Vi skal arve miljøet, ikke Riksvei 19!

DEBATT: Statens vegvesen er på ville veier når de kan foreslå å legge den nye fergeveien i den «gamle» jernbanetraséen sørover, og frekkhetens nådegave er at de attpåtil tillater seg å foreslå at all tung trailertrafikk skal gå gjennom åpent, vernet kulturlandskap, skriver Karine Westerveld og Bjørn Boge i aksjonen "Nei til fergeleie på Feste og nei til rasering av Ryggelandskapet".

Av "Nei til fergeleie på Feste og nei til rasering av Ryggelandskapet"
Karine Westerveld/Bjørn Boge


Ingen har så mye ansvar ovenfor klima og miljø i Moss, som det Arbeiderpartiet har.  Det er vi glade for.  Det betyr at vi har noen som vi kan stole på når det gjelder valg av fremtidig trasé for RV19. For vi hevder at Statens vegvesen er på ville veier når de kan foreslå å legge den nye fergeveien i den «gamle» jernbanetraséen sørover, og frekkhetens nådegave er at de at på til tillater seg å foreslå at all tung trailertrafikk skal gå gjennom åpent, vernet kulturlandskap. Det må ordføreren sette en stopper for!

Der er Arbeiderpartiet som står til rors på «Mosseskuta» de fire neste årene. Men det følger også et ansvar. Et ansvar for et fellesskap, en totalhet og ikke minst et ansvar for et klima og miljø i byen vår, som er til å leve med i lang, lang tid fremover.  Og la det ikke herske noen tvil; vernet kulturlandskap, Herregårdslandskap, jordvern og vern om livet i fjorden, betyr mye mer enn å fjerne fergetrafikken fra sentrum.

For de har det i blodet alle i Ap. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ble nedsatt av FNs generalsekretær i 1983 med Gro Harlem Brundtland som leder. Denne ble kalt Brundtlandkommisjonen. Kommisjonens rapport «Vår felles fremtid» ble lagt frem i 1987. Den gav oversikt over globale miljøproblemer og staket opp fremtidige strategier for å løse dem. Rapporten sier blant annet at miljøvern må være et overordnet mål og ikke en sektorinteresse. Den sier videre at energiforbruket i de rike landene er for høyt og at dagens behov ikke må gå på bekostning av fremtidige generasjoner; det siste prinsippet kaller kommisjonen for «bærekraftig utvikling». I Norge ble det lagt frem en stortingsmelding om oppfølging av rapporten i 1989. (Kilde: Store Norske Leksikon)

I Moss er det nettopp klima og miljøvern det handler om, som også innebærer et fortsatt varig vern av landskapsvernområdet Værne kloster og Herregårdslandskapet i Rygge. Vi tror det var derfor partnerne, som innehar flertallet i kommunestyret nå, laget en samarbeidsavtale hvor alt være basert på Paris-avtalen, eller Klimakonvensjonen som ble oppnådd på klimatoppmøtet i Paris 12. desember 2015.

Vi vet at vår ordfører har hatt en sentral posisjon i en AP-regjering, så vi antar at hun kan alt om Brundtlandkommisjoner, bærekraftig utvikling og miljøvern. For det er det det hele dreier seg om når vår gruppe - «Nei til fergeleie på Feste og nei til rasering av Ryggelandskapet» slår på stortromma, og krever at Ap og ordføreren skal gå i bresjen for å stoppe et av Statens vegvesens forslag til ny RV19 trasé fra havna til E6.

Det er ingen løsning å legge fergeveien i åpen dagtrasé gjennom Norges og Nordens aller flotteste og verneverdige Herregårdslandskap. Derfor må ordføreren og Arbeiderpartiet, allerede nå gå i bresjen for å fjerne dette alternativet fra Statens vegvesens videre utredning. Det er ikke fare for at noen i ettertid kan kritisere og lage etterspill hvis dette alternativet ikke ble mer utredet nå. Heller motsatt. Det vil stå stor respekt av det, dersom ordføreren hadde gått «ut» og sagt – «Dette kan vi ikke være med på. Dette vil vi ikke ha!» Men blir Alternativ 1 stående inn i videre utredning, er faren desto større for at «bordet fanger» hvis den får leve videre, dette fordi Alternativ 4 og 5 kan bli for dyre og fordi Alternativ 1 blir stående igjen, som eneste alternativ. Da skal det virkelig mot til å si «NEI», bare fordi denne løsningen er billigere i kroner og ører, og eneste alternativ!

Vi tror ikke at Arbeiderpartiet vil være dem som av ubesluttsomhet, er årsaken til at fergeveien føres gjennom Herregårds- og kulturlandskapet i Rygge. Det ville bli en mye større tabbe enn det vi har opplevd med Bane Nors linjeføring gjennom byen. Vi håper ikke å oppleve at det var nettopp Moss Arbeiderpartiet og ordfører Hanne Tollerud som skulle snakke med to tunger når det endelige valget skal gjøres. Det ville bli for dumt.