Snart deadline for flyplassen

LEDER: Hvis kun ett eller to flyselskaper vil signere en avtale, er Rygge Sivile Lufthavn da villige til å gå til en gjenåpning flyplassen?

Det er få ting som engasjerer folk i Mosseregionen og Østfold mer enn framtida til flyplassen på Rygge. Den sivile flyplassen på Rygge måtte legge ned driften i 2016 fordi Ryanair avsluttet sine flyginger. Den forrige ledelsen av flyplassen satset alt på Ryanair, og det viste seg å være en upålitelig samarbeidspartner.

Det store engasjementet omkring en ny flyplassåpning dreier seg hovedsakelig om at folk ønsker en gjenåpning. Det er også en del som er motstandere av en gjenåpning, men de er i mindretall; i alle fall i kommentarfeltene på sosiale medier. I en tid der klimaspørsmål blir tatt opp på bred basis i samfunnsdebatten, er dette spørsmålet nesten helt fraværende når det gjelder å kunne fly igjen fra Rygge.

LES OGSÅ: Flyselskaper har sagt seg villige til å fly fra Moss lufthavn Rygge (DA+)

I 2017 ble Rygge Sivile Lufthavn (RSL) kjøpt opp av investeringsselskapet Jotunfjell Partners. Siden da har de jobbet med å gjenåpne flyplassen. I fjor forskjøv selskapet åpningsdatoen fra 2019 til 2020. Nå forteller styremedlem i RSL, Espen Ettre, at selskapet ønsker å satse på Europa-trafikk, fokusert på lavpris- og charterselskaper. Det er samme konsept som den tidligere flyplassledelsen satset på, og som var vellykket som en forretningsidé så lenge Ryanair var villige til å fly fra Rygge.

Selv om den nye flyplassledelsen sier at de jobber opp mot et stort antall flyselskaper, kommer de til å stå overfor noen dilemmaer når det endelige valget skal tas. Hvis kun ett eller to flyselskaper vil signere en avtale, er de da villige til å gå til en gjenåpning flyplassen? Hva er det laveste antall flyselskaper som er akseptabelt?

Flyplassen ble opprinnelig bygd for at næringslivet i Østfold skulle få enklere adgang til forretningsreiser i Norge og Norden. Det fungerte brukbart da Norwegian var villig til å bruke Rygge. Men verken næringslivets ledere eller andre etterspør slike tjenester lengre. Nå har de nye flyplasseierne selv satt en deadline til 30. juni for å komme fram til en avklaring. Mye tyder på at de fortsatt sliter i en litt for sterk motvind.

LES OGSÅ: Ryanair vil ikke kommentere om de forhandler om å fly fra Rygge igjen (DA+)