Bøker

Svenske forfattere går imot en svensk kulturkanon

Kjente krimnavn som Camilla Läckberg og Viveca Sten er blant forfatterne som har undertegnet et opprop mot den svenske regjeringens planer om å lage en svensk kulturkanon.

– Vi gir vil nedsette frittstående ekspertkomitéer som skal komme med forslag til en svensk kulturkanon. Lederne av ekspertkomitéene skal ansettes etter kompetanse innen hvert av kunstfeltene.

Slik lød det da den nye svenske regjeringen, som består av Moderatarne, Kristdemokratarne og Liberalarna, la fram sin regjeringsplattform – Tidöavtalet – i midten av oktober i år.

Tanken bak å samle en kanon av de antatt beste og viktigste bøkene og andre kulturverkene i Sverige, er blant annet at lista skal kunne hjelpe lærere å velge gode klassikere til bruk i undervisningen. Inspirasjonen kommer høyst sannsynlig fra Danmark, der en tilsvarende kanon over dansk kultur allerede fins.

Forfattere er imot

Men dette syns en lang rekke svenske forfattere og andre kulturpersonligheter er en svært dårlig ide.

– Regjeringen har bestemt seg for å holde en armlengdes avstand til kulturen. Likevel tenker de å gjøre nøyaktig motsatt, heter det i et åpent brev i avisa Expressen.

Brevet er signert 35 forfatterne og intellektuelle. Der argumenterer de for hvorfor de mener dette er en dårlig ide.

– Det er fantastisk at de vil gi elever mulighet til å lese litterære klassikere i skolen. Men at den litterære kanon også skal brukes i medborgerprøver burde gjøre det helt klart hva dette egentlig handler om: å slå ned på, rasjonalisere, kutte vekk det som er uønsket, skape et dødt bilde, et verktøy for undertrykkelse!

Frykter det totalitære

Litteratur, skriver forfatterne, er i stadig dialog med samtiden. Litteraturformidlere i bibliotek, utdanning, medier og andre institusjoner er viktige. En fast kanon bare ødelegger.

– Å styre over litteraturen er å styre over menneskers tanker og liv og hører ikke hjemme i en demokratisk samtale. Overgangen fra demokrati til totalitære regimer skjer alltid først gjennom å kneble det frie ordet og begrense utøvernes arbeid, konkluderer forfatterne i oppropet i Expressen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Disse har undertegnet oppropet:

Grethe Rottböll, forfatter og leder i Sveriges Författarförbund

Jörgen Gassilewski, forfatter og nestleder i Sveriges Författarförbund

Viveca Sten, forfatter

Camilla Läckberg, forfatter

Per Wirtén, forfatter

Per Wästberg, forfatter

Gunnar Nirstedt, forfatter

Åsa Lind, forfatter

Sven-Eric Liedman, forfatter

Katarina Kieri, forfatter

Inger Edelfeldt, forfatter

Stefan Jonsson, professor i etnisitet

Kristoffer Leandoer, forfatter og litteraturkritiker

John Swedenmark, oversetter

Maria Fagerberg, forfatter og lærer

Helen Öberg, talsperson for Svensk biblioteksförening

Pelle Andersson, forlegger

Hanna Nordenhök, forfatter og litteraturkritiker

Theodor Kallifatides, forfatter

Gunilla Lundgren, forfatter og prosjektleder for Nobel i Rinkeby og Tensta

Annelie Drewsen, forfatter og prosjektleder for Nobel i Rinkeby og Tensta

Oline Stig, forfatter og leder i Författarcentrum Riks

Anneli Bränström-Öhman, professor i litteraturvitenskap

Josefine Engström, illustratør och leder i Svenska Tecknare

Stefan Helgesson, professor i engelsk litteraturvitenskap

Balsam Karam, forfatter og bibliotekar

Karolina Ramqvist, forfatter

Sami Said, forfatter

Anna Bengtsson, forfatter og illustratør

Ola Wallin, forlegger

Ulrika Hyllert, talsperson i Journalistförbundet

Johanna Hedenberg, oversetter

Alex Haridi, forfatter og talsperson for Dramatikerförbundet

Anneli Jordahl, forfatter

Sara Gordan, forfatter

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: