Mange barn berørt av nytt smitteutbrudd i Moss

To barn har i Moss har fått påvist covid-19 det siste døgnet. Det går utover langt flere.

Tirsdag hadde fire nye personer testet positivt på covid-19 i Moss. Dette er første gang det har blitt registrert så mange smittetilfeller i Moss på ett døgn siden 14. september. Kommuneoverlege Kristian Krogshus kaller det et nytt, lokalt smitteutbrudd.

Av de fire smittede er det to barn under 18 år.

Utbruddet har blant annet ført til at hele 7. trinn på Ekholt skole er i karantene fram til torsdag 15. oktober. 43 barn og 6 ansatte er berørt.

– Vi har gitt ut informasjon til alle foresatte på skolen. 7. trinn har fått et eget opplegg hjemme disse to dagene det gjelder. Jeg synes skolen har håndtert situasjonen godt, sier Grete Reitan, enhetsleder for skole i Moss kommune.

Barnehage berørt

I tillegg er to småbarnsavdelinger ved Gaupefaret barnehage stengt, inntil kommunen har fått bedre oversikt over smittesituasjonen. 

Det er tatt prøver av åtte andre barn ved avdelingene og vi vurderer fortløpende om vi har behov for strengere tiltak eller om vi kan åpne opp igjen. Totalt berører det 23 barn i barnehagen. I tillegg er det åtte ansatte i barnehagen som er satt i karantene, forteller kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Har stengt avlastningstjeneste

En annen av de nye smittede i Moss jobber på Sørtun avlastning. Avdelingen gir avlastningstjenester til familier med barn og unge med funksjonshemninger.

Alle ansatte skal testes for korona for å få en bedre oversikt over situasjonen, sier Krogshus.

Ti brukere er definert som nærkontakter og er satt i karantene. 

Som følge av smitten har kommuneoverlegen besluttet å stenge hele avdelingen inntil fredag 16. oktober.

Nav-ansatt smittet

Foruten de fire smittetilfellene i Moss, har en annen person utenfor kommunen også testet positivt. Vedkommende jobber på Nav Moss.

Vedkommende har ikke vært på jobb i den smitteførende perioden og det er ingen andre ansatte eller besøkende av NAV som er berørt av dette, opplyser kommuneoverlegen.

Kommunen jobber nå med å kartlegge kilden til alle de nye smittetilfellene.

Dette er en påminnelse om at smitten kan være tett på og at vi må fortsette å ta smittevernet på største alvor, sier Krogshus.