Mens Ann Helen Lomsdalen, leder ved overgrepsmottaket i Østfold, opplevde en økt pågang i 2017, registrerte politiet færre anmeldte voldtekter samme år.

Antall voldtektssaker har gått ned

For første gang siden 2013, som er så langt tilbake politiets oversikt i år viser, har antall anmeldte voldtekter i Øst politidistrikt gått ned.

I 2016 ble det registrert 257 voldtektssaker, mens i fjor var tallet 242.

Som Dagsavisen Østfold skrev forrige måned, har overgrepsmottaket i Østfold derimot merket en økning på over 20 prosent i samme periode.