Innenriks

Hovedeieren i Schibsted vil saksøke staten for planlagt masseovervåkning av norske borgere

Stiftelsen Tinius mener loven om overvåking av befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester, er i strid med Grunnloven. De vil nå saksøke staten.

Oppdatert 12.52

Stiftelsen Tinius vil domstolsprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett. Begge lovendringene må også sees på i kombinasjon, opplyser Stiftelsen i en pressemelding fredag.

De mener lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Av hensyn til ytringsfriheten og personvernet, som er avgjørende for pressens arbeid, mener vi det er viktig for alle at de aktuelle delene av denne lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene, sier Kjersti Løken Stavrum, leder i Stiftelsen Tinius, ifølge Bergens Tidende (BT), som først skrev om saken.

Frykter uthuling av ytringsfriheten

Stiftelsens styreleder, Ole Jacob Sunde, sier stiftelsens formål blant annet er å sikre rammebetingelser for de frie mediene.

– Vi frykter at denne loven uthuler ytringsfriheten og undergraver kildevernet, og derfor vanskeliggjør pressens arbeid, sier Sunde.

Han understreker at stiftelsen forstår behovet for å trygge landet med digitale verktøy og mot digitale angrep. Sunde påpeker likevel at disse lovendringene er så hardt kritisert fra så mange hold, og at de derfor bør etterprøves rettslig.

– Også i den digitale tid må vi følge menneskerettighetene. Det er derfor vi ønsker å teste loven, slik mange har uttrykt ønske om, sier Sunde.

Tappe, lagre og analysere all datatrafikk

Ifølge BT er dette overvåkingen som nå vil bli utfordret i domstolene:

* Den militære Etterretningstjenesten kan tappe, lagre og analysere all datatrafikk som går inn og ut til Norge. Det omfatter det meste av all elektronisk kommunikasjon, også mellom norske innbyggere. Systemet blir trolig satt i full drift i løpet av året, når den siste paragrafen i loven er vedtatt.

* Stortinget har vedtatt at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) får overvåke og lagre alt som gjøres på det åpne internettet i Norge.

Grovmasket bulkinnsamling

Advokat Jon Wessel-Aas i advokatfirmaet Lund & Co sier til BT at PST i realiteten kan støvsuge nettet for all informasjon og lagre det, uten klare avgrensninger.

– De vedtatte formålene er svært vide og vage. Det er en grovmasket bulkinnsamling av informasjon som vi mener er i strid med avgjørelser fra både EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, sier Wessel-Aas.

Det er advokatfirmaet Lund & Co som får oppdraget med å forberede søksmålet fra Stiftelsen Tinius.

Stiftelsen Tinius eier 26 prosent av mediekonsernet Schibsted. Schibsted igjen eier blant andre mediebedrifter som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.Stiftelsen Tinius vil domstolsprøve de delene av loven som vil tillate etterretningstjenesten å overvåke store deler av befolkningens daglige bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Det samme gjelder lovendringen som vil gi PST adgang til å registrere og lagre i inntil 15 år alt hva folk publiserer på internett. Begge lovendringene må også sees på i kombinasjon, opplyser Stiftelsen i en pressemelding fredag.

De mener lovendringene utfordrer både personvernet og ytringsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Av hensyn til ytringsfriheten og personvernet, som er avgjørende for pressens arbeid, mener vi det er viktig for alle at de aktuelle delene av denne lovgivningen blir prøvd rettslig av domstolene, sier Kjersti Løken Stavrum, leder i Stiftelsen Tinius, ifølge Bergens Tidende , som først skrev om saken.

Nyeste fra Dagsavisen.no: