Debatt

Når godt lederskap teller

For å stake ut kursen mot nye horisonter kreves godt lederskap.

Med Høyre i førersetet vil Norges kurs mot en bedre fremtid være godt ivaretatt.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi har nettopp gjennomlevd en global pandemi. Nesten. For pandemien, og viruset, truer fortsatt, med nye mutasjoner og stadig trussel om ny oppblomstring og ny nedstengning. Mens noen roper på flere tiltak, så er det andre som taler for at samfunnet skal åpnes opp raskest mulig. Samtidig med dette er det mange som brøler om klimakrise og stans i oljeleting og oljeutvinning. Aktivister og enkelte partier på venstresiden beskriver et fremtidens skrekksamfunn, med havnivåstigning og katastrofe, om ikke Norge straks stanser oljeleting og oljeproduksjon.

Dette er to eksempler der evnen til å kunne ta inn over seg informasjon, sortere den, identifisere det som synes riktigst, og sist, men ikke minst, kunne fatte rettidige beslutninger.

Heldigvis har Norge en regjering som har evnet å utvise godt lederskap. De har lyttet til fagfolk fra ulike leire og fattet beslutninger. Og det uten å vite fasiten på forhånd. Det kreves mot for å styre på denne måten. Der andre har stukket hodet i sanden og håpet på at det vanskelige skal gå over av seg selv, har regjeringen isteden tatt tyren ved hornene og utvist aktivt godt lederskap. Noen ganger har man måttet ta upopulære avgjørelser – med haglende kritikk i både riksdekkende og sosiale medier. Og noen ganger har man måttet innse at man har gjort feil. Å stå midt oppe i en vanskelig tid, der alles oppmerksomhet er rettet mot deg, er svært krevende. Men resultatene taler for seg selv. Norge, med Erna & co i førersetet, har kommet godt ut av pandemien.

Norge har også redusert utslippene! Å fokusere på å kutte utslippene, men ikke utviklingen, er eneste farbare vei videre. Verden trenger stadig mer energi for å bringe flere ut av fattigdom, noe som er i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 1. Om ikke Norge fortsetter med olje- og gassproduksjon vil noen andre overta. Samtidig som Norge utvinner sine oljeressurser på en miljøvennlig måte, vil vi imidlertid også se fremover mot en fossilfri tid, der andre energikilder vil ta over. I transportsektoren har Norge kommet svært godt i gang. Videre satsing på hydrogendrift vil kunne være et skritt til i riktig retning. Enkelte taler også for utvikling og bygging av thorium-reaktorer i Norge. Sistnevnte vil være et tiltak som virkelig monner. Vi har med andre ord mye godt arbeid foran oss, men som alltid må det prioriteres hva vi skal gjøre først og hva vi skal gjøre senere. Med Høyre i førersetet vil Norges kurs mot en bedre fremtid være godt ivaretatt.