LO-topp Øivind T. Hansen mener de borgerlige ikke har levert politisk. - Det er for mye rot, mener Hansen.

LO-topp hudfletter de borgerlige

MOSS: - Ja, Tage Pettersen og Høyre gjorde et brakvalg for tre år siden. Men regnskapets time er kommet, og de har ikke oppfylt løftene, sier LO-topp Øivind T. Hansen.

Kraftsalven kommer fra mannen som nå leder Moss Arbeiderpartis nominasjonskomité.

- Det har ikke vært et godt samarbeid mellom partiene i posisjon. Bare det at de begynte å fable om parlamentarisme i en liten by som Moss, sier sitt. De borgerlige står på hver sin side, sier Øivind T. Hansen.

LO-toppen, som både jobber i informasjonsavdelingen i LO og er ansvarlig for deres fagpolitiske arbeid og valgkamp, sitter altså i førersetet når det kommer til Aps neste ordførerkandidat.

 

Skeptisk

Hansen følger lokalpolitikken tett, og er spesielt skeptisk til hvordan de borgerlige forvalter rollen som arbeidsgiver.

- Det er reaksjoner i Moss nå på hvordan det sittende flertallet styrer kommunen med blant annet privatisering av bo- og offentlige tjenester. De har ikke grep om viktige prosesser som havnesaken, sier LO-lederen og legger til:

- Lager Ap et godt program og driver god opposisjonspolitikk fram mot valget neste år, er jeg nesten sikker på at de vinner. Men det krever selvsagt hard jobbing.

Hansen har lang fartstid fra fagbevegelsen og har tidligere sittet i bystyret og fylkesutvalget for Ap.

- Slik LO ser det, driver Moss kommune nå dårlig arbeidsgiverpolitikk. De er byens største arbeidsgiver, men vi som følger med, ser at det politiske flertallet ikke samarbeider godt med fagforbundet, sier han.

Hansen bruker Orkerød sykehjem, som Norlandia Care fra 1. september tok over driften av, som eksempel.

- De borgerlige har et annet ideologisk syn, ja, men det var et velfungerende offentlig tilbud. Vi har mistet mange arbeidsplasser, og nå må byens utvikling gå i en annen retning, sier han.

 

Ideologisk slagmark

Han er snar med å understreke at han ikke har noe imot ordføreren personlig, men mener Tage Pettersen ikke har levert på politikken.

- Vi ser over hele landet at kommuner som drives av høyresiden kjører privatiseringen til sitt ytterste punkt. Det skaper konflikter i egen kommune. Når man ikke kan begrunne denne privatiseringen ordentlig, som med Orkerød, så henger det ikke på greip.

LO-toppen mener de borgerlige bruker kommunen som ideologisk slagmark, og ikke til innbyggernes beste.

- De ideologiske slaga kan de ta på seminarer, og ikke bruke innbyggerne som forsøkskaniner. Folk i byen føler uro og mener det er mangel på styring, hevder Hansen.

 

- God dialog

Ordfører Tage Pedersen sier Høyre ble det største partiet for tre år siden fordi de lovet konkrete tiltak.

- Og de leverer vi nå, som med konkurranseutsetting og fritt brukervalg. Så aksepterer vi jo at Ap er politisk uenig i det, sier Tage.

Han mener for øvrig at det er merkelig at en leder av en nominasjonskomité mener noe om politikken.

- Men ser vi tilbake på de foregående periodene, var det Ap og H som sørget for vedtak om samferdsel og byutvikling. Sånn sett kan man si at samarbeidet mellom Ap, SV og Rødt den gang også var dårlig. Og når det kommer til tillitsvalgte, opplever jeg at rådmannen, som har det øverste arbeidsgiveransvaret, har en god dialog med dem. Og vi bruker mer penger på de tillitsvalgte i budsjettene enn det vi må, legger han til.

 

Ordførerkandidat ikke klar

14. september 2015 skal mossingene gå til valgurnene. Men hvem som skal stå øverst på Aps liste, og dermed være ordførerkandidat, har lederen av nominasjonskomiteen ikke klart for seg. Eller, han vil i alle fall ikke røpe noe.

- Vi har hatt flere møter, men ingenting er på plass før alt er på plass. Det er mange i gruppa som vil fortsette, og det er mange mennesker som vil gjøre en god jobb for partiet og byen.

- Det er vel to kandidater som peker seg ut i toppen, Hanne Tollerud og Tomas Colin Archer. Hvordan vurderer du dem?

- Nei, det vil jeg ikke gå inn på. Som jeg sier jobber vi i nominasjonskomiteen med hele lista, og ingenting er ferdig.

- Men toppen av lista er vel ganske viktig?

- Jo, men som jeg sier vil vi fremme forslag på et tidspunkt hvor vi har hele listen klar.

elisabeth.skovly@dagsavisen.no