Honnør til byens politikere

Fontenehuset i Rygge er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer av ulik karakter. Noen har hatt rusproblemer. Som en førjulsgave har det politiske flertallet i Moss nå sørget for full drift av Fontenehuset i 2020. Det fortjener politikerne honnør for, skrive Dagsavisen Moss Dagblad på lederplass.

Politikerne fra styringsflertallet i Moss utløste spontan applaus da de dukket opp på Fontenehuset torsdag ettermiddag. De hadde med seg den beste julegaven denne spesielle institusjonen kunne få; nemlig penger nok til å kunne fortsette driften uten nedskjæringer i 2020.

Fontenehuset i Rygge er regnet som et av aller beste i landet.   Medlemmene er mennesker med psykiske helseutfordringer av ulik karakter. Noen har hatt rusproblemer. I Fontenehuset får de være med i et arbeidsfellesskap. De 112 medlemmene står for driften av huset; fra hagestell, vasking, resepsjon, matlaging og til alle andre oppgaver som er nødvendige for at en slik institusjon skal kunne fungere.

Den store gevinsten er at hvert enkelt medlem får tilbake selvtilliten, og tilegner seg en trygghet når de mestrer de oppgavene som utfører på huset. Spesielt viktig er en utdanningsfunksjon for ungdom. Pensjonerte lærere stiller opp og gir undervisning. Omkring halvparten av dem som har vært medlemmer av Fontenehuset i Rygge siden oppstarten i 2016, har kommet seg ut i skolegang eller jobb. Styreleder Jon Aga understreket at det er viktig for hvert enkelt medlem å bli sett, og i tillegg få være med på å drive stedet. Det gir arbeidserfaring, mestringsfølelse og trygghet. I et samfunnsmessig perspektiv blir det også et bra regnestykke. I stedet for å bli en økonomisk byrde, blir medlemmene positive bidragsytere i samfunnet.

Dette har politikerne i Moss forstått. Derfor har de også funnet økonomisk dekning i et svært stramt 2020-budsjett. Selv om det er styringsflertallet på seks partier som har skåret gjennom, og sørget for den ekstra pengebevilgningen på 550.000 kroner, så er det all grunn til å tro at også opposisjonen bifaller denne bevilgningen. Signalene fra både Moss Høyre og Moss Venstre er at dette er positivt vedtak for Nye Moss.