Kultur

Kan bli full stopp i statsbudsjettet for kultur: – Ikke bra nok, rett og slett

Mange av løftene fra Hurdalsplattformen for kulturbransjen blir satt på vent i det kommende statsbudsjettet. Virke håper det ikke kommer kutt av betydning.

– Vil du at jeg skal svare realistisk eller optimistisk?, spør Rhiannon Hovden Edwards, bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke, og representant for blant annet museer, scener og kinoer.

Dagsavisen spør henne hva hun forventer av det kommende statsbudsjettet, som skal legges fram torsdag 6. oktober. Kutt og innstramminger preger avsparket til statsbudsjettet for 2023.

Kulturbransjen har hatt store forventninger til Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), som har lovet et «kulturløft», og å bruke én prosent av statsbudsjettet på kultur. Trettebergstuen er tidligere kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og var den tidligere kultur- og likestillingsministeren, Abid Raja, sin mest profilerte politiske motstander gjennom halvannet år.

Men tidligere i høst skrev Aftenposten at kulturministeren ikke kan blidgjøre bransjen med penger, og at det blir full stopp for kulturbransjen i det kommende statsbudsjettet. Kulturfeltet får ikke nye tiltak og økte bevilgninger, og den lovte gradvise økningen av kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent blir satt på vent.

– De siste 40 årene er det ingen politikere som har måttet gjøre det vi skal nå: kutte i pengebruken i statsbudsjettet, sa Anette Trettebergstuen til avisen.

Ikke tro på satsinger

Regjeringens budskap har vært at risikoen ved å bruke for mye penger nå, er at økonomien overopphetes, at prisene drives opp og renten må økes. Hittil i år har Norges Bank satt opp styringsrenten med 1,75 prosentpoeng. Den er nå på 2,25 prosent – det høyeste nivået siden 2011.

Mens Edwards og en rekke andre i kulturbransjen viser til ambisiøse løfter i Hurdalsplattformen, som regjeringen styrer etter, sier Trettebergstuen at det ikke er rom for nye bevilgninger og tiltak nå.

– Kulturministeren har vært ute og sagt tydelig at den økonomiske situasjonen tilsier at stort sett alle ambisjoner og satsinger settes på vent på ubestemt tid. Så helt realistisk har jeg ikke så stor tro på at vi ser noe særlig satsinger eller tydelige prosjekter i dette budsjettet, sier Edwards.

– Ikke bra nok

Hun understreker at kulturbransjen etterlyser ambisjoner og retning også i dårlige tider, og håper at hun ser noe av det i statsbudsjettet.

– Så håper jeg jo at det ikke kommer kutt av betydning. Vi er i en situasjon hvor kultursektoren fortsatt sliter med ettervirkningene av pandemien. Vi mener at nettopp kultursektoren kan gå foran i det grønne skiftet, og derfor bør satses på, og særlig bør man kanskje satse på å utvikle den kreative næringen for å øke verdiskapningen og sysselsettingen i sektoren, uten å øke bruken av de offentlige midlene fullt så mye, sier hun.

Dersom statsbudsjettet viser full stopp for kulturbudsjettet, slik Trettebergstuen har varslet, er vi ikke der vi bør være, mener Edwards.

– Hvis man verken prioriterer eller satser er vi på mange måter på et sted hvor regjeringen sier at vi skal hit, men ikke lenger. Det er ikke bra nok, rett og slett.

Sett lite til lovordene

Da hun nettopp hadde tatt over rollen som kultur- og likestillingsminister i Støre-regjeringen, sa hun i et intervju med Dagsavisen at målet om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur, er rammen for alle satsingene, og understreket at Kulturløftet er et sentralt mål for hele regjeringen.

Den gang følte hun seg ganske sikker på at hun ville greie å leve opp til alle forventningene i kulturlivet, og sa at målet er å få kulturløftet på plass i løpet av denne stortingsperioden.

– Jeg er ikke stressa av dette. Dette er ikke bare mitt prosjekt, dette er også Arbeiderpartiets og regjeringens prosjekt, og det er viktig. Statsministeren trakk dette fram i regjeringserklæringen i Stortinget, og for Ap er dette en sentral del av politikken. Vi gir kulturen den oppmerksomheten den fortjener, både politisk og på budsjettet. Derfor er jeg ikke urolig: Vi kommer til å levere på dette. Jeg tror nok også at folk har forståelse for at ikke alt kan løses på et år og med første budsjett, sa hun den gang.

Vi har sett lite til Trettebergstuens tidlige lovord foreløpig, mener Edwards.

– Hun har ikke fått hjelp fra verdenssituasjonen, men det er i vanskelige tider at vi trenger å se ledelse og vilje til å satse og prioritere. Vi er i en tid hvor ytringsfrihet og demokrati er under press, og da er kultur et av de aller viktigste verktøyene vi har, sier hun.

Håp om filmsatsing

Aftenposten har satt sammen en liste over løfter fra Hurdalsplattformen som kan bli satt på vent i statsbudsjettet for 2023.

Blant løftene på lista er å gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til 1 prosent, innføre en insentivordning for ny norsk dramatikk, sikre institusjonene og satse på det frie feltet, styrke kunstnerøkonomien og legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre retter og arbeidsmuligheter, og å styrke den regionale filmsatsingen, øke produksjonsmidlene til norsk film og gjennomgå filminsentivordningen med mål om å sikre flere filmproduksjoner i Norge.

Elisabeth O. Sjaastad i Filmforbundet sier til Aftenposten at de hadde håpet og trodd på at Trettebergstuen hadde fått mer gjennomslag i regjeringen så langt.

– Det er aldri for sent, men klokken går, sier hun til Aftenposten, og legger til at regjeringen ikke har innfridd til forventningene de har lagt.

Også Edwards har håp og ønsker om regjeringens filmsatsing.

– Det er en ordning Norge tjener penger på. Den ene siden er den kunstneriske verdiskapningen; å lage gode filmer, det andre er den økonomiske verdiskapningen. Der er det betydelige potensial for utvikling; mer sysselsetting, mer inntekter. Ikke minst legger film- og TV-produksjon igjen mye penger lokalt der det gjennomføres, sier hun.

Forventer fullt trøkk

I Aftenposten-intervjuet sier Trettebergstuen at hun også vurderer potensielt dyre løsninger for Nationaltheatret. Statusen for prosjektet er uavklart, og statsråden peker på at dette arbeidet er langsiktig.

– Jeg vil tippe at dette ikke er budsjettet for de helt store satsingene, hvis jeg skal tolke signalene fra både kulturministeren, statsministeren og finansministeren, sier Edwards.

– Dersom det blir full stopp for kulturbudsjettet i år, hva er forventningene dine for statsbudsjettet 2024?

– Jeg forventer at de kommer tilbake til de satsingene som står i Hurdalsplattformen med fullt trøkk. Rett og slett. Og jeg forventer tydeligere retning og mål, svarer Edwards.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Mer fra Dagsavisen