Gladmelding til Fontenehuset i Rygge

En rekke politikere fra styringsflertallet i Moss, med ordfører Hanne Tollerud (Ap) i spissen, var gjester på Fontenehuset i Rygge torsdag ettermiddag. Nå i førjulstida kom de ikke tomhendte; dagens gave var at Fontenehuset får de 550.000 ekstra kronene de har søkt om.

Rådmannen i Moss vendte tommelen ned for søknaden fra Fontenehuset, men politikerne fra styringsflertallet er blitt enige om at dette tiltaket er så viktig at det var nødvendig å legge 550.000 kroner i potten. Dette kommer i tillegg til de 1,6 millionene som rådmannen har innstilt på.

Svært glad

- Jeg er svært glad, sier daglig leder Helene Molvig. Hun fryktet at det ville bli nødvendig å skjære ned på en del aktiviteter hvis bevilgningen hadde uteblitt. Men nå ser hun lyst på framtida.

- Jeg er spesielt glad for at vi får mulighet til å videreføre arbeidet med våre unge medlemmer. Her får de anledning til å drive med studier i trygge omgivelser, med gode lærerkrefter. Noen tar opp fag. Andre videreutdanner seg. Og undervisningen blir tilpasset hver enkelt av dem. Med en sikker økonomi kan vi fortsette denne positive ungdomsutdannelsen, sier Helene Molvig.

Fra 16 til over 70 år

Fontenehuset har 112 medlemmer, og spennvidden i alder er fra 16 til drøyt 70 år. Medlemmene er mennesker med psykiske helseutfordringer og tidligere rusproblemer som nå er med i et arbeidsfellesskap. Styreleder Jon Aga understreker at det er viktig å se todelt på dette tilbudet. - Det er viktig for hvert enkelt medlem å bli sett, og i tillegg få være med på å drive stedet. Det gir arbeidserfaring og trygghet. Men det er også viktig å se det i et samfunnmessig perspektiv. Moss kommune pådrar seg ikke en utgift ved å bevilge penger. Når medlemmene får mulighet til å komme ut i arbeid eller videreføre studier, så vil de bidra positivt i samfunnet, framfor å bli en økonomisk belastning. Det er en viktig del av regnestykket, sier Jon Aga.

- Vi trenger dere

Det var Moss Arbeiderpartis gruppeleder, Shakeel Rehman, som til stor applaus fortalte at styringsflertallet i Moss hadde bestemt seg for å innvilge søknaden på 550.000 kroner. Varaordfører Tor P. Ekroll (Sp) understreket den varmen han hadde opplevd ved besøk på Fontenehuset, og gratulerte medlemmene med bevilgningen.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) understreket at både medlemmer, administrativ ledelse og styremedlemmene hadde argumentert godt for hvorfor bevilgningen var nødvendig, og hun var glad for å kunne fortelle nyheten direkte til alle som bruker Fontenehuset.
- Vi trenger dere, sa Hanne Tollerud. Og utfordret også leder i hovedutvalget for Kultur, aktivitet og inkludering, Øivind Tandberg-Hanssen (SV), til å avholde et utvalgsmøte i Fontenehusets lokaler, slik at politikerne skulle få se hvordan Fontenehuset drives. Tandberg-Hanssen tok utfordringen på strak arm.

Finn A. Jensen (KrF), Benedicte Lund (MDG) og Eirik Tveiten (Rødt) hadde også velvalgte ord til Fontenehusets medlemmer. Og Finn A. Jensen håpet at rådmannen i framtidige budsjettprosesser ville legge fast inn et beløp på rundt to millioner kroner, slik at driften av Fontenehuset kunne bli mer forutsigbart.

Les også lederartikkelen i Dagsavisen Moss Dagblad.