Kultur

Hun er ny kulturminister: – Jeg har drømmejobben. Og jeg skal levere

Hun var Abid Rajas tøffeste kritiker. Og hva skjer nå, når det er kulturminister Anette Trettebergstuens tur til å levere? Møter hun seg selv i døra? Og blir det flere selfier med Tom Cruise?

– Jeg tror det blir litt mindre selfier nå, med meg, smiler kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inne på departementskontoret hun har overtatt etter Solberg-regjeringens fremste mann på spektakulære selfier: Abid Raja.

– Jeg er ikke så glad i å ta selfier. Men jeg er veldig opptatt av at vi skal føre en filmpolitikk som gjør at flere internasjonale stjerner kommer til Norge for å spille inn film, altså! Så får vi se om det blir en selfie etter hvert, sier Trettebergstuen, og viser fram noen av alle blomsterbukettene hun fikk da hun ble statsråd for en uke siden. Mange av dem er fra aktører og organisasjoner i kulturlivet, som er strålende fornøyd med å få henne, Arbeiderpartiets fremste kulturpolitiker de siste årene, som sin nye sjef.

Sterkt ønsket

– Takk for dansen, folkens! sa tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja nonchalant til pressen 15. oktober, før han gikk ut døra og overlot kontoret til sin mest profilerte politiske motstander gjennom halvannet år, Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen. I dagene etterpå har Trettebergstuen sittet som fersk kultur- og likestillingsminister her inne på «hans» departementskontor i Grubbegata, og dette har skjedd hittil: Hun vært på premieren til den nye norske filmen «Verdens verste menneske». Hun har kommet i gang med å sette sitt preg på Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. Hun har sendt ut en pressemelding om at «arbeidet med en ny boklov er i gang», noe hun var veldig klar på før valget: «Blir det regjeringsskifte, blir det ny boklov», som hun sa det til Dagsavisen. Trettebergstuen har i det hele tatt lovet å gjøre mange ting for norsk kulturliv, som å løfte kunstnerøkonomien og å sørge for at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Svært mange i norsk kulturliv har på sin side gitt uttrykk for hun var sterkt ønsket som ny statsråd, og hun skal ha satt rekord i antall blomsterbuketter på Slottsplassen. I seks år har hun tydelig brent for og lyttet til kulturfeltet. Hun har også vært en synlig opposisjonspolitiker overfor de i alt fire siste kulturministrene fra Høyre og Venstre, og har gjerne uttalt ting som: «Nå må Raja komme på banen», «dette var dårlig politisk håndverk», og «dette holder ikke, Raja».

Anette Trettebergstuen. Kultur- og likestillingsminister.

Turen til Kautokeino

Men etter et par dager i statsrådsstolen var det plutselig Anette Trettebergstuens tur til å få sine første kritiske reaksjoner fra kulturopposisjonen i Stortinget. For Trettebergstuen droppet det planlagt besøket i Kautokeino tirsdag, da samenes viktigste historiske rettighetsdokument, Lappekodisillen, omsider ble ført «hjem» til Samisk arkiv. I stedet sendte hun sin statssekretær Gry Haugsbakken, som stilte opp for samene sammen med kong Harald på den høytidelige overleveringen. Trettebergstuen unnskyldte seg med at hun måtte få på plass endringer i statsbudsjettet, og at hun som del av regjeringen måtte være på plass under tiltredelsesdebatten i Stortinget.

– Jeg synes det er overraskende og egentlig ganske beklagelig at regjeringen ikke klarer å sende én eneste statsråd på en så historisk viktig og symboltung markering som dette, sa påtroppende leder av familie- og kulturkomiteen i Stortinget, Venstres Grunde Almeland til NTB, som la til at hans partikollega Abid Raja «ville ha prioritert å være til stede».

– Dette lå inne i kalenderen til Abid Raja, og det var jo en helt åpenbart stor og viktig happening. Men så ble det regjeringsskifte, og vi skulle levere på budsjett i løpet av noen dager, og ikke minst skulle vi legge fram tiltredelseserklæringen og ha debatt i Stortinget. Det ble rett og slett slik at jeg måtte prioritere grunnlaget for budsjettet, og sende statssekretæren min i stedet. Men jeg gleder meg til å ta turen oppover ganske snart, sier Trettebergstuen.

– Syns du det ble uheldig, og et dårlig signal til den samiske befolkningen?

– Jeg skulle så gjerne vært der selv, men jeg håper å få forståelse for at akkurat midt i et regjeringsskifte så er det viktig at statsråden går inn og setter sitt preg på budsjettet.

«Et drøyt signal»

Trettebergstuen virker på sin side godt fornøyd med at hun også får med Støre-regjeringens likestillingspolitikk i sin portefølje, sammen med med kultur, idrett og frivillighet. Hun er selv homofil småbarnsmor, og viser oss regnbueflagget som dekker ett av vinduene på kontoret. Raja hengte det opp for å markere ansvaret for likestillingen, men sa også spøkefullt at det også var litt for å hindre at nysgjerrige Vårt Land-journalister kikket inn fra redaksjonslokalene på andre siden av gata.

– Det skal få henge, sier hun til Dagsavisen.

Samtidig har også Trettebergstuen vært en arg kritiker av at likestillingsfeltet ble overført fra Barne- og familiedepartementet til daværende kulturminister Trine Skei Grandes departement da KrFs Kjell Ingolf Ropstad ble familieminister i januar 2019. Kritikerne, blant dem Trettebergstuen, hevder at dette skjedde fordi Ropstad heller ville ha ansvaret for kirken, og dessuten ville slippe å gå i Pride-parader og ha noe med homobevegelsen å gjøre. Grande forsvarte byttet og mente at kultur og likestilling hører fint sammen. «Likestillingspolitikken har ingen ting å gjøre i Kulturdepartementet. Jeg syns dette byttet vitner om et syn på både likestilling og kultur som jeg syns er pinlig», sa Trettebergstuen til Dagsavisen den gangen, og la til at for henne er likestillingspolitikk «uløselig knyttet til familiepolitikken».

– Likestilling, det feltet som betyr minst for regjeringen, flyttes til kultur, det området som betyr nest minst, slik at KrFs Kjell Ingolf Ropstad skal slippe å måtte forholde seg til Pride-parader og oss homofile. Det er et drøyt signal å sende ut til alle oss som ikke lever etter flertallsnormen, sa Trettebergstuen.

– Det var på grunn av den politiske settingen dette skjedde i jeg reagerte på, forsvarer hun seg med nå.

– KrF og Venstre kom inn i regjering sammen, og familieministeren ville ikke ha ansvaret for likestillingen. Så bytta man likestilling mot kirke. Det jeg var kritisk til der, var nettopp det grepet. Nå var Trine en god likestillingsminister, så det var ikke strukturen i seg selv jeg var imot. Personlig er jeg glad for den porteføljen nå!

– Men likestillingen var «uløselig knyttet til familiepolitikken», sa du, og hadde ingenting å gjøre her i Kulturdepartementet, sa du?

– Mulig jeg sa det, men jeg kan ikke huske at jeg sa det på den måten?! Men å ha med også likestillingen er en perfekt portefølje for meg i alle fall. Men klart, likestillingen hører også sammen med familiepolitikken. Barne- og familieminister Kjersti Toppe og jeg er godt i gang med å se på felles virkemidler. Dette løser seg!

Drømmedepartementet

Trettebergstuen understreker at dette var den posten hun hadde aller mest lyst på.

– Folk har sagt til meg: «Vil du ikke ha en tyngre post?». Men dette er jo drømmejobben! Det å ha ansvar for denne viktige sektoren, med mediesektoren, idrett, kultur, frivillighet og likestilling, dette er for meg drømmeporteføljen. De som ser på dette som en «lett post», de undervurderer viktigheten av likestilling og kultur. Jeg syns det er rart om folk fortsatt sier dette, etter at pandemien har vist oss hvor fattig livet uten kultur er i by og bygd, og hvor mye denne sektoren har lidd under krisen. Dette er ikke noe lett departement. Dette er et drømmedepartement, sier Trettebergstuen.

– Folk har sagt til meg: «Vil du ikke ha en tyngre post?».

—  Anette Trettbergstuen

– Man vil jo ikke inn i regjering bare for å gå i regjering. Man vil jo inn for å gjøre noe. Jeg har brent for kultur og jeg har brent for likestilling, og stått for dette i opposisjon i seks år, så dette var absolutt det jeg aller helst ville, sier Trettebergstuen.

– Jeg har hatt gleden av å få jobbe med feltet i noen år nå, og er opptatt av at jeg vil være en åpen og tilgjengelig statsråd som lytter til feltet. Det er min metode. Vi har hatt en annen, alternativ kulturpolitikk enn høyreregjeringa i åtte år. Vi har hatt andre tiltak, andre budsjetter og vi har hatt andre mål. Jeg har masse på lista for hva vi skal gjennomføre! Vi skal styrke kulturen over hele landet, den skal være tilgjengelig uavhengig av klasseskiller, hvem du er og hvor du bor. Det er å løfte kunstnerøkonomien, og behandle kulturfolk som arbeidsfolk. Det er prosjektet vårt. Vi rekker ikke alt på et budsjett, men vi er godt i gang og jeg skal levere.

– Når vil du nå målet om en prosent av statsbudsjettet til kultur?

– Det skal gradvis trappes opp til en prosent. Målet er at dette skal på plass i løpet av denne stortingsperioden. Det er et stort etterslep for å nå det målet, mener hun.

Hele regjeringens prosjekt

Trettebergstuens hovedprosjekt som kulturminister er å gjennomføre Kulturløftet, en arv fra de åtte årene Ap, Sp og SV satt sammen i regjering. Målet om en prosent av statsbudsjettet er rammen for alle satsingene, og Trettebergstuen understreker at Kulturløftet er et sentralt mål for hele regjeringen Støre. Det er derfor hun føler seg ganske sikker på at hun vil greie å leve opp til alle forventningene i kulturlivet.

– Jeg er ikke stressa på dette. Dette er ikke bare mitt prosjekt, dette er også Arbeiderpartiets og regjeringens prosjekt, og det er viktig. Statsministeren trakk dette fram i regjeringserklæringen i Stortinget, og for Ap er dette en sentral del av politikken. Vi gir kulturen den den oppmerksomheten den fortjener, både politisk og på budsjettet. Derfor er jeg ikke urolig: Vi kommer til å levere på dette. Jeg tror nok også at folk har forståelse for at ikke alt kan løses på et år og med første budsjett. Dette er et langsiktig prosjekt, og det er helt åpenbart at både statsministeren og finansministeren brenner for dette, de også.

– Stemmer det, at det å bli statsråd er som å hoppe på et tog i ekspressfart, det er altfor mye å gjøre og det er umulig å hoppe av?

Hun tenker seg litt om.

– Ja. Men det er et bra tog!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: