Statsminister Erna Solberg (H) mener kombinasjonsklasser er et viktig ledd i integreringsarbeidet

Mange unge innvandrere kommer til Norge uten grunnskoleutdanning. Nå får de et tilbud hvor de slipper å gå i samme klasse som foreldrene sine.

Statsminister Erna Solberg besøkte Østfold onsdag. Blant stedene hun tok seg tid til var Malakoff videregående skole i Moss. Der fikk hun hilse på elever fra skolens kombinasjonsklasser.

Én av dem var Angel Cagas, som er fornøyd med tilbudet og anbefaler det på det varmeste.

– Det hjelper oss mye, sa hun.

Lynkurs i grunnskolen

Kombinasjonsklasser er et skoletilbud rettet mot flyktninger og andre innvandrere. Klassene inneholder elever mellom 16 og 20 år, som ikke har fullført grunnskolen eller mangler vitnemål på grunn av kort botid i Norge. Klassene tas på videregående skole, i stedet for voksenopplæringen.

Elevene får undervisning i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, kroppsøving og utdanningsvalg. Sistnevnte er et fag som skal hjelpe elevene med å forstå det norske skole- og utdanningssystemet, slik at de kan velge rett utdanning senere. Det er også et mål at elevene skal inkluderes og integreres i skolemiljøet. Det vanligste er at deltakerne i kombinasjonsklassene går over til ordinære klasser på videregående. Ifølge rektor Sigrid Sandvand, ender flere opp som ordinære VG1-elever ved skolen.

Malakoff har to kombinasjonsklasser med til sammen 31 elever. De fleste er fra Moss, men også Rygge og Våler er representert. Skolen startet opp med tilbudet for rundt ett år siden. Tilsvarende tilbud er også opprettet ved Greåker VGS, Askim VGS, Frederik II og planlegges utvidet til alle regioner i Østfold.

LES OGSÅ: Regjeringen dobler potten til kombinasjonsklasser for innvandrerungdommer

Lærer om utdanningsvalg

Statsminister Erna Solberg mener kombinasjonsklasser er et veldig godt tiltak, blant annet fordi elevene plasseres i et miljø med andre jevnaldrende, norske elever.

– Det gir dem et tempo i opplæringen som er bedre tilpasset ungdommen, og en mye bedre basis enn tradisjonell voksenopplæring. Det forbereder dem mer på livet som ungdom i Norge, mener hun.

Hun tror det er viktig at de har fokus på utdanningsvalg, i form av en egen time dedikert til dette temaet i uka.

– Det er veldig mange unge som kommer hit med liten fantasi om hva for eksempel yrkesutdanning er, fordi det finnes ingen tradisjon for den typen utdanning i landene de kommer fra. Å få et godt bilde av det, gjør at de kanskje vil finne andre utdanninger og jobber, som de synes kan være vel så gjeve og som betyr raskere inntekt, sier hun.

Viktig for integreringen

Steinar Bakkland er én av lærerne som underviser elevene i kombinasjonsklassene. Han har tidligere jobbet med voksenopplæringen i kommunen.

– Jeg synes dette arbeidet er enda mer givende. Elevene blomstrer mer her, fordi de er sammen med de norske elevene også, kunne han fortelle.

Solberg kaller tiltaket et viktig ledd i integreringsarbeidet.

– Vi har vært opptatt av de unge mellom 15 og 30 år som står uten arbeid, arbeidstrening og utdanning. Totalt sett gjelder det cirka åtte prosent av norsk ungdom i denne aldersgruppen, men 20 prosent av den gruppen er født i utlandet. Dette betyr at vi må bli mye bedre på å få folk som dette inn i videregående opplæring, sier hun.

Hun spurte flere av elevene hun møtte på Malakoff om hva de hadde tenkt til å jobbe med senere. Svarene var alt fra regnskapsførere til sykepleiere.

Statsminister Erna Solberg omkranset av elevene fra én av kombinasjonsklassene på Malakoff VGS i Moss. Hun mener tiltak som dette er et viktig lett i integreringen av unge innvandrere.
Foto: Kenneth Stensrud Statsministeren fikk møte en rekke elever fra Malakoff VGS som går i en kombinasjonsklasse. De var fornøyde med tilbudet.

Satser på mangfold

Elever i kombinasjonsklassene jobber med læringsmål for 10. trinn i ungdomsskolen. Tilbudet kan gis inntil to år, avhengig av den enkelte deltakers behov for opplæring. De fleste elevene på Malakoff går videre etter ett år, men skolen har et ønske om at flere blir værende lenger.

Malakoff VGS er for øvrig kjent for blant annet arrangementet Mangfoldige Malakoff, hvor elever med ulik minoritetsbakgrunn får presentere glimt fra sin kultur, for eksempel i form av mat eller underholdning. I 2011 vant de også Dronning Sonjas skolepris for sitt arbeid med likeverd og inkludering.

– Malakoff er en skole med stort mangfold. Det er en styrke for skolemiljøet vårt, kunne rektor Sigrid Sandvand fortelle statsministeren.