Rygges nåværende kommunevåpen blir også symbolet for en eventuelt ny kommune dannet av Moss og Rygge, dersom forhandlingsutvalget inkludert ordførerne får det som de vil. FOTO: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Vil kaste kråka

Moss bør være navnet og Rygges gullspore beholdes som kommunevåpen, mener forhandlingsutvalget.

Etter 62 års levetid kan enden være nær for mossekråka – i alle fall som symbol for Moss kommune. For ett av punktene Moss og Rygge kommuners felles forhandlingsutvalg er enig om så langt, er å foreslå at en eventuelt ny kommune heter Moss og tar dagens Rygge kommunevåpen som symbol.

– Vi ble veldig tidlig enige om navnet Moss, og da foreslo Rygge-representantene dette kompromisset.

– Men er du tilfreds med å avlive kråka, ordfører Tage Pettersen?

– Jeg er mest opptatt av å bygge en solid, ny kommune. Jeg synes selvfølgelig kråka er et flott byvåpen, og helt sikkert ett av få som de fleste her til lands vet hvor hører hjemme. Kråka er identitetsmessig et godt varemerke, og det kan den fortsette å være hvis den forsvinner fra kommunevåpenet. Den kan fortsatt brukes i kommunikasjonssammenheng, mener mosseordføreren (H).

Tror kråka overlever

Han understreker imidlertid at valg av navn og symbol, som alt annet oppe til diskusjon vedrørende en kommunesammenslåing, foreløpig bare er utkast. Og minner om slagordet forhandlingsutvalget jobber etter: «Ingenting er ferdig før alt er ferdig».

– Vi er fortsatt åpne for gode forslag. Alt skal drøftes på hjemmebane også. Det kan jo tenkes at bystyret vil beholde kråka og bytte bort navnet, men jeg tror ikke det. Uansett er det viktig at slike diskusjoner ikke får stoppe etableringen av en ny kommune, mener Pettersen.

Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) bekrefter at utvalget kom fort til enighet om Moss som kommunenavn. Hun tror også kråka vil overleve utenfor «fangenskap».

– Kråka har jo vært symbol på identitet i lang tid, og vil helt sikkert overleve. Men når det gjelder diskusjonen om kommunevåpen, må vi gi og ta i slike sammenhenger. Fortsatt bruk av kråka i kommunikasjonsarbeid er ikke diskutert, sier hun.

Skartlien synes ikke det er nevneverdig hardt å gi fra seg kommunenavnet.

– Det er ingen tvil om at Moss er det flest kjenner og assosierer området vårt med. Og erfaringen fra Borre og Horten, som forsøkte Borre som kommunenavn, har vist at bynavnet likevel er det som blir brukt, argumenterer hun.

Forhandlingene fortsetter

I morgen samles de ti utvalgsmedlemmene til et nytt møte, der tjenestetilbud, tettstedsutvikling og lokaldemokratiet i en eventuell ny kommune skal drøftes videre.

– Jeg er glad for at vi allerede er enig om å foreslå å sikre vekst på tettstedene, ved at eksempelvis Kambo og Halmstad blir områdesentrum og Larkollen og Vang lokalsentrum, sier Skartlien.

Utvalget stemmer også for at Rygge beholder sitt nye bibliotek, å beholde tjenestetilbudene lokalt og at ny rådmann og ordfører får sete i dagens rådhus i kråkebyen.