Frps Ulf Leirstein (til venstre) er klart imot et bilfritt sentrum. Venstres Sindre W. Mork ønsker det velkomment – med visse betingelser.

Lunken interesse for bilfritt sentrum

Ingen av de store partiene i Moss ønsker seg et bilfritt sentrum. Moss Handelsstands Forening kaller det utopi.

Saken er ikke under politisk behandling, men har vært diskutert i en årrekke. Vi tok tempen på hva de politiske partiene i Moss mener nå i 2018 og dette var fasiten: Kun to partier er klart for et bilfritt sentrum. Et politisk flertall er imot.

Tror det vil skape mer bry

Høyre er sammen med Frp den som tydeligst viser tommel ned. For Sissel Rundblad (H) er det uaktuelt å stenge noen andre veier enn Dronningens gate for biltrafikk.

– Nå som det kommer så mange store byggeprosjekter, skal vi ikke gjøre de prosessene enda vondere, sier hun.

Ulf Leirstein (Frp) tror det ikke bare vil være praktisk ugjennomførbart, men også et skritt i feil retning med tanke på å skape mer liv i sentrum.

– Det siste vi må gjøre for Moss sentrum nå er å sette inn nådestøtet med et slikt tiltak. Det er lite nok liv der fra før, sier han.

Håper partiene vil snu

I motsatt ende av skalaen finner vi Rødt og MDG. De er tydelige på at Moss sentrum bør gjøres bilfritt. Varaordfører Benedicte Lund (MDG) sier de ikke ønsker å vente til prosjekter som riksvei 19 og jernbaneutbyggingen er ferdige.

– Jo flere vi kan få til å la bilen stå ved at vi legger til rette for kollektiv-, sykkel- og gangtrafikk, jo færre biler i byen blir det. Det betyr mindre trafikkaos når de store graveprosjektene begynner, sier hun.

Hun mener det er mer riktig å prioritere myke trafikanter fremfor bilister, og håper de andre partiene vil lande på samme konklusjon etter hvert.

– Fram til nå har all trafikk vært planlagt rundt bilister. Det må vi snu på. Bykjernen skal først og fremst være for folk, og biltrafikk er til bry for folk, sier hun.

Bekymret for handelen

Finn Frisenfeldt Horn, leder av Moss Handelsstands Forening, mener konsekvensen av et bilfritt sentrum i Moss vil være avhengig av hvordan man gjennomfører det. I verste fall kan det bety katastrofe for handelsnæringen, mener han.

– Å stenge alle biler fra sentrum er ren utopi. Det betyr i praksis at man sperrer folk helt ut av Moss sentrum. Vi mennesker er så bedagelige at vi vil kunne kjøre helt til døra hvis vi skal handle, sier han.

Den tidligere butikkeieren påpeker også at fordelen med et slikt tiltak vil endre seg betydelig avhengig av årstid.

– Midt på sommeren kan det være veldig trivelig med et bilfritt sentrum, men med snø og slaps vil ikke folk gå fem meter, mener han.

Foretrekker kompromiss

Halvard Sand (KrF) bruker også begrepet «utopi» når han snakker om temaet.

– Jeg ser ikke bort ifra at vi kan legge opp til noen form for begrensninger i bilbruken, men noe helt bilfritt vil vi ikke ha det, sier han.

Sindre W. Mork (V) ser for seg en løsning med visse bilfrie veier i nærhet til Dronningens Gate, noe som også gjør at man fjerner gateparkeringen fra disse områdene.

Samtidig ønsker han å la innbyggerne beholde muligheten til å komme seg til sentrum med bil.

– Vi ønsker fortsatt handel i sentrum. Da er vi avhengige av å la folk komme seg til parkeringshusene med bil. Hvis man skal gjøre det helt bilfritt krever det i så fall ha et helt annet kollektivtilbud, sier han.