Bøker

Thorvald Steen om Nygaard-saken: – Stillheten skaper utrygghet

Hvorfor sviktet politiledelsen i hovedstaden så fullstendig da de etterforsket drapsforsøket på forlegger William Nygaard? Det spør en gruppe politifolk, politikere og forfattere i et brev til regjeringen.

– Det er en veldig dårlig ting at politiet ikke rydder opp og innrømmer feil. På den måten svekker man langt på vei politiets og myndighetenes evne til å være en aktiv aktør for å forsvare og beskytte dem som kjemper for ytringsfriheten, sier Thorvald Steen til Dagsavisen.

Han er forfatter, og var leder i Den norske Forfatterforening høsten 1993, da forlagssjef William Nygaard i Aschehoug forlag ble skutt og forsøkt drept av en leiemorder.

Nå har Thorvald Steen skrevet brev til regjeringen, sammen med en forfatterkollega, tre tidligere og nåværende politikerne, og to tidligere politifolk som arbeidet med saken.

---

Brevet til regjeringen er signert av Carl I. Hagen (stortingsrepresentant FrP); Ellen Horn (tidligere kulturminister, Ap); Erik Hagelsteen Vik (tidligere førstebetjent, Kripos); Erling Folkvord (tidligere stortingsrepresentant RV); Thorvald Steen (tidligere leder i Den norske Forfatterforening DnF); Vigdis Hjorth (tidligere nestleder i DnF) og Viggo Trosdahl (tidligere politibetjent)

---

Lignende sak i Tyskland

I brevet forteller de om attentatet for nær tretti år siden, og politiarbeidet etterpå.

De sammenligner Nygaard-saken med en drapssak i Tyskland, før forfatteren Salman Rushdie fikk en fatwa mot seg av Irans Ayatollah Khomeini. I den saken ble flere iranske leiemordere dømt for drapet på fire kurdiske eksilpolitikere på tysk jord. Dommen falt selv om den tyske regjeringen i forkant av saken prøvde å få påtalemyndigheten til å droppe tiltalen, fordi den pekte mot det iranske regimet.

I Nygaard-saken i Norge, virker det imidlertid som om det norske politiet lot seg overstyre, forklarer brevskriverne.


Antatt gjerningsmann løslatt

For nøyaktig 25 år siden, den 28. mars 1998, hadde politiet arrestert en iraner for attentatet. Men han ble sluppet fri igjen. Etterforskningen ble stoppet av visepolitimesteren, og saksdokumentene låst bort, forklarer Steen og de andre i brevet. At dette skjedde, er dokumentert også av andre, særlig av undersøkende journalist Odd Isungset, som har fått Fritt Ords Honnør for sitt arbeid med Nygaard-saken.

Visepolitimester i Oslo, Roger Andresen, fotografert i 1998.

Sist visepolitimesterens rolle i saken ble undersøkt, i 2012, ble saken mot ham henlagt. Granskingen da viste også at flere politisjefer gikk sammen om å løslate den arresterte iraneren i 1998, angivelig på grunn av fysisk-medisinske årsaker.

– Norge er kjent for å jobbe med ytringsfrihetsarbeid. Nygaard-saken er en av de største ytringsfrihetssakene vi har vært vitne til. William Nygaard arbeidet aktivt for ytringsfrihet også lenge før han ble skutt. Når politiet og myndighetene ikke klarer å være tydeligere enn de har vært i denne saken, etterlater det en tvil som i verste fall gjør oss utrygge på politiet. Vil de beskytte ytringsfriheten når det trengs? sier Thorvald Steen.

– Etterlater tomrom

Han understreker at han selv har god erfaring med det norske politiet, og har fått hjelp av dem i inn- og utland.

– Det er mange modige og dyktige politifolk, veldig mange bra folk i politiet. Men å etterlate dette vakuumet, denne stillheten, i Nygaard-saken, skaper utrygghet. Brevet vår er ingen generell oppfordring om at politiet må skjerpe seg. Det er en bekjentgjøring om at det er viktig å få ordnet opp i akkurat denne saken, sier Steen.

Forfatteren er optimist. Han tror at regjeringen vil ta innover seg innholdet i brevet, og handle.

– Det fortjener William Nygaard, sier han.

Nytt drapsforsøk på Rushdie

Nygaard-saken ble aktuell på ny da forfatteren Salman Rushdie ble forsøkt knivdrept på en offisiell opptreden i USA den 12. august i fjor. Han overlevde, men mistet synet på ett øye, førligheten i en arm, og lider nå av posttraumatisk sjokk. Grunnen til drapsforsøket, var den samme fatwaen som ble utstedt av Irans Ayatollah Khomeini 14. februar 1989.

Salman Rushdie fotografert i 2013.

På grunn av fatwaen, ble oversettere i Japan og Tyrkia også forsøkt drept, og en tredje oversetter myrdet i Italia, mens det i Norge altså gikk utover Rushdies forlegger, altså William Nygaard.

– Politiet burde selv ha gjort det som står i oppropet. Om vi ikke har ekstra høy guard på dette, er vi ekstra sårbare hver gang det skjer noe nytt i den anledning. Folk blir mer engstelige, mer nervøse neste gang det oppstår en kritisk situasjon, sier Thorvald Steen.
Nyeste fra Dagsavisen.no: