Bøker

Per Petterson i eksil, entusiasme og begeistring

Det er bare å glede seg. Per Petterson byr på sitt eget svært intense indre og ytre liv i ny bok.

Per Petterson