Kultur

Kulturministeren: Bekymret over politikere i Nasjonalmuseet-debatten

Nå svarer kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) etter flere dagers opphetet debatt om kanselleringskultur ved Nasjonalmuseet.

– Kanselleringskultur er et sidespor. Nasjonalmuseet har bekreftet at verket ikke er kansellert, kommenterer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til Dagsavisen.

Hun har ikke tidligere uttalt seg i striden rundt Nasjonalmuseets behandling av Christian Krohg-maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika». Det vakte sterke reaksjoner da Nasjonalmuseets avdelingsdirektør Stina Högkvist uttalte til Aftenposten at bildet er «kolonialistisk», og derfor er tatt ut av museets samlingsutstilling. Högkvist trakk senere karakteristikken tilbake, og Nasjonalmuseet har nå hengt bildet opp.

«Stå opp mot vås»

Opposisjonen i Stortingets familie- og kulturkomité var samstemt i sin kritikk av Nasjonalmuseet. Silje Hjemdal (Frp) uttalte til Dagsavisen at «Norges nasjonalmuseum hiver seg på trenden med kanselleringskultur» og at «Trettebergstuen har et ansvar for å stå opp mot slikt vås som dette».

Hjemdal og Tage Pettersen har begge stilt skriftlig spørsmål i Stortinget om saken. «Er kulturministeren bekymret for utviklingen av kanselleringskultur innen kulturfeltet og mener hun at slike former for sensur er problematisk?» er det skriftlige spørsmålet fra Silje Hjemdal. Skriftlige spørsmål i Stortinget skal besvares innen seks virkedager. På spørsmål om kommentar tidligere denne uken har Kulturdepartementets presseenhet understreket at spørsmålene vil bli besvart i Stortinget.

Silje Hjemdal (FrP), medlem i Stortingets familie- og kulturkomite

Prinsippet om armlengdes avstand er en forutsetning for ytringsfrihet.

—  Anette Trettebergstuen

Onsdag var Trettebergstuen til stede i Stortingets muntlige spørretime. Nasjonalmuseet var ikke blant sakene som ble tatt opp. Etter spørretimen svarte Trettebergstuen på Dagsavisens spørsmål, gjennom politisk rådgiver Eilif Swensen:

– Hva er kulturministerens kommentar til at Nasjonalmuseet er blitt beskyldt for kanselleringskultur? Og har kulturministeren «et ansvar for å stå opp mot vås som dette»?

– Jeg tenker kanselleringskultur er et sidespor. Nasjonalmuseet har bekreftet at verket ikke er kansellert, svarer Trettebergstuen.

– Så blir jeg litt bekymret når jeg ser mine kolleger i Stortinget kalle på meg og spør hva jeg skal gjøre når et enkelt verk i et enkelt museum diskuteres. Prinsippet om armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og det kunst- og kulturfaglige skjønnet er en forutsetning for ytringsfrihet gjennom fri kunst og frie institusjoner, kommenterer Trettebergstuen.

Oslo 20230222.

– Vi som politikere, må til enhver tid ha en skjerpet bevissthet om dette. Dette er et prinsipp vi ikke skal fravike. Hvilke verker som skal henges opp på museer er det museene selv som skal bestemme. Hvilke stykker teatrene skal sette opp skal teatrene selv bestemme, og hvilke bøker som gis ut skal forlagene selv bestemme. Politikeres personlige preferanser skal ikke legge føringer på det, understreker Trettebergstuen.

Statlig kulturkanon

Til Dagsavisen og i sitt skriftlige spørsmål til Stortinget har Tage Pettersen (H) bedt kulturminister Trettebergstuen vurdere en nasjonal kanon for billedkunst. I Danmark utarbeidet kulturdepartementet en nasjonal kulturkanon i 2004. I Sverige har den nye regjeringens forslag om en nasjonal kanon vakt sterk debatt det siste halvåret.

– Vil Trettebergstuen ta initiativ til å utarbeide en norsk kulturkanon på kunstfeltet?

– Nei, det vil jeg ikke prioritere. Det kan virke som en god ide å etablere en kulturkanon, men det er viktig å tenke på hva dette faktisk innebærer: Et statlig arbeid med en kulturkanon vil også være problematisk både i spørsmål om kvalitet og representasjon, og med hensyn til prinsippet om armlengdes avstand. Dette har vært oppe i Stortinget tidligere, og da var det bare Fremskrittspartiet som støttet dette, kommenterer kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Mer fra Dagsavisen