ut bok om Blinken og mosserocken (+)

Kan ha spredd seg utenfor kommunen

To sykehjemsbeboere i Nordre Follo kommune er døde etter å ha fått påvist en mutert variant av koronaviruset. Kommunen stenges ned fram til onsdag.

Ifølge FHI er det risiko for at det muterte viruset kan ha spredd seg utenfor Nordre Follo, og det pågår nå arbeid for å ettergå smittesporingsarbeid som er gjort i kommunen.

Tidligere fredag har blant annet Nesodden-ordfører Truls Wickholm bedt kommunens innbyggere om å unngå all kontakt med Nordre Follo.

– Man skal ikke dra på besøk dit eller få besøk derfra. Dette gjelder også om det er egen familie, skriver Wickholm i en SMS til NTB.

Les også: Leah og Noah på navnetoppen i Østfold (+)

Vil forsøke å unngå ny bølge

Helsedirektøren benyttet også anledningen til å advare mot at denne varianten av koronaviruset er vesentlig mer smittsomt enn den vanlige varianten.

– Det har potensial til å kunne drive fram en tredje bølge med voldsom kraft i Norge. Det er det vi vil forsøke å unngå, om ikke for enhver pris, så er det veldig stor verdi for det norske samfunnet om vi klarer å unngå dette, sa han.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at utbruddet av det britiske koronaviruset uten kjent smittevei i Nordre Follo også kan medføre nasjonale koronatiltak.

– Dette er en alvorlig situasjon som vi har fryktet og ventet at kunne skje. Dette er det første eksemplet på at det er en spredning av dette viruset i Norge hvor vi ikke kjenner smitteveien, sier Høie til NTB.

(NTB/Demokraten)