Slik vil Bjørvika se ut fra Ekeberg. I reguleringsplanen tas det høyde for at man i framtida kan bygge en gondolbane opp hit. ILLUSTRASJON: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Derfor tar Lambda tid

Oslo-byrådet ville ha Munch-saken behandlet i september, men fikk nei. For å sikre at fjordbyen kan brukes av allmennheten er det nemlig mye som må diskuteres, blant annet hvor man skal gjøre av turistbussene.

- Hvis byrådet synes det er så viktig å få behandlet Munch-saken raskt, burde de ha lagt den fram før, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder for byutviklingskomiteen og medlem av Arbeiderpartiets bystyregruppe.

Han er med i arbeidsgruppen som nå ser på reguleringsplanen for det nye Munch-museet, Lambda, og han mener det er god grunn til ikke å forhaste seg med behandlingen av planene.

 

Bussutfordringer

Byrådet i Oslo har nemlig forsøkt å få selve byggesaken med kostnadsrammer vedtatt i bystyret allerede i september for å rekke planlagt byggestart i april 2015, men de fikk nei. Dagsavisen skrev mandag at kulturbyråd i Oslo kommune, Hallstein Bjercke (V), i et notat til bystyrets organer advarer om at en forsinket byggestart for Lambda vil koste 10 millioner kroner per måned. Nå forholder man seg til at byggestarten kan bli to måneder forsinket, da bystyret ikke har behandlet verken finansiering eller reguleringsplan.

Men det er gode grunner til ikke å forhaste seg, påpeker Aps Røberg-Larsen. Han viser til flere saker som arbeidsgruppen i byutviklingskomiteen nå ser på, som blant annet handler om:

* Tilrettelegging av en god havne­promenade, slik at folk får tilgang til fjorden.

* Sikre størrelse på passasjer slik at folk kommer fram.

* Bedre sykkelforholdene.

* Bussutfordringene: Turistbussene skal dele fem parkeringsplasser utenfor museet, hvilket man anser for liten plass. Det skal ikke være lov å svinge mot venstre på Droning Eufemias gate, noe som trolig vil medføre store utfordringer for turistbussene.

 

Les også:

Nytt museum blir 382 millioner dyrere

Sikret Lambda

 

Byrom for folket

Kort sagt handler flere av sakene om hvordan området kan fungere best mulig både for dem som skal bruke museet, de som skal flytte inn i boligene og for andre som vil bruke området.

- Flere har reagert på at fjordbyen ikke er tilrettelagt for allmennheten i tilstrekkelig grad, og vi må sørge for at vi får det byrommet som bystyret har ønsket seg. Da må vi sikre at alle kan bevege seg i området uten å oppleve det slik som vi har sett på Tjuvholmen, sier Røberg-Larsen.

På Tjuvholmen har det, som Dagsavisen tidligere har skrevet om, vært konflikter mellom enkelte beboere og badegjester i sommer, noe som har ført til en debatt om privatisering av offentlig byrom. En slik situasjon vil Røberg-Larsen og Arbeiderpartiet unngå i Bjørvika.

- Det handler om å finne en god balansegang mellom de ulike hensynene. Jeg mener byrådet går for langt i å legge til rette for de private som ­etablerer seg der ute, kanskje mer enn for befolkningen eller bylivet, sier Røberg-Larsen.

 

Les også: Ny prislapp: 2 milliarder

Ber statsministeren rydde opp

Sår tvil om statlig Munch-støtte

 

Båter og ­boliger

Flere av diskusjonene rundt reguleringsplanen handler om å få til et aktivt byliv i området. Blant annet er det lagt opp til et parkområde med bademuligheter i Kongsbakkeallmenningen, ­vis-à-vis der Lambda skal ligge. Samtidig er det lagt opp til boligområde i Bispevika rett ved siden av. Enkelte steder skal det også være såkalte vannspeil, der man skal legge til rette for at småbåtliv. Det er imidlertid uenigheter rundt hvor dype disse speilene kan være, da det truer jordskjelvsikring.

Det er også lagt opp til en del næringsvirksomhet på gateplan.

- Diskusjonen går mye på i hvilken grad man skal åpne opp disse boområdene og sørge for at man får passasjer som er brede og åpne. Hvis vi ikke tilrettelegger dette på en god nok måte, vil ikke Bjørvika-området fungere, sier Røberg-Larsen.

Han mener behandlingen av Munch-saken går så raskt den kan.

- Målet er å få arbeidet vårt med reguleringsplanen klart til møte i Byutviklingskomiteen 29. oktober, og det vil si at reguleringsplanen tidligst kan behandles på bystyremøte i november, sier han.

 

Les også:

Ber Ap støtte Munch  Bjørvika

Høyt Munch-spill for Ap i Oslo

Ap-topper glade for Munch-avtale

 

Viktigst med flertall

Men selv om reguleringssaken lar vente på seg, vil Bystyret behandle selve finansieringen av museet neste onsdag, bekrefter Anne-Siri Koksrud Bekkelund (V), som vikarierer for kulturbyråd Hallstein Bjercke, som er i pappapermisjon.

- Finanskomiteen har nå vedtatt selve byggesaken med kostnadsrammen, og dermed går denne i bystyret neste uke. Reguleringssaken blir behandlet senere, sier Bekkelund.

Hun forteller at Bjercke opplyste om kostnadsanslaget på 10 millioner per måned fordi det ble etterspurt, og at dette anslaget også innebærer prisstigning.

- Det viktigste nå er at det kommer til å bli et flertall i bystyret og at vi kommer til å være klare til å bygge før sommeren neste år. Vi la fram både byggesaken og reguleringssaken før sommeren i år, og jeg ser ingen dramatikk i at bystyret bruker en måned eller to ekstra på å behandle sakene, sier Bekkelund.

bente.rognan.gravklev@dagsavisen.no