Mindre ledighet: Arbeidsledigheten i juni har gått ned med 11 prosent i Østfold sammenlignet med samme måned i fjor. Arbeidstakere under 25 år kommer best ut. FOTO: KENNETH STENSRUD

Flere unge i jobb

Unge og ufaglærte får seg enklere jobb, viser ferske tall fra Nav. Ledigheten blant eldre er den eneste som øker i Østfold.

Østfold er et av fylkene som opplever størst nedgang i arbeidsledighet, viser nye tall fra Nav. Arne Hæhre, fylkesdirektør i Nav Østfold, er godt fornøyd med utviklingen.

– Det er gledelige at vi går ned, og ekstra gledelig at vi fortsetter å gå ned for de under 30 år. Det er viktig for unge mennesker å komme seg i arbeid. Vi har ikke vært bortskjemt med det i Østfold tidligere, sier han.

Flere unge i jobb

Østfold pleier vanligvis å ha høyere ledighet enn resten av Norge. Hæhre sier han ikke kan huske sist gang Østfold var så nær landsgjennomsnittet.

– Dette er positivt for Østfold. Landet har en ledighet på 3,2 prosent, og i Østfold er den på 3,3, så vi er nærmere nå enn vi har vært på lenge, forklarer han.

Særlig for unge mennesker har fremgangen vært god den siste måneden.

– Det henger nok sammen med at det nå er flere sesongbetonte stillinger i markedet, og kanskje noen har kommet seg inn i en sommerjobb. Det blir spennende å se om dette vil vedvare. Uansett er det jo en fin utvikling sammenlignet med 2015, sier han.

Eldre sliter

Arbeidstakere over 60 år kommer dårligst ut i dagens arbeidsmarked. Det er kun blant disse at ledigheten øker.

– Det er tegn som kan tyde på at det er verre for folk på denne alderen å komme seg ut av ledighetskøen. Det er trist. Det er viktig at vi tar i bruk de ressursene som disse seniorene besitter, sier Hæhre.

Fylkesdirektøren sier det er vanskelig å spå hvordan utviklingen vil være framover.

– Den viktigste drivkraften er den verdiskapningen som skjer i markedet. Vi skal være der med våre ulike virkemidler og støtte dette arbeidet, og hjelpe våre brukere med å komme seg i jobb, sier Hæhre.