Debatt

Alternativ til dagens fyrverkeri

Det har vært en del oppslag i (sosiale) medier om fyrverkeri og de skader de kan føre med seg. Min konklusjon er at Moss bør gå foran og gjøre endringer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Sindre Westerlund Mork (V)
Kommunestyremedlem i Moss

Da jeg vokste opp i Moss som ungdom på 60-70-tallet, var det årlige høydepunkt med fyrverkeri. Den gang husker jeg det fantes “lynkanonslag” - enkelt forklart en slags mini-dynamitt - som smalt noe grassalt. “Kina-putter” var det mange av og “spinnere” og “hylere” - og det var mye moro. Men det var også skader. Det gikk ut over kroppsleder, syn og hørsel for mange. Disse er nå forbudt, og det er også raketter med styrepinne. Alt fordi konsekvensene for enkelte var for store til at samfunnet kunne la være å gripe inn.

I Moss ønsket i fjor politikerne å innskrenke tiden for oppskyting, men det kan synes umulig. Det er visst kun mulig å si nei i et geografisk område. I tillegg ser vi at forbudet mot å fyre opp fyrverkeri i sentrum brytes av mange hvert år. Da er det etter min mening kort vei til nei takk til å i det hele tatt ha det i Moss kommune, men hvorfor mener jeg det?

Det er ikke bare de fysiske skadene som rammer samfunnet og enkeltpersoner, men det er også skader på dyr og mentale skader på mennesker. De har vi tatt for lite hensyn til. Vi ser det i mediene - kjæledyr og husdyr som sliter, mennesker som lider psykisk etter å ha vært rammet av krig, terror, eksplosjoner (veteraner fra Forsvaret som jo vet det ikke er krig de er i nå, men hvor kroppen “husker” og de får skjelven) samt fugledød fordi småfugl blir vekket under søvn og flyr i døden eller skremmes til døde.

Jeg har lenge tenkt at vi burde legge opp til at kommunen, sammen med eller i regi av velforeninger eller andre lokale organisasjoner - med opplæring fra brannvesenet - kunne stått for et felles fyrverkerishow. Da vi folkevalgte diskuterte fyrverkeri med jubileumskomiteen for Moss 2020, mente jeg et lysshow ville være minst like bra og at det burde vurderes. Nå ble det “vanlig” fyrverkerishow og jeg synes som sagt fyrverkeri er vakkert, og jeg filmet og la ut fra feiringen i sentrum ved nyttår 2019/2020.

I år ble jeg flau da vi så fyrverkeriet nå ved nyttår. Flau når jeg ser i mediene konsekvensene som jeg har omtalt her. Jeg håper det er siste gang i Moss, for nå skal vi folkevalgte behandle regelverket på nytt.

Fyrverkeri er et flott skue, men det er smell og lyd som skader, og vi har laget regler som skal hindre fysiske skader. Det er lysbildet som gjør det vakkert – og det kan et lysshow også bidra til. Nå må vi få stoppet lyd som skader eller velge å forby det hele.

Jeg leste et avisoppslag om folk som lager lydsvakt fyrverkeri. Det kan være en løsning og det vil jeg be om at vi vurderer som en mulighet ut fra hvilket støybilde det har. Når de som lager støysvakt fyrverkeri søker å lage show sammen med musikk, gir det håp om et reelt alternativ.

Når vi folkevalgte snart skal vurdere regelverket ønsker jeg å foreslå at det i vår kommune kun blir tillatt solgt og brukt støysvakt fyrverkeri – etter en vurdering av støybildet. Om det ikke er mulig eller godt nok, ønsker jeg å få vurdert et totalforbud om salg og bruk av fyrverkeri i Moss.

Mer fra: Debatt